Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
 
Обращения граждан
Структура > Депутаты
Депутаты

Bodrug Oleg

Вице-председатель Парламента РМ

Activitate parlamentara RU

Проекты законодательных инициатив

Наименование проекта Дата регистрации Номер регистрации Стадия
Proiectul de lege privind completarea articolului 17 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 24.06.2010 1883 Approving ru
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.87, 131) 04.06.2010 1701 Approved ru
Proiectul de lege privind statutul municipiului Chişinău 11.05.2010 1424 Rejected
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral (art.1, 2, 13, ş.a.) 02.03.2010 558 Approved ru
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (art.10, 11, 18, 19, 20, 25) 26.02.2010 521 Approved ru
Proiectul legii pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I 24.06.2010 1882 Approved ru
Proiectul hotărîrii despre necesitatea fortificării rolului Parlamentului Republicii Moldova în calitate de garant al drepturilor omului 08.07.2011 1567 Retracted ru
Proiectul Constituţiei Republicii Moldova 23.09.2011 2082 Retracted ru
Proiectul legii privind procedura adoptării Constituţiei Republicii Moldova 23.09.2011 2081 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000 (art.18) 08.11.2011 2462 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.97 (art.8, 53) 08.11.2011 2461 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea activităţii Agenţiei Medicamentului 24.11.2011 2580 Approving ru
Proiectul legii pentru completarea articolului 64 din Codul penal al RM 02.12.2011 2650 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.1, 38'1, 53, 54) 06.03.2012 466 Retracted ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2012 04.05.2012 903 Approving ru
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 05.05.2012 915 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind declararea zilei de 16 mai 2012 – zi de doliu 11.05.2012 962 Retracted ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 16.05.2012 1010 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Penal nr.985-XV din 18.04.2002 08.06.2012 1246 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.531) 03.07.2012 1533 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-XIII din 17.05.1994 (art.14) 06.07.2012 1597 Retracted ru
Proiectul hotărîrii privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova 10.07.2012 1613 Approving ru
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 10.07.2012 1614 Approved ru
Proiectul hotărîrii cu privire la numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova 10.07.2012 1615 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.201; Codul contravențional – art.273, 408) 10.07.2012 1612 Retracted ru
Proiectul legii privind restabilirea inițială a denumirii Legii nr.1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice savîrșite de regimul comunist totalitar de ocupație (7 noiembrie 1917 – 23 iunie 1990) 16.07.2012 1696 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea Anexei nr.1 din Titlul IV al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 12.07.2012 1664 Rejected
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației arhivelor Comitetului Securității de Stat (KGB) al RSSM 10.08.2012 1845 Approving ru
Proiectul legii pentru completarea articolului 20 din Legea nr.1347-XIII din 09.10.1997 privind deșeurile de producție și menajere 16.10.2012 2340 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.1811, 398) 17.10.2012 2354 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim – art.3; Legea salarizării – art.12) 19.10.2012 2388 Retracted ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2013 24.10.2012 2434 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2013 24.10.2012 2435 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru completarea și modificarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 06.11.2012 2600 Retracted ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2013 07.12.2012 2968 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind bugetul Comisiei Naționale de Integritate pentru noiembrie – decembrie 2012 și anul 2013 27.12.2012 3198 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.101 din 13.12.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 01.02.2013 30 Retracted ru
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” SA referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordare a creditelor 07.02.2013 46 Approving ru
Proiectul legii pentru adoptarea Codului Educației din Republica Moldova 18.02.2013 73 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea articolului 2 din Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate nr.180 din 19.12.2011 22.02.2013 77 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010 (art.3, 8) 27.02.2013 83 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind numirea unui judecător al Curții Constituționale 14.03.2013 117 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (Hotărîrea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului – anexa nr.1, anexa nr.6; Hotărîrea privind alegerea membrilor supleanți în 03.04.2013 146 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la patenta de întreprinzător – art.3, 18, anexa; Codul fiscal – Titlul VII) 04.04.2013 151 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (art.1, 5, 9, ș.a.) 04.04.2013 152 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind expertiza ecologică și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător – art.18; Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție - art.10; ș.a.) 11.04.2013 160 Retracted ru
Proiectul legii cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative și zilele de odihnă în Republica Moldova 19.04.2013 174 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 29.05.2013 218 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.341) 14.06.2013 254 Approving ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura – art.3, 9, 11, ș.a.; Codul Contravențional – art.114, 145, 146, ș.a.; Codul penal – art.234) 26.06.2013 286 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.1, anexa; ș.a.) 03.07.2013 298 Approved ru
Proiectul legii pentru abrogarea Legii privind aprobarea Concepției politicii naționale a Republicii Moldova nr.546-XV din 19.12.2003 05.07.2013 309 Retracted ru
Proiectu legii pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (art.20) 20.09.2013 375 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea fondului rutier – art.1; Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier – pct.37) 25.10.2013 417 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31.10.2013 430 Rejected
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.13, 22, 27, ș.a.) 01.11.2013 431 Approved ru
Proiectul legii privind completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20, 101'2) 01.11.2013 432 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea art.3 al Legii nr.947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 12.11.2013 448 Approved ru
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea art.81 al Legii nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură 19.11.2013 466 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (anexa nr.6) 27.11.2013 485 Approved ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2014 04.12.2013 492 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2014 04.12.2013 493 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a pieței Financiare pe anul 2014 04.12.2013 494 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale de Integritate pe anul 2014 04.12.2013 495 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2014 04.12.2013 497 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2014 04.12.2013 498 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.7, 90'1, 103, ș.a.; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.7, 13'1; ș.a.) 04.02.2014 34 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1381-XIII din 21.11.1997 privind Codul electoral (art.8) 21.02.2014 69 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998 (art.26, 29) 26.02.2014 74 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.260 din 27.07.2006 privind Codul audiovizualului al Republicii Moldova (art.19, 28) 27.02.2014 77 Retracted ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova în legătură cu evoluțiile situației din Ucraina 05.03.2014 92 Approving ru
Proiectul legii privind modificarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.7) 10.03.2014 97 Retracted ru
Proiectul legii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente nr.40-XII din 08.04.1994 25.03.2014 125 Retracted ru
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (pct.22, 23, 24) 26.03.2014 126 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind transmiterea unui imobil 26.03.2014 129 Approving ru
Proiectul legii privind stingerea unor datorii față de bugetul public național 18.04.2014 161 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23.12.2012 (art.1, 2, 7, ș.a.) 07.05.2014 171 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 (art.359, 360, 361) 14.05.2014 176 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la cetățenia Republicii Moldova – art.20, 23, 34; Legea cu privire la asociațiile obștești – art.36; ș.a.) 16.05.2014 186 Retracted ru
Proiect hotărîrii privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului 23.05.2014 189 Approving ru
Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat 05.06.2014 210 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.152 din 08.06.2006 privind Institutul Național al Justiției (art.13) 19.06.2014 236 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea Codului de procedură civilă nr.225 din 30.05.2003 (art.444) 19.06.2014 237 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art.99, 101) 19.06.2014 238 Examination ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.29'2, 39'1) 19.06.2014 239 Retracted ru
Proiectul legii deșeurilor 19.06.2014 241 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.15, 16; Codul contravențional al RM – art.71) 27.06.2014 249 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzîtorilor individuali – art.7, 13, 17’1, 22’1; Legea privind societățile cu răspundere limitată – art.11, 25 27.06.2014 251 Retracted ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la procesele de reintegrare teritorială a țării în contextul parcursului european al Republicii Moldova 02.07.2014 263 Approving ru
Proioectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.4, 36; Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova – art.7, 7'1, 7'2; ș.a.) 09.07.2014 281 Examination ru
Proiectul legii pentru completarea și abrogarea unor acte legislative (Codul funciar – art.40; Hotărîrea cu privire la întovărășirile pomicole nr.629-XII din 05.07.1991) 16.07.2014 291 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind constatarea ilegalității concesionării Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău” și a activelor acestuia 18.07.2014 299 Retracted ru
Proiectul legii privind exproprierea de interes național a pachetului de acțiuni în mărime de 22,75% în ”Banca de Economii” S.A. cedate în urma emisiunii suplimentare din iulie 2013 18.07.2014 300 Retracted ru
Заявления
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Календарь
<Ноябрь 2020 г.>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
30 ноября 2020 г.
На выбранную дату нет ни одной записи
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы