Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
 
Обращения граждан
Структура > Депутаты
Депутаты

Литвиненко Сергей

Депутат

Activitate parlamentara RU

Проекты законодательных инициатив

Наименование проекта Дата регистрации Номер регистрации Стадия
Proiect de hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare 29.03.2019 33 Approving ru
Proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 4, 8, ș.a.; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2; Legea privind partidele politice – art.26; ș.a.) 29.03.2019 36 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură nr.3/2016 (art.11, 17, 20, ș.a.) 16.04.2019 40 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 20 din Codul electoral nr.1381/1997 16.04.2019 43 Approving ru
Proiect de hotărîre privind adoptarea Declarației cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului RM 29.03.2019 35 Approving ru
Proiect de hotărîre privind revocarea directorului Centrului Național Anticorupție 29.03.2019 39 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.134-XVI din 13.06.2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (art.1, 6, 7 ș.a.) 08.06.2019 58 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 08.06.2019 59 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației privind condamnarea tentativei de uzurpare a puterii în favoarea Partidului Democrat din Moldova și Vladimir Plahotniuc de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova 08.06.2019 60 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind adoptarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova 09.06.2019 61 Approving ru
Proiect de hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la ”spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare RM 29.03.2019 37_01 Approving ru
Proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea Magnitsky) (Legea privind regimul străinilor în RM – art.8, 9, 10 ș.a.; Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – art.33, 34; Legea s.a. 29.03.2019 38_01 Approving ru
Proiect de hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la ”spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din 29.03.2019 37 Examination ru
Proiect de hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor adoptării Legii nr.180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală și impactul acesteia sub aspectul legalizării spălării 29.03.2019 34 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158/2008 (art.57, 64) 16.04.2019 41 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cetățeniei nr.1024/2000 – art.17, 18, 24, ș.a.; Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător nr.81/2004 – art.12; Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova 16.04.2019 42 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 23 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995 16.04.2019 44 Retracted ru
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 4 din Legea nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător 17.04.2019 45 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea Codului fiscal (art.103, 124) 16.05.2019 48 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei Comisii de anchetă pentru examinarea situației create în mun.Chișinău privind autorizarea executării lucrărilor de construcție a obiectivelor noi în interiorul cartierelor locative existente și atribuirea s.a. 21.05.2019 51 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind controlul tutunului - art.2, 11, 17'1, ș.a.; Codul contravențional – art. 91'1, 364'1; ș.a.) 31.05.2019 52 Approved ru
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizărilor proprietății publice începînd cu anul 2013 17.06.2019 72 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa puciului anticonstituțional a Partidului Democrat realizată prin intermediul Curții Constituționale și a Procuraturi 17.06.2019 73 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.43 din 8 iunie 2019 privind revocarea din funcția de director al Centrului Național Anticorupție 18.06.2019 81 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind încetarea mandatului de membru al Curții de Conturi 20.06.2019 82 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.103, 104, 123, ș.a.; Codul vamal nr.1149/2000 – art.93, 94, 97'2) 20.06.2019 83 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte – art.32; Legea nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic – art.9, anexa; ș.a) 20.06.2019 84 Approved ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului 08.06.2019 57 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246/2017 (art.9, 11, 16, 18) 20.06.2019 85 Approving ru
Proiectul legii privind declararea unor informații de acces public 25.06.2019 88 Examination ru
Proiectul hotărîrii privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale 03.07.2019 96 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale 03.07.2019 97 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 03.07.2019 101 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale 04.07.2019 103 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la constatarea neîntrunirii condițiilor de numire în funcția de Procuror General a lui Eduard Harunjen 09.07.2019 111 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.2, 7; Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală – art.2; ș.a.) 09.07.2019 112 Approved ru
Proiectul legii pentru interpretarea unor prevederi din Legea cu privire la Procuratură 11.07.2019 115 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului 16.07.2019 126 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale 16.07.2019 127 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind confirmarea în funcție a unor membri ai Comisiei Electorale Centrale 16.07.2019 128 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 11 din Legea cu privire la Procuratură nr.3/2016 19.07.2019 138 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 25.07.2019 146 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 25.07.2019 147 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 25.07.2019 148 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 25.07.2019 149 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 25.07.2019 150 Approving ru
Proiectul de hotărâre privind adoptarea Apelului Parlamentului Republicii Moldova în adresa comunității internaționale cu privire la necesitatea impunerii sancțiunilor personale asupra lui Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, deputați în Parlamentul Republici 26.07.2019 154 Examination ru
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 30.07.2019 161 Approving ru
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 31.07.2019 163 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.2, 5, 17, 18, 181; Legea instituțiilor financiare nr.550/1995 – art.3811; ș.a.) 05.08.2019 168 Approved ru
Proiectul hotărârii privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor 15.08.2019 178 Approving ru
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 52 din Codul contravențional al Republicii Moldova 04.09.2019 184 Approved ru
Proiectul de hotîrâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.48/2019 pentru constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă de Partidul Democrat din Mol 04.09.2019 185 Approving ru
Proiectul hotărârii privind modificarea art.1 din Hotărârea Parlamentului nr.80/2019 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului 09.09.2019 188 Retracted ru
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina Tauber 16.09.2019 196 Approving ru
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Reghina Apostolova 16.09.2019 197 Approving ru
Hotărîre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Cebotari 19.09.2019 200 Approving ru
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Petru Jardan 20.09.2019 204 Approving ru
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 3 din Legea taxei de stat nr.1216/1992 23.09.2019 206 Examination ru
Proiectul hotărârii pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.80/2019 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului 23.09.2019 207 Retracted ru
Proiectul de lege pentru modificarea Legii concurenţei nr.183/2012 (art.4, 6, 10 ș.a) 23.09.2019 208 Examination ru
Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind eliberarea unui judecător al Curții Supreme de Justiție din funcția de judecător și vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ 03.10.2019 222 Approving ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.15; Legea concurenței – art.35, 38, 40 ș.a.; ș.a.) 18.10.2019 234 Retracted ru
Proiectul de hotărâre privind eliberarea domnului Ion Druță din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție 11.11.2019 257 Approving ru
Proiectul de hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament 13.11.2019 263 Approving ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.5, 24, 694; ș.a.; Legea cu privire la contabilitate și raportare financiară nr.287/2017 – art.12; ș.a.) 25.10.2019 241 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător – capitolul III1, art.131, 132 ș.a; Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – Cap 21.01.2020 7 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 3 din Legea nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 03.02.2020 20 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.9, 20, 36; Codul contravențional al RM – art.134, 1341, 398 ș.a.) 12.02.2020 43 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al RM nr.174/2018 (art.28, 53) 14.02.2020 54 Examination ru
Proiectul de lege pentru interpretarea articolului 25 alineatul (2) litera a) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public 24.02.2020 70 Approved ru
Moțiune simplă asupra politicii și activității Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova 28.02.2020 90 Rejected
Moțiune simplă asupra activității în domeniul politicii externe a Guvernului (Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene) 09.03.2020 109 Examination ru
Proiectul de lege privind acordarea unor facilități la achitarea taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) 09.03.2020 110 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 38 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 22.05.2020 205 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea concurenței nr.183/2012 – art.37; Codul serviciilor media audiovizuale al RM nr.174/2018 – art.83'1) 22.05.2020 206 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență – art.22; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.761; ș.a.) 19.06.2020 261 Approved ru
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 55 al Legii nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice 03.07.2020 296 Examination ru
Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport 25.08.2020 367 Examination ru
Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport 09.09.2020 384 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea taxe de stat nr.1216/1992 – art.4; Legea cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale nr.271/2003 – art.9, 12) 21.09.2020 395 Examination ru
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului Republicii Moldova 16.12.2020 518 Examination ru
Заявления
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Календарь
<Январь 2021 г.>
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
25 января 2021 г.
На выбранную дату нет ни одной записи
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы