Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Creangă Ştefan

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 3/4/2015 47 Approved
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 3/4/2015 48 Approved
Proiectul legii pentru completarea art.96 lit. b) al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 3/11/2015 63 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la declararea săptămînii de salubrizare de primăvară ”Cu sufletul curat, într-o țară mai curată” 3/18/2015 86 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul Comisiei de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb a leului moldovenesc în raport cu valutele... 3/20/2015 91 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2015 3/23/2015 93 Approving
Proiectul legii pentru completarea Codului electoral (art.15, 67) 4/23/2015 158 Approved
Proiectul legii privind modificarea art.4 din Legea nr.123-XVIII din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale 5/5/2015 178 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.34; Legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni – art.6; ș.a.) 5/13/2015 192 Approved
Proiectul legii privind interpretarea unei sintagme din art.60 alin.(3) al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158 din 04.07.2008 5/13/2015 193 Examinare
Proiectul legii privind importul unor bunuri 5/22/2015 217 Approved
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2015 6/17/2015 251 Approving
Proiectul legii privind completarea articolului 5 din 414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule 7/3/2015 269 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2013 7/7/2015 271 Examinare
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2014 7/7/2015 272 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (art.2, 5, 8, ș.a.) 7/8/2015 274 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări (art.30, 31, 41'1, ș.a.) 7/15/2015 280 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 15 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 9/24/2015 333 Approved
Proiectul legii privind completarea articolului 1 din Legea nr.26 din 04.03.2010 privind Zona Economică Liberă ”Bălți” 10/13/2015 380 Approved
Proiectul legii privind anularea majorărilor de întîrziere (penalităților) și amenzilor (sancțiunilor) la agenții economici – producători agricoli și agenți economici – procesatori agricoli 10/22/2015 405 Retracted
Proiectul hotărîrii privind Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (Raport anual 2013) 11/5/2015 442 Approving
Proiectul hotărîrii privind Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (Raport anual 2014) 11/5/2015 443 Approving
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea executării angajamentelor care derivă din contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent acestora 11/9/2015 450 Approving
Proiectul legii pentru modificarea Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din 25.07.2014 11/25/2015 482 Approved
Proiectul hotărîrii privind Raportul asupra activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare și asupra funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2014 11/26/2015 484 Approving
Proiectul legii privind modificarea art.28 din Legea Curții de Conturi 12/1/2015 486 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat (Capitolul V) 12/1/2015 487 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2016 12/7/2015 493 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în republica Moldova în perioada 2011-2013 12/15/2015 500 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2014 12/15/2015 501 Approving
Proiectul hotărîrii privind crearea unei comisii speciale pentru monitorizarea și raportarea procesului de implementare a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și... 2/4/2016 16 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2016 2/17/2016 37 Approving
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la stabilitatea și modernizarea Republicii Moldova 2/25/2016 60 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.68'1, 74, 78, 79) 2/24/2016 59 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.8) 3/10/2016 87 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.10; Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică – art.3, 8, 27, 77; ș.a.) 3/10/2016 88 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.5, 6, 12, ș.a.; Codul contravențional – art.71) 3/11/2016 97 Examinare
Proiectul hotărîrii privind grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Codului electoral 3/18/2016 109 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la stabilirea datei alegerilor Președintelui Republicii Moldova 3/31/2016 131 Approving
Proiectul legii privind importul unor bunuri 4/15/2016 165 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1, pct.2) 4/22/2016 176 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 111 al Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 4/22/2016 177 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind achizițiile publice – art.15; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.11; ș.a.) 5/16/2016 212 Retracted
Proiectul legii privind modificarea articolului 6 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar nr.575-XV din 26.12.2003 5/19/2016 216 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381 din 21.11.1997 (art.1, 47) 6/9/2016 261 Retracted
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei 7/8/2016 312 Approving
Proiectul legii cu privire la Depozitarul central al valorilor mobiliare 7/15/2016 321 Retracted
Proiectul legii privind redresarea și rezoluția băncilor 7/15/2016 322 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.5, 10, 34; Legea instituțiilor financiare – art.3, 6, 9, ș.a.; ș.a.) 7/15/2016 323 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.2, 4, 41, 47 ș.a.) 10/13/2016 400 Retracted
Proiectul legii pentru completarea și modificarea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 (art.25) 11/4/2016 415 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor 11/16/2016 424 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2017 11/16/2016 425 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova (art.12, 14, 15) 11/23/2016 431 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 21 din Legea nr.317-XIII din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională 11/23/2016 432 Approved
Proiectul legii privind interpretarea articolului 54 alineatul (1) și a articolului 71 alineatul (3) din Legea nr.232 din 03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor 11/23/2016 433 Approved
Proiectul legii privind recuperarea bunurilor infracționale 11/23/2016 434 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală – art.93, 207'1, 258; Codul penal – art.111; ș.a.) 11/23/2016 435 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat – art.1, 5, 6, ș.a.; Legea privind Serviciul de Informații și Securitate – art.1, 7, 8, ș.a.; ș.a.) 11/23/2016 436 Approved
Proiectul legii privind Agenția recuperarea bunurilor infracționale 11/28/2016 442 Approving
Proiectul legii privind modificarea și compeltarea unor acte legislative (Codul penal – art.111; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.4, 10; ș.a.) 11/28/2016 443 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2017 12/15/2016 488 Approving
Proiectul hotărîrii privind Raportul anual 2015 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public 12/19/2016 495 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură (art.11, 10) 12/26/2016 513 Examinare
Proiectul legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 2/1/2017 12 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici – art.6; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – Capitolul III, art.83, anexa nr.3, anexa nr.15 2/1/2017 13 Approved
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 3/1/2017 47 Approving
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asigurări – art.2, 7; Legea cu privire șa asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.12'1) 3/16/2017 66 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea art.45 din Legea nr.10 din 26.02.2016 privind promovarea utilității energiei din surse regenerabile 3/22/2017 75 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.4) 4/13/2017 116 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014 (art.15, 79, 104, ș.a.) 5/25/2017 164 Approved
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a consilierilor pentru soluționarea contestațiilor ai Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor 6/16/2017 198 Approving
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării 7/21/2017 249 Approving
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (art.11); ș.a.) 10/4/2017 297 Retracted
Proiectul hotărîrii privind crearea grupului de lucru pentru elaborarea modificărilor la legislație cu scopul evitării blocajelor instituționale și constituționale 10/19/2017 322 Examinare
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind piața de capital – art.11'1; Legea instituțiilor financiare – art.15, 15'6) 10/31/2017 336 Approving
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.121-XVI din 5 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (art.54'1) 10/31/2017 337 Approving
Proiectul legii pentru modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova 11/2/2017 339 Retracted
Proiectul legii privind completarea articolului 15 din Legea presei nr.243 din 26 octombrie 1994 11/13/2017 350 Retracted
Proiectul hotărîrii privind Raportul anual 2016 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public 11/15/2017 353 Approving
Proiectul hotărîrii pentru completarea punctului I din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 12/7/2017 376 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (preambul, art.1, art.8'1) 12/20/2017 393 Rejected
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea atacurilor Federației Ruse asupra securității informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova 1/24/2018 13 Approving
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014 (art.31) 2/15/2018 37 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul transporturilor rutiere – art.7, 37, 46, 152'1; Codul fiscal – art.336, 344, 346, ș.a.; ș.a.) 3/28/2018 101 Approved
Proiectul legii pentru modificarea articolului 51 din Legea cu privire la notariat nr.1453-XV din 08.11.2002 3/28/2018 102 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind siguranța traficului rutier – art.2, 33, 36; Codul contravențional – art.238, 241'1, 241'2, 245) 5/3/2018 139 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.130 din 08.06.2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (art.2, 12, 20, ș.a.) 5/24/2018 164 Approved
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2019 5/28/2018 171 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona Economică Liberă ”Ungheni-Business” – art.1; Legea cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău” – art.1; ș.a.) 6/6/2018 186 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (art.11, 13, 16, ș.a.) 7/4/2018 224 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (art.3) 7/6/2018 236 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr.139 din 21 iunie 2007 (art.3, 7, 8, ș.a.) 7/13/2018 258 Approved
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.3, 14, 19, ș.a.; Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24, 42, 43, ș.a.; ș.a.) 7/24/2018 282 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.251; Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.20; ș.a.) 7/24/2018 283 Approved
Proiectul legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală 7/24/2018 284 Approved
Proiectul legii cu privire le modificarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.7, 19, 26'1, ș.a.; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2; ș.a.) 10/12/2018 346 Approved
Proiectul legii privind importul unor autovehicule 10/22/2018 352 Approved
Proiectul hotărîrii privind Raportul anual 2017 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public 10/24/2018 355 Approving
Proiectul hotărîrii privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 12/5/2018 459 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea unui judecător al Curții Constituționale 12/14/2018 466 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor 1/21/2019 2 Approving
Proiectul hotărîrii privind aprobarea structurii organizatorice și efectivului-limită de personal ale Consiliului Concurenței 1/22/2019 3 Approving
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Saturday, October 19, 2019
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe