Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Hadârcă Ion

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege privind statutul municipiului Chişinău 5/11/2010 1424 Rejected
Proiectul legii privind modificarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern 1/12/2011 48 Approved
Proiectul hotărîrii despre importanţa promovării activităţilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova 3/24/2011 776 Approving
Proiectul hotărîrii despre necesitatea fortificării rolului Parlamentului Republicii Moldova în calitate de garant al drepturilor omului 7/8/2011 1567 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.16; Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.129, 131; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul... 7/19/2011 1672 Approved
Proiectul legii cu privire la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 7/29/2011 1766 Retracted
Proiectul Constituţiei Republicii Moldova 9/23/2011 2082 Retracted
Proiectul legii privind procedura adoptării Constituţiei Republicii Moldova 9/23/2011 2081 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.75; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.15; ş.a.) 10/12/2011 2231 Retracted
Proiectul legii pentru completarea articolului 25 al Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern 2/9/2012 272 Approved
Proiectul legii privind modificarea art.14 din Legea cu privire la petiționare nr.190-XIII din 19.07.1994 4/2/2012 651 Retracted
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind grupurile parlamentare de prietenie nr.99 din 12 mai 2011 4/12/2012 754 Approving
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.102 din 12 mai privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 4/12/2012 755 Approving
Proiectul legii pentru completarea art.5 din Legea nr.241-XVI din 20.11.2008 privind donarea de sînge și transfuzia sanguină 4/11/2012 753 Approved
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.34 din 25.02.2011 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului 4/12/2012 757 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului RM la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.12 5/10/2012 951 Approving
Proiectul hotărîrii privind declararea zilei de 16 mai 2012 – zi de doliu 5/11/2012 962 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 24.03.2003 (art.9, 46) 5/8/2012 943 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30, 32, 371, ș.a.; Legea privind autorizarea lucrărilor de construcție 5/8/2012 940 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Penal nr.985-XV din 18.04.2002 6/8/2012 1246 Approved
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (art.1) 6/11/2012 1260 Approving
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.531) 7/3/2012 1533 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-XIII din 17.05.1994 (art.14) 7/6/2012 1597 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la avocatură – art.18, 20, 65; Legea privind Institutul Național al Justiției – art.13) 7/9/2012 1602 Rejected
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.2011 7/9/2012 1605 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.7) 7/9/2012 1606 Retracted
Proiectul hotărîrii privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova 7/10/2012 1613 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 7/10/2012 1614 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova 7/10/2012 1615 Retracted
Proiectul hotărîrii privind independența presei și asigurarea libertății de exprimare în Republica Moldova 7/9/2012 1609 Approving
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.201; Codul contravențional – art.273, 408) 7/10/2012 1612 Retracted
Proiectul legii privind restabilirea inițială a denumirii Legii nr.1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice savîrșite de regimul comunist totalitar de ocupație (7 noiembrie 1917 – 23 iunie 1990) 7/16/2012 1696 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației arhivelor Comitetului Securității de Stat (KGB) al RSSM 8/10/2012 1845 Approving
Proiectul hotărîrii privind modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului 9/5/2012 1941 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I nr.142 din 07.07.2005 și a Legii 9/26/2012 2097 Retracted
Proiectul hotărîrii privind modificarea componenței numerice și nominale a Biroului permanent al Parlamentului (art.1, 3) 10/2/2012 2172 Approving
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.1811, 398) 10/17/2012 2354 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim – art.3; Legea salarizării – art.12) 10/19/2012 2388 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15.07.2004 10/19/2012 2394 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii – art.155, 267, 272; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.7'1, 23; ș.a.) 10/19/2012 2395 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru completarea și modificarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 11/6/2012 2600 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001 (art.10, 10'1) 12/22/2012 3157 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” SA referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordare a creditelor 2/7/2013 46 Approving
Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 2/15/2013 63 Examinare
Proiectul legii pentru adoptarea Codului Educației din Republica Moldova 2/18/2013 73 Retracted
Proiectul legii privind politicile lingvistice în Republica Moldova 3/26/2013 135 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (Hotărîrea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului – anexa nr.1, anexa nr.6; Hotărîrea privind alegerea membrilor supleanți în 4/3/2013 146 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind expertiza ecologică și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător – art.18; Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție - art.10; ș.a.) 4/11/2013 160 Retracted
Proiectul legii cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative și zilele de odihnă în Republica Moldova 4/19/2013 174 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului RM la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.11 6/5/2013 230 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.341) 6/14/2013 254 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.215 din 04.11.2011 (art.25, 30, 32, ș.a.) 6/14/2013 255 Retracted
Proiectul legii pentru abrogarea Legii privind aprobarea Concepției politicii naționale a Republicii Moldova nr.546-XV din 19.12.2003 7/5/2013 309 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru modificarea componenței nominale a comisiilor parlamentare 9/18/2013 369 Rejected
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.2011 9/18/2013 370 Approving
Proiectul legii pentru completarea Codului penal al RM (art.180'1, 180'2) 12/18/2009 2034 Rejected
Proiectul de hotărîre privind rezultatul audierilor despre situația de la S.A. ”Banca de Economii” și concesionarea activelor Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău” 10/3/2013 390 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 10/31/2013 430 Rejected
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.2011 11/26/2013 478 Approving
Proiectul hotărîrii pentru modificarea componenței nominale a comisiilor parlamentare 11/26/2013 479 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație nr.21 din 01.03.2013 (art.2, 23, 24, ș.a.) 12/6/2013 505 Approved
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii nr.1 din 11.01.2011 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (art.3) 12/11/2013 513 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8, 13, 18; Legea poștei – art.38) 2/13/2014 61 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.177, 178, 186) 2/20/2014 68 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1381-XIII din 21.11.1997 privind Codul electoral (art.8) 2/21/2014 69 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998 (art.26, 29) 2/26/2014 74 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.260 din 27.07.2006 privind Codul audiovizualului al Republicii Moldova (art.19, 28) 2/27/2014 77 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova în legătură cu evoluțiile situației din Ucraina 3/5/2014 92 Approving
Proiectul hotărîrii pentru modificarea componenței nominale a comisiilor parlamentare 3/10/2014 98 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260 din 27.07.2006 (art.7, 23, 38, ș.a.) 4/14/2014 152 Retracted
Proiectul legii privind stingerea unor datorii față de bugetul public național 4/18/2014 161 Rejected
Proiectul legii pentru modificare și completarea anexei nr.3 din Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova 5/13/2014 175 Retracted
Proiect hotărîrii privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului 5/23/2014 189 Approving
Proiectul legii deșeurilor 6/19/2014 241 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.15, 16; Codul contravențional al RM – art.71) 6/27/2014 249 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constatarea ilegalității concesionării Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău” și a activelor acestuia 7/18/2014 299 Retracted
Proiectul legii privind exproprierea de interes național a pachetului de acțiuni în mărime de 22,75% în ”Banca de Economii” S.A. cedate în urma emisiunii suplimentare din iulie 2013 7/18/2014 300 Retracted
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Tuesday, January 19, 2021
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe