Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ > Cadrul legal
Cadrul legal
Societatea civilă – cadrul legal de reglementare

Societatea civilă din Republica Moldova se afirmă tot mai vizibil ca partener plenipotenţiar în colaborarea cu autorităţile publice atât la nivel naţional, cât şi la nivel local. Acest fapt se datorează, pe de o parte, profesionalismului şi implicării active a organizaţiilor societăţii civile din  diverse domenii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă statul, iar pe de alta parte, necesității implementării standardelor europene care presupun o implicare activă a sectorului asociativ în procesul de luare a deciziilor.

Pentru a asigura o creștere durabilă a societăţii civile este nevoie în primul rând de o legislaţie cât mai permisivă, racordată în cea mai mare măsură la principiile fundamentale ale democraţiei participative. Prin urmare, cadrul legislativ reprezintă platforma necesară nu doar pentru apariţia organizaţiilor societăţii civile, ce şi pentru activitatea şi dezvoltarea lor continuă.
 
În acest sens, Legea cu privire la asociaţiile obşteşti este pilonul fundamental în ce priveşte funcţionarea organizaţiilor neguvernamentale.
Un alt pilon important pentru dezvoltare unei societăţii civile puternice şi bine informate îl constituie Legea privind accesul la informaţie.
De asemenea, legislația ce reglementează activitatea sectorului asociativ în Republica Moldova include Legea cu privire la fundații precum și Legea cu privire la filantropie și sponsorizare.
Totodată o condiţie obligatorie pentru buna funcţionare a ONG-urilor este cooperarea acesteia cu instituţiile de stat. Astfel, în noiembrie 2005 Parlamentul Republicii Moldova a propus spre discuţie un proiect de Concepţie privind cooperarea dintre Parlament și societatea civilă. Dezbătut şi definitivat de către reprezentanţii societăţii civile, acel document a fost adoptat prin Hotărâre de Parlament nr. 373 la 29 decembrie 2005.
Adoptarea Concepţiei de cooperare cu societatea civilă a necesitat şi elaborarea unor măsuri organizatorice interne în cadrul Parlamentului. La 16 februarie 2006, Biroul Permanent al Parlamentului a adoptat o hotărâre cu privire la modul de executare a Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă. Conform acestei hotărâri au fost repartizate responsabilităţile interne în Parlament în vederea realizării procesului de consultare.
 
Totodată, Parlamentul a adoptat Legea cu privire la transparență prin care devine obligatorie plasarea actelor legislative şi normative oficiale în regim de acces liber pe Internet.
 
Astăzi, societatea civilă este deja prezentă în toate sferele de activitate şi are capacitatea să furnizeze factorilor de decizie: opinii, expertize, strategii şi concepţii ştiinţific şi practic fundamentate. În acest context, s-a impus indiscutabil necesitatea creării unui cadru favorabil consolidării unei cooperării între sectorul guvernamental şi cel neguvernamental în perspectiva încurajării iniţiativelor civice, democraţiei participative şi conştientizării obiective a problemelor cu care se confruntă societatea. Astfel, în primăvara anului 2018 a fost adoptată  Strategia de dezvoltare a societății civile pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni privind realizarea Strategiei.

Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
24 septembrie 2020
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"