Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
 
Обращения граждан
Структура > Депутаты
Депутаты

Guma Valeriu

Депутат

Activitate parlamentara RU

Проекты законодательных инициатив

Наименование проекта Дата регистрации Номер регистрации Стадия
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii cu privire la migraţia de muncă nr.180-XVI din 10 iulie 2008 (art.7, 9, 12) 19.07.2010 2148 Rejected
Proiectul de hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr.77-XVIII din 27 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2010 08.07.2010 2073 Approved ru
Proiectul de lege cu privire la tichetele de masă 06.07.2010 2025 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (art.1, 2, 6, 7, 9) 29.06.2010 1945 Approving ru
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 15 din Legea nr.108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova 28.06.2010 1928 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru a.2010 nr.129-XVIII din 23 decembrie 2009 (art.22) 10.09.2010 2447 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind protecţia socială a cetăţenilor, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.21; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.13) 10.09.2010 2448 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (art.8, 13) 10.09.2010 2449 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.1, art.36) 10.09.2010 2450 Examination ru
Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.132; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, nota la anexa nr.2) 14.09.2010 2472 Approved ru
Proiectul de lege pentru completarea articolului 1 al Legii nr.26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” 10.09.2010 2456 Approving ru
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.101, 103, 108; Codul vamal – art.73, 125) 16.06.2010 1803 Approving ru
Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu tariful vamal (art.7, 8, 17) 16.06.2010 1802 Retracted ru
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 8 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 07.06.2010 1715 Retracted ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul contravenţional – art.289, 301; Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii parvenite din tranzacţiile economice externe – art.5; ş.a.) 07.06.2010 1714 Retracted ru
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 (art.4, anexa nr.1, anexa nr.2) 27.05.2010 1615 Approved ru
Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.124, anexa la titlul IV; Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal – art.4; ş.a.) 27.05.2010 1614 Approved ru
Proiectul de lege pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.101-2) 24.05.2010 1569 Rejected
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.1011, 112, 1122, 113) 19.03.2010 773 Approving ru
Proiectul de lege privind completarea anexei la Titlul IV al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 12.03.2010 665 Retracted ru
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (art.1, 6, 10) 24.02.2010 467 Approved ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2011 17.01.2011 71 Approving ru
Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea articolului 14 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 02.06.2010 1672 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007 (art.20) 15.03.2011 692 Approved ru
Proiectul legii pentru completarea art.19 alin.(1) din Legea nr.1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate 14.04.2011 960 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr.1100-XIV din 30.06.2000 (art.5) 11.05.2011 1128 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind achiziţiile publice – art.2; Legea privind finanţele publice locale; Legea privind organizarea administrativ – teritorială a RM – art.8, anexa nr.2, anexa nr.3; ş.a.) 11.05.2011 1129 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (art.1, 3, 31, ş.a.) 16.05.2011 1170 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea articolului 14 din Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior 07.07.2011 1552 Approved ru
Proiectul legii pentru completarea articolului 123 alin.(2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 21.07.2011 1690 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.188) 29.07.2011 1769 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului fiscal (art.103, 104) 29.07.2011 1768 Retracted ru
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea instituţiilor financiare – art.22; Legea cu privire la secretul comercial – art.5; ş.a.) 27.05.2010 1624 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.54'4, 84, 101'1, ș.a.; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.1) 17.02.2012 338 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – art.5, 6, 7, ș.a.; Codul vamal – art.93; ș.a.) 29.02.2012 423 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea art.84 din Codul fiscal 22.03.2012 567 Approved ru
Proiectul legii privind completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr.270 din 23.12.2011 (anexa nr.3) 30.03.2012 632 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 06.04.2012 697 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – art.5, 6, 7, ș.a.; Codul vamal – art.93; ș.a.) 11.04.2012 738 Approved ru
Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător (art.18) 25.04.2012 855 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea Anexei nr.1 din Titlul IV al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 12.07.2012 1664 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.20, art.103; Legea privind deșeurile de producție și menajere – art.20) 12.10.2012 2301 Approved ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2013 24.10.2012 2434 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2013 24.10.2012 2435 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.226'1, 226'3, 226'4, ș.a.) 20.11.2012 2759 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2013 28.11.2012 2838 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2013 07.12.2012 2968 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.101'1) 11.02.2013 55 Approved ru
Proiectul legii privind modificarea articolului 2 din Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate nr.180 din 19.12.2011 22.02.2013 77 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.54'1, 54'1/1, 54'2, ș.a.) 27.02.2013 84 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.254, 257, 260, 262) 27.02.2013 85 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la patenta de întreprinzător – art.3, 18, anexa; Codul fiscal – Titlul VII) 04.04.2013 151 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (art.1, 5, 9, ș.a.) 04.04.2013 152 Approved ru
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 17.04.2013 170 Approved ru
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2) 07.05.2013 201 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 29.05.2013 218 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (anexa nr.6) 18.10.2013 406 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31.10.2013 430 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art.8, 11, 16, ș.a.) 21.11.2013 470 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.7, 90'1, 103, ș.a.; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.7, 13'1; ș.a.) 04.02.2014 34 Approved ru
Заявления
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Календарь
<Февраль 2021 г.>
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
26 февраля 2021 г.
На выбранную дату нет ни одной записи
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы