Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
 
Обращения граждан
ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ > Правовая база
Правовая база
Societatea civilă – cadrul legal de reglementare

Societatea civilă din Republica Moldova se afirmă tot mai vizibil ca partener plenipotenţiar în colaborarea cu autorităţile publice atât la nivel naţional, cât şi la nivel local. Acest fapt se datorează, pe de o parte, profesionalismului şi implicării active a organizaţiilor societăţii civile din  diverse domenii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă statul, iar pe de alta parte, necesității implementării standardelor europene care presupun o implicare activă a sectorului asociativ în procesul de luare a deciziilor.

Pentru a asigura o creștere durabilă a societăţii civile este nevoie în primul rând de o legislaţie cât mai permisivă, racordată în cea mai mare măsură la principiile fundamentale ale democraţiei participative. Prin urmare, cadrul legislativ reprezintă platforma necesară nu doar pentru apariţia organizaţiilor societăţii civile, ce şi pentru activitatea şi dezvoltarea lor continuă.
 
În acest sens, Legea cu privire la asociaţiile obşteşti este pilonul fundamental în ce priveşte funcţionarea organizaţiilor neguvernamentale.
Un alt pilon important pentru dezvoltare unei societăţii civile puternice şi bine informate îl constituie Legea privind accesul la informaţie.
De asemenea, legislația ce reglementează activitatea sectorului asociativ în Republica Moldova include Legea cu privire la fundații precum și Legea cu privire la filantropie și sponsorizare.
Totodată o condiţie obligatorie pentru buna funcţionare a ONG-urilor este cooperarea acesteia cu instituţiile de stat. Astfel, în noiembrie 2005 Parlamentul Republicii Moldova a propus spre discuţie un proiect de Concepţie privind cooperarea dintre Parlament și societatea civilă. Dezbătut şi definitivat de către reprezentanţii societăţii civile, acel document a fost adoptat prin Hotărâre de Parlament nr. 373 la 29 decembrie 2005.
Adoptarea Concepţiei de cooperare cu societatea civilă a necesitat şi elaborarea unor măsuri organizatorice interne în cadrul Parlamentului. La 16 februarie 2006, Biroul Permanent al Parlamentului a adoptat o hotărâre cu privire la modul de executare a Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă. Conform acestei hotărâri au fost repartizate responsabilităţile interne în Parlament în vederea realizării procesului de consultare.
 
Totodată, Parlamentul a adoptat Legea cu privire la transparență prin care devine obligatorie plasarea actelor legislative şi normative oficiale în regim de acces liber pe Internet.
 
Astăzi, societatea civilă este deja prezentă în toate sferele de activitate şi are capacitatea să furnizeze factorilor de decizie: opinii, expertize, strategii şi concepţii ştiinţific şi practic fundamentate. În acest context, s-a impus indiscutabil necesitatea creării unui cadru favorabil consolidării unei cooperării între sectorul guvernamental şi cel neguvernamental în perspectiva încurajării iniţiativelor civice, democraţiei participative şi conştientizării obiective a problemelor cu care se confruntă societatea. Astfel, în primăvara anului 2018 a fost adoptată  Strategia de dezvoltare a societății civile pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni privind realizarea Strategiei.

Back to all RU
Заявления
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы