Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ > Audieri publice > Audieri
ANUNŢ CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONSULTĂRILOR PUBLICE a proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apă
    Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică, în conformitate cu prevederile art. 491 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea 797-XIII din 02.04.1996, anunţă demararea consultărilor publice a  proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018-2021,
Read more
ANUNȚ privind desfășurarea ședinței cu privire la exercitarea controlului parlamentar privind executarea Hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului
   Comisia juridică, numiri și imunități anunță desfășurarea ședinței cu privire la exercitarea controlului parlamentar privind executarea Hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului.    Ședința va avea loc în incinta Parlamentului Republicii Moldova, et. 5, bir. 517b, la data de 22 noiembrie 2017,
Read more
ANUNȚ privind desfășurarea ședinței cu privire la controlul executării Legii cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești nr.76 din 21.04.2016
   Comisia juridică, numiri și imunități anunță desfășurarea ședinței cu privire la controlul executării Legii cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești nr. 76 din 21.04.2016.     Ședința va avea loc în incinta Parlamentului Republicii Moldova, et. 5, bir. 517b, la data de 15 noiembrie 2017,
Read more
ANUNȚ privind desfășurarea audierilor publice cu privire la controlul executării complete și corespunzătoare a Legii cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016
    Comisia juridică, numiri și imunități anunță desfășurarea audierilor publice cu privire la controlul executării complete și corespunzătoare a Legii cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016.     Evenimentul va avea loc în incinta Parlamentului Republicii Moldova, et. 5, bir.
Read more
Consultare publică privind revizuirea SDCS 2012-2015
   În atenția reprezentanților societății civile     În scopul revizuirii Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2012 - 2015 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei, la finele anului trecut, în baza Dispoziției Președintelui Parlamentului Republicii Moldova DDP/C-1nr.
Read more
D E C I Z I E
cu privire la controlul parlamentar asupra executării Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități ce ține de asigurarea accesibilității la infrastructura drumurilor, transportul public și clădiri              
Read more
D E C I Z I A
Comisiei administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice ca urmare a audierilor publice din data de 16 noiembrie 2016 privind executarea implementării Legii nr. 303  din  13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.      
Read more
Audieri publice cu genericul
"Securitatea resurselor acvatice în
Republica Moldova: riscuri și amenințări"
 Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice a organizat la 7 iunie curent dezbateri publice cu genericul: "Securitatea resurselor acvatice în Republica Moldova: riscuri și amenințări" la care au participat membrii Comisiei de profil, ministrul Mediului, viceminiștrii Sănătății și Agriculturii și Industriei Alimentare,
Read more
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Monday, October 26, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe