Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
 
Обращения граждан
Структура > Депутаты
Депутаты

Buliga Valentina

Депутат

Activitate parlamentara RU

Проекты законодательных инициатив

Наименование проекта Дата регистрации Номер регистрации Стадия
Proiectul de lege despre modificarea articolului 43 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 28.12.2005 4478 Rejected
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie 24.03.2006 1013 Rejected
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 14.04.2006 1378 Rejected
Proiectul de lege pentru completarea articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova 26.10.2006 4134 Rejected
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 7 din Legea nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie 26.10.2006 4135 Rejected
Proiectul de lege cu privire la protecţia socială a persoanelor care au suferit în rezultatul consecinţelor nefaste ale secetei 23.10.2007 3702 Rejected
Proiectul de lege pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 154-XII din 23 iunie 1993 (art.23) 23.12.2008 3538 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 4 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistentă medicală 17.12.2008 3477 Rejected
Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul public al asigurărilor sociale -art.23; Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de ... 17.12.2008 3478 Rejected
Proiectul legii cu privire la completarea Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (art.1, 3, 20 ș.a.) 13.03.2015 66 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (Titlul VI, art.283) 13.03.2015 68 Rejected
Proiectul legii pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20, 49'3) 13.03.2015 69 Rejected
Proiectul legii pentru completarea Legii privind finanțele publice locale (art.11) 13.03.2015 70 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.96, anexa nr.1; Legea privind adoptarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor – anexa) 27.03.2015 100 Retracted ru
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 16.04.2015 147 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 23 din Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23.06.1993 04.05.2015 176 Retracted ru
Proiectul hotărîrii privind modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (Hotărîrea cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind statutul municipiului Chișinău – art.2; Hotărîrea cu privire la constituirea ... 07.05.2015 185 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asistenței sociale – art.1, 7, 13, 15; Legea cu privire la serviciile sociale – art.9, 10) 11.05.2015 189 Retracted ru
Proiectul legii privind completarea anexei la Legea nr.331-XV din 07.10.2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești ... 12.05.2015 191 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul penitenciar – art.30, 34; Legea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale – art.31; ș.a.) 15.05.2015 198 Approved ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2015 17.06.2015 251 Approving ru
Proiectul legii pentru completarea articolului 5 din Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social 01.07.2015 267 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii privind evaluarea şi acreditarea în sănătate nr.552–XV din 18.10.2001 (art.12, anexa) 16.07.2015 281 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 22.07.2015 289 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 (art.116, 120, 121) 31.07.2015 298 Retracted ru
Proiectul legii privind completarea articolului 1 din Legea nr.26 din 04.03.2010 privind Zona Economică Liberă ”Bălți” 13.10.2015 380 Approved ru
Proiectul legii pentru completarea articolului 29 din Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar 13.10.2015 384 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii salarizării (art.12, 14, 30) 11.02.2016 28 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.68'1, 74, 78, 79) 24.02.2016 59 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea art.1 alin.(2) al Legii nr.1295-XV din 25.07.2002 privind zona Economică Liberă ”Ungheni-Business” 25.02.2016 62 Examination ru
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 11.03.2016 95 Approving ru
Proiectul legii cu privire la completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.26; Legea cu privire la serviciul diplomatic – art.18) 11.03.2016 96 Retracted ru
Proiectul hotărîrii pentru completarea punctului 1, litera b) din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 26.04.2016 178 Retracted ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Politice a Parlamentului RM privind acceptarea Raportului Comisiei Internaționale prezidate de Elie Wiesel privind studierea Holocaustului 07.07.2016 310 Approving ru
Proiectul legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj 24.08.2016 357 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public 26.09.2016 375 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.16; codul muncii al RM – 301) 27.09.2016 383 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10 ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14; Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului – art.1, 13; ș.a.) 30.09.2016 391 Approved ru
Proiectul legii privind Fondul de subvenționare a întreprinderilor care creează noi locuri de muncă 17.11.2016 426 Examination ru
Proiectul legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc 05.12.2016 459 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaturilor la funcția de membru al Comitetului European pentru prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante 15.12.2016 491 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 22, 26, ș.a.; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2) 14.03.2017 60 Approved ru
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea punctului 4.5 din Hotărîrea Parlamentului nr.153 din 15 iulie 2011 pentru aprobarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova 05.05.2017 140 Approving ru
Proiectul legii cu privire la tichetele de masă 17.05.2017 150 Approved ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării 21.07.2017 249 Approving ru
Proiectul legii pentru completarea alineatului (1) al articolului 4 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice 25.07.2017 257 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la apărarea naţională – art.24, 25, 27, 33; Legea cu privire la statutul militarilor – art.35; Legea cu privire la trupele de carabinieri – art.4, 5, 9) 18.09.2017 276 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea art.1 a Legii nr.1435-XV din 07.11.2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari, Căușeni și ai satului Varnița s.a. 21.09.2017 282 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (art.27, 42, 62) 27.09.2017 291 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.2, 3, 3'1, ș.a.) 09.11.2017 346 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind finanțele publice locale – art.11; Legea cu privire la serviciile sociale – art.1, 26; ș.a.) 18.12.2017 391 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 19.12.2017 392 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (preambul, art.1, art.8'1) 20.12.2017 393 Rejected
Proiectul legii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018 – 2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei 22.12.2017 404 Approved ru
Proiectul legii pentru abrogarea alineatului (7) al articolului 439 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 17.01.2018 9 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind aprobarea structurii și efectivului – limită a Autorității Naționale de Integritate 26.01.2018 15 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (art.12, 18, 21, ș.a.) 07.02.2018 27 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător – Anexa 1; Legea cu privire la tichetele de masa – art.2, 3, 4, ș.a.) 12.02.2018 31 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – Anexa; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.1, 8'4, 21'3,anexa nr.15; ș.a.) 21.02.2018 42 Approved ru
Proiectul legii cu privire la profesiunea și activitatea de psiholog 14.03.2018 83 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 50 și a articolului 51 din Constituția Republicii Moldova 24.04.2018 125 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (art.359, 360) 25.04.2018 127 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1491-XV din 28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (art.2, 5, 7, ș.a.) 25.04.2018 128 Retracted ru
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 02.05.2018 136 Approving ru
Proiectul legii pentru completarea articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585/1998 08.05.2018 146 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.2, 31, 36) 15.05.2018 152 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 14 din Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni 28.06.2018 221 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (art.12, art.38) 16.07.2018 261 Approved ru
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.3, 14, 19, ș.a.; Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24, 42, 43, ș.a.; ș.a.) 24.07.2018 282 Approved ru
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept al imixtiunii ilegale a Fundației ”Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska, în treburile s.a. 04.09.2018 298 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – art.23, anexa nr.2; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 26.10.2018 364 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice – art.11, 14; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – anexa) 08.11.2018 379 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea art.11 din Legea nr.91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic 16.11.2018 408 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (art.1, 2, 4, ș.a.) 22.11.2018 423 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 3, 18, ș.a.; Legea cu privire la medicamente – art.6, 9, 21, 23; ș.a.) 22.11.2018 424 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (art.8, 16, 16'1, ș.a.) 26.11.2018 429 Approved ru
Proiectul legii cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii 27.11.2018 432 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind desfășurarea referendumului republican 29.11.2018 443 Approving ru
Заявления
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Календарь
<Сентябрь 2020 г.>
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
19 сентября 2020 г.
На выбранную дату нет ни одной записи
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы