Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Deputaţii
Deputaţi

Popa Victor

Deputat

Activitate parlamentară

Proiecte de iniţiative legislative

Titlu Proiect Data înregistrare Număr înregistrare Stadiu
Proiectul de hotărîre pentru acordarea votului de încredere Programului de activitate şi a întregii liste a Guvernului 14.01.2011 64 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale 10.02.2011 331 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind confirmarea componenţei nominale a Comisiei Electorale Centrale 10.02.2011 332 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind demisia unor deputaţi în Parlament 09.02.2011 320 Adoptare
Proiectul de hotărîre privind numirea în funcţiile de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, preşedinte al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie 09.02.2011 321 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind numiri în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie 09.02.2011 322 Respins
Proiectul de hotărîre privind alegerea membrilor supleanţi în comisiile permanente ale Parlamentului 24.02.2011 484 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind modificarea componenţei nominale a unei comisii permanente a Parlamentului 12.05.2011 1142 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 11.05.2011 1131 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcţie a unui judecător al Curţii Supreme de Justiţie 30.06.2011 1504 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – art.32; Legea serviciului vamal – art.43; ş.a.) 28.06.2011 1491 Adoptat
Proiectul de hotărîre privind numirea în funcţie a unor membri ai Curţii de Conturi 08.07.2011 1563 Adoptare
Proiectul de hotărîre privind desemnarea unor membri în Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 08.07.2011 1562 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 14.07.2011 1631 Adoptare
Proiectul hotărîrii despre necesitatea fortificării rolului Parlamentului Republicii Moldova în calitate de garant al drepturilor omului 08.07.2011 1567 Retras
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.16; Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.129, 131; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul... 19.07.2011 1672 Adoptat
Proiectul legii cu privire la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 29.07.2011 1766 Retras
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 28.07.2011 1751 Examinare
Proiect de hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament 21.09.2011 2047 Adoptare
Proiectul legii pentru interpretarea articolului XV alineatele (1), (2), (3) şi (4) din Legea nr.163 din 22.07.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 23.09.2011 2080 Adoptat
Proiectul Constituţiei Republicii Moldova 23.09.2011 2082 Retras
Proiectul legii privind procedura adoptării Constituţiei Republicii Moldova 23.09.2011 2081 Retras
Proiectul de lege pentru completarea articolului 400 din Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 06.09.2011 1930 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind demisia unui membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 19.10.2011 2274 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind numirea unor membri ai comisiilor permanente, unei delegaţii şi unor grupuri de prietenie ale Parlamentului 27.10.2011 2351 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1234-XIV din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (art.6) 28.10.2011 2371 Adoptat
Proiectul de hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 01.11.2011 2396 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea modelului legitimaţiei de judecător al Curţii Supreme de Justiţie 02.11.2011 2410 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisie de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor evadării bloggerului Eduard Baghirov 02.11.2011 2420 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la desfăşurarea alegerii Preşedintelui Republicii Moldova 18.11.2011 2527 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1234-XIV din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (art.5) 22.11.2011 2554 Examinare
Proiectul hotărîrii privind confirmarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale 01.12.2011 2644 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea activităţii Agenţiei Medicamentului 24.11.2011 2580 Adoptare
Proiectul de hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament 23.11.2011 2572 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea articolului 64 din Codul penal al RM 02.12.2011 2650 Retras
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 15.12.2011 2771 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului 13.01.2012 81 Examinare
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.3'1, 3'2) 20.01.2012 137 Adoptare
Proiectul de hotărîre privind numirea în funcţia de vicepreşedinte al Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 23.11.2011 2571 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 06.02.2012 246 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție 06.02.2012 247 Retras
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție 14.02.2012 303 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție 14.02.2012 304 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 14.02.2012 305 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30.05.2003 (art.29, 33, 35, ș.a.) 14.02.2012 302 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 06.03.2012 465 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30) 25.04.2012 856 Retras
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 26.04.2012 860 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 10.05.2012 944 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind declararea zilei de 16 mai 2012 – zi de doliu 11.05.2012 962 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30, 32, 371, ș.a.; Legea privind autorizarea lucrărilor de construcție 08.05.2012 940 Retras
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 13.06.2012 1316 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 13.06.2012 1317 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate 20.06.2012 1400 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.531) 03.07.2012 1533 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-XIII din 17.05.1994 (art.14) 06.07.2012 1597 Retras
Proiectul hotărîrii privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova 10.07.2012 1613 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 10.07.2012 1614 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova 10.07.2012 1615 Retras
Proiectul legii privind restabilirea inițială a denumirii Legii nr.1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice savîrșite de regimul comunist totalitar de ocupație (7 noiembrie 1917 – 23 iunie 1990) 16.07.2012 1696 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.400; Codul penal - 184'1; Legea privind partidele politice – art.art.22) 05.09.2012 1940 Respins
Proiectu hotărîrii privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Colegiului economic al Curții Supreme de Justiție 11.07.2012 1635 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a vicepreședintelui Curții Supreme de Justiție 17.10.2012 2355 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului civil nr.1107 din 06.06.2002 (art.212) 18.10.2012 2373 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim – art.3; Legea salarizării – art.12) 19.10.2012 2388 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii – art.155, 267, 272; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.7'1, 23; ș.a.) 19.10.2012 2395 Retras
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție de Director al Centrului Național Anticorupție 23.10.2012 2413 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind încetarea mandatului de membru al Comisiei Naționale de Integritate a domnului Ion Casian și numirea în această funcție a domnului Anatolie Donciu 24.10.2012 2427 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind numirea unui membru în Consiliul de administrație a Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar 31.10.2012 2538 Adoptare
Proiectul hotărîrii pentru constituirea Comisiei speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate a președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate 05.11.2012 2573 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind încetarea mandatului de membru al Comisiei Naționale de Integritate 07.11.2012 2608 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei speciale de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 26.11.2012 2810 Adoptare
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la jocurile de noroc – art.4, 7, 8 ș.a.; Legea cu privire la comerțul interior – art.14) 10.12.2012 2973 Retras
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate 18.12.2012 3085 Examinare
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție prin transfer a unor judecători ai Curții Supreme de Justiție 21.12.2012 3135 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 27.12.2012 3197 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a unui director adjunct al centrului Național Anticorupție 24.12.2012 3169 Retras
Proiectul hotărîrii privind bugetul Comisiei Naționale de Integritate pentru noiembrie – decembrie 2012 și anul 2013 27.12.2012 3198 Retras
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a unui director adjunct al Centrului Național Anticorupție 30.01.2013 28 Retras
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” SA referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordare a creditelor 07.02.2013 46 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate 11.02.2013 54 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unor judecători ai Curții Supreme de Justiție 13.02.2013 62 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 15.02.2013 63 Examinare
Proiectul legii pentru adoptarea Codului Educației din Republica Moldova 18.02.2013 73 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20) 04.03.2013 92 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998 (art.26) 04.03.2013 93 Respins
Proiectul legii privind politicile lingvistice în Republica Moldova 26.03.2013 135 Retras
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de vicepreședinte al Comisiei Naționale de Integritate 01.04.2013 144 Adoptare
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
17 aprilie 2021
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"