Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Godea Mihai

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 9/8/2010 2426 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art.27, 29, 41, ş.a.) 8/5/2010 2247 Retracted
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art.44, 79) 9/15/2010 2480 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituţională – art.25; Codul jurisdicţiei constituţionale – art.38; ş.a.) 6/22/2010 1850 Rejected
Proiectul de hotărîre cu privire la deportările în masă a cetăţenilor Republicii Moldova de către regimul totalitar comunist şi modificarea unor acte legislative 6/7/2010 1704 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (art.1, 8, 19, ş.a.) 5/13/2010 1445 Retracted
Proiectul de hotărîre privind modificarea componenţei numerice şi nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului 5/7/2010 1372 Approving
Proiectul de lege privind modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Titlul VII – Taxele locale) 4/28/2010 1241 Examinare
Proiectul de hotărîre privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie 2/26/2010 518 Approving
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea articolului 16 al Codului penal 5/23/2011 1223 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui RM – art.3, 5, 7; Legea privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice – art.5) 10/25/2011 2313 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la procedura de alegere a Președintelui RM – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea privind verificarea titularilor ți a candidaților la funcții publice – art.5; ș.a.) 2/15/2012 316 Rejected
Proiectul legii privind completarea Codului penal (art.180/1) 5/3/2012 892 Approving
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (art.11, 12, 24) 6/6/2012 1228 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Codului penal al RM (art.180'1, 180'2) 12/18/2009 2034 Rejected
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe