Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Deputaţii
Deputaţi

Bolboceanu Iurie

Deputat

Activitate parlamentară

Proiecte de iniţiative legislative

Titlu Proiect Data înregistrare Număr înregistrare Stadiu
Proiectul legii privind completarea art.47 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 16.02.2011 395 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice (art.5, 9) 16.03.2011 710 Adoptare
Proiectul legii cu privire la completarea art.7 şi art.8 din Legea nr.272-XIV din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă 10.06.2011 1363 Adoptat
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1) 10.06.2011 1362 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare şi deteriorare a monumentelor istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat 08.07.2011 1564 Adoptare
Proiectul legii pentru importul unui autovehicul 07.07.2011 1554 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.103; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 – Anexa nr.3) 10.10.2011 2194 Retras
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului transporturilor auto nr.116-XIV din 29.07.1998 (art.2, 3, 6, ş.a.) 28.11.2011 2609 Retras
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 (art.3, anexa nr.3) 08.12.2011 2712 Retras
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1) 08.02.2012 268 Retras
Proiectul hotărîrii pentru modificarea art.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.204 din 20.10.2011 privind constituirea unei comisii de anchetă a Parlamentului în legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forțelor Armate 15.02.2012 312 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.) 15.03.2012 517 Adoptat
Proiectul de hotărîre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă în legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forţelor Armate 04.04.2012 676 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 (art.12, anexa nr.3) 22.03.2012 571 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente – art.27; ș.a.) 29.03.2012 628 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 06.04.2012 697 Examinare
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2011 02.05.2012 891 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea articolului 25 din Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului 23.05.2012 1097 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și producției alcoolice – art.1, 3, 5, ș.a.; Codul fiscal – anexa la Titlul IV; ș.a.) 23.05.2012 1098 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun și articolele din tutun – art.16; Codul contravențional – art.91) 23.05.2012 1099 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.356'1) 23.05.2012 1100 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XVI din 28.12.2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (art.3, anexa n 21.06.2012 1410 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea Legii asigurării pentru accidentele de muncă și boli profesionale nr.756-XIV din 24.12.1999 04.07.2012 1546 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative ( Legea privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă – art.10, 15, 21, ș.a.; Legea cu privire la mărimea, modul și termene 04.07.2012 1547 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale (art.5, 8, 17, ș.a.) 04.07.2012 1548 Adoptat
Proiectul legii cu privire la taxa off-shore 05.09.2012 1942 Retras
Proiectul legii cu privire la completarea Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice 05.09.2012 1943 Respins
Proiectul legii cu privire la oamenii de creație și uniunile de creație 27.09.2012 2117 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la mediere – art.1, 2, 2'1, ș.a.; Codul muncii – art.351, 352; ș.a.) 08.10.2012 2232 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” 18.10.2012 2368 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15.07.2004 19.10.2012 2394 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la numirea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 09.11.2012 2644 Adoptare
Proiectul legii privind bursele private 14.11.2012 2696 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.258 din 09.11.12 pentru constituirea unei comisii speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale președintelui și membrilor CN de Integri 21.12.2012 3137 Adoptare
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – art.28; Codul fiscal – art.103; ș.a.) 23.01.2013 16 Adoptare
Proiectul legii privind modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.13, 14) 04.02.2013 31 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind stoparea reformei sistemului național de ocrotire a sănătății 27.02.2013 81 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind Raportul Comisiei speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate 25.03.2013 133 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare și deteriorare, în perioada anilor 1993-2012, a unor monumente istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat 30.04.2013 188 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.258 din 09.11.2012 pentru constituirea unei comisii speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale Președintelui și membrilor CNI 02.05.2013 197 Adoptare
Proiectul hotărîrii pentru acordarea votului de încredere Programului de activitate și întregii liste a Guvernului 30.05.2013 223 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.12 (anexa nr.6) 15.10.2013 400 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31.10.2013 430 Respins
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate – art.1, 5, ș.a.; Legea cu privire la conflictul de interese – art.1, 2, 3, ș.a.; ș.a.) 06.11.2013 441 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consuiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova pentru anul 2012 07.11.2013 443 Adoptare
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la organizațiile de microfinanțare – art.7, 9; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.) 11.12.2013 514 Retras
Proiectul legii privind modul de plată a sumelor revenite acționarilor (persoane fizice) fondurilor de investiții nemutuale și pentru privatizare în rezultatul lichidării acestora 04.03.2014 87 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la conflictul de interese – art.24'1; Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției – art.11; Codul penal – art.330'2) 04.03.2014 88 Retras
Proiectul legii privind modificare și completarea Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală (art.14) 04.03.2014 89 Retras
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de tranzacționare a acțiunilor ”Banca de Economii” S.A. și a situației curente a structurii acționarilor și a organelor de conducere de la ”Banca de Economii” S.A. 27.05.2014 200 Retras
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind neutralitatea și libertatea Internetului și dezvoltarea societății informaționale 16.07.2014 293 Retras
Proiectul hotărîrii privind Raportul Comisiei speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate 26.09.2014 367 Retras
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
23 ianuarie 2020
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"