Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Hotineanu Vladimir

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (art.4, 91, 92, ş.a.) 3/4/2010 592 Approving
Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2) 2/16/2010 362 Approved
Proiectul de lege cu privire la scutirea de achitare a obligaţiunilor financiare prescriptibile la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală 3/1/2011 546 Examinare
Proiectul legii cu privire la dispozitivele medicale 7/1/2011 1514 Approved
Proiectul legii privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Republica Moldova 7/14/2011 1639 Approved
Proiectul legii privind completarea articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27.02.98 7/12/2011 1597 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură (art.54, 66) 10/20/2011 2279 Retracted
Proiectul legii pentru completarea anexei nr.1 la Legea regnului animal nr.439-XIII din 27.04.1995 12/16/2011 2796 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la instituirea Zilei naţionale a culturii 1/15/2012 94 Approving
Proiectul legii privind sănătatea reproducerii 12/14/2011 2760 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 2/28/2012 409 Examinare
Proiectul legii pentru completarea articolului 43 alin.(1) din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 3/2/2012 441 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 6/6/2012 1226 Approving
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 6/21/2012 1402 Retracted
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2; Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.4) 6/27/2012 1466 Approved
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea obiectivă a situației criminogene din Republica Moldova 6/28/2012 1480 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art.4; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3; ș.a.) 7/19/2012 1724 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15.07.2004 10/19/2012 2394 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii – art.155, 267, 272; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.7'1, 23; ș.a.) 10/19/2012 2395 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.88) 12/23/2011 2849 Approving
Proiectul legii pentru modificarea Codului penal al RM (art.181'1) 11/28/2012 2847 Approved
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Codul civil – art.184; Legea învățămîntului – art.49) 12/19/2012 3097 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 (art.11) 12/20/2012 3118 Approved
Proiectul hotărîrii privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului 2/15/2013 72 Approving
Proiectul legii privind completarea compartimentului II din anexa nr.1 la Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23.12.2005 3/13/2013 109 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.21'1; Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor... 3/26/2013 138 Approving
Proiectul legii privind importul bunurilor ajutătoare tehnice 4/3/2013 149 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr.250 din 08.11.2012 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2) 4/8/2013 153 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea direcțiilor strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2013-2020 4/12/2013 162 Approving
Proiectul legii privind scutirea de drepturile de import a serviciilor și bunurilor importate de către Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testimițanu” 5/17/2013 208 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la statutul alesului local (art.7) 6/6/2013 231 Approved
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 6/6/2013 233 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.01 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 6/6/2013 234 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul public de asigurări sociale – art.40, 42; Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale – art.20) 6/28/2013 290 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 10/31/2013 430 Rejected
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.39; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.43; ș.a.) 11/15/2013 460 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul audiovizualului – art.21, 38; Legea cu privire la publicitate – art.13) 11/15/2013 461 Retracted
Proiectul legii privind deținerea și protecția animalelor de companie 11/19/2013 465 Retracted
Proiectul legii pentru completarea articolului 6 din Legea privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 12/10/2013 509 Retracted
Proiectul legii pentru completarea articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585-XIII din 27.02.1998 1/20/2014 12 Approved
Proiectul legii spitalelor 2/26/2014 73 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 2/27/2014 78 Retracted
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 4/3/2014 138 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.2, 3, 15'2) 4/16/2014 158 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.121-XV din 03.05.01 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 9/12/2014 345 Retracted
Proiectul hotărîrii privind interimatul funcției de președinte al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” și al directorului radiodifuziunii 2/9/2015 25 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2013 2/27/2015 42 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2014 2/27/2015 43 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” 3/5/2015 52 Approving
Proiectul legii privind importul unor echipamente pentru cercetarea și protejarea patrimoniului cultural-istoric al Republicii Moldova 3/12/2015 64 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 3/31/2015 105 Approving
Proiectul legii spitalelor 4/1/2015 113 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unui membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului 4/22/2015 154 Approving
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.103; Legea cu privire la tariful vamal – art.28) 4/30/2015 169 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice – pct.2; ș.a.) 7/3/2015 268 Retracted
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea asistenței sociale – art.13; Legea privind administrația publică locală – art.29) 10/13/2015 381 Retracted
Proiectul legii privind importul unor echipamente 11/3/2015 423 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea executării angajamentelor care derivă din contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent acestora 11/9/2015 450 Approving
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 11/9/2015 451 Examinare
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” 12/24/2015 508 Approving
Proiectul hotărîrii privind crearea unei comisii speciale pentru monitorizarea și raportarea procesului de implementare a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și... 2/4/2016 16 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2015 2/24/2016 58 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.68'1, 74, 78, 79) 2/24/2016 59 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.8) 3/10/2016 87 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.10; Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică – art.3, 8, 27, 77; ș.a.) 3/10/2016 88 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.5, 6, 12, ș.a.; Codul contravențional – art.71) 3/11/2016 97 Examinare
Proiectul legii privind importul unor bunuri 4/15/2016 165 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova 4/21/2016 173 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1, pct.2) 4/22/2016 176 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 111 al Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 4/22/2016 177 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381 din 21.11.1997 (art.1, 47) 6/9/2016 261 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.8'2, 29) 7/22/2016 335 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.2, 4, 41, 47 ș.a.) 10/13/2016 400 Retracted
Proiectul hotărîrii privind aprobarea Planului legislativ anual al Parlamentului pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anul 2017 2/22/2017 37 Approving
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 5/3/2017 133 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2016 5/3/2017 135 Approving
Proiectul legii privind importul unor obiecte de cult religios 5/24/2017 163 Approved
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260/2006 (art.2, 7, 9, ș.a.) 6/13/2017 189 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la examenele naționale de Bacalaureat din liceele Republicii Moldova 7/21/2017 248 Rejected
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 10/16/2017 312 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unui membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio Moldova” 10/16/2017 313 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali 10/23/2017 327 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova 11/2/2017 339 Retracted
Proiectul legii privind completarea articolului 15 din Legea presei nr.243 din 26 octombrie 1994 11/13/2017 350 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (preambul, art.1, art.8'1) 12/20/2017 393 Rejected
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea atacurilor Federației Ruse asupra securității informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova 1/24/2018 13 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2017 2/22/2018 44 Approving
Proiectul legii privind Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova 3/22/2018 98 Approved
Proiectul legii privind Concepția națională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova 4/3/2018 108 Approved
Proiectul legii pentru modificarea articolului 50 și a articolului 51 din Constituția Republicii Moldova 4/24/2018 125 Approved
Proiectul legii privind modificarea articolului 38 din Codul audiovizualului al RM nr.260-XVI din 27.07.06 5/16/2018 154 Approved
Proiectul hotărîrii privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1531/1993 5/30/2018 174 Approving
Proiectul legii privind instituirea Schemei de investiții în domeniul producțiilor de film și altor opere audiovizuale 6/4/2018 179 Approved
Proiectul legii cu privire la publicitate 6/4/2018 180 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 3 din Legea cu privire la migrația de muncă nr.180-XVI din 10.07.2008 6/21/2018 211 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.2, 3, 4, ș.a.; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 4'1; ș.a.) 7/26/2018 290 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.103; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 4'2; ș.a.) 7/26/2018 291 Retracted
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.12, 49'3, 90'1, 115; Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24, anexa nr.8, anexa nr.9) 7/26/2018 292 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.6, anexa nr.3; Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici – art.8'6, anexa nr.2) 9/27/2018 319 Retracted
Proiectul hotărîrii privind desfășurarea referendumului republican 11/29/2018 443 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 12/7/2018 460 Approving
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Monday, February 24, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe