Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Popa Victor

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de hotărîre pentru acordarea votului de încredere Programului de activitate şi a întregii liste a Guvernului 1/14/2011 64 Approved
Proiectul hotărîrii privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale 2/10/2011 331 Approving
Proiectul hotărîrii privind confirmarea componenţei nominale a Comisiei Electorale Centrale 2/10/2011 332 Approving
Proiectul hotărîrii privind demisia unor deputaţi în Parlament 2/9/2011 320 Approving
Proiectul de hotărîre privind numirea în funcţiile de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, preşedinte al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie 2/9/2011 321 Approving
Proiectul hotărîrii privind numiri în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie 2/9/2011 322 Rejected
Proiectul de hotărîre privind alegerea membrilor supleanţi în comisiile permanente ale Parlamentului 2/24/2011 484 Approved
Proiectul hotărîrii privind modificarea componenţei nominale a unei comisii permanente a Parlamentului 5/12/2011 1142 Approving
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 5/11/2011 1131 Approving
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcţie a unui judecător al Curţii Supreme de Justiţie 6/30/2011 1504 Approving
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – art.32; Legea serviciului vamal – art.43; ş.a.) 6/28/2011 1491 Approved
Proiectul de hotărîre privind numirea în funcţie a unor membri ai Curţii de Conturi 7/8/2011 1563 Approving
Proiectul de hotărîre privind desemnarea unor membri în Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 7/8/2011 1562 Approving
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 7/14/2011 1631 Approving
Proiectul hotărîrii despre necesitatea fortificării rolului Parlamentului Republicii Moldova în calitate de garant al drepturilor omului 7/8/2011 1567 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.16; Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.129, 131; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul... 7/19/2011 1672 Approved
Proiectul legii cu privire la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 7/29/2011 1766 Retracted
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 7/28/2011 1751 Examinare
Proiect de hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament 9/21/2011 2047 Approving
Proiectul legii pentru interpretarea articolului XV alineatele (1), (2), (3) şi (4) din Legea nr.163 din 22.07.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 9/23/2011 2080 Approved
Proiectul Constituţiei Republicii Moldova 9/23/2011 2082 Retracted
Proiectul legii privind procedura adoptării Constituţiei Republicii Moldova 9/23/2011 2081 Retracted
Proiectul de lege pentru completarea articolului 400 din Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 9/6/2011 1930 Approved
Proiectul hotărîrii privind demisia unui membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 10/19/2011 2274 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea unor membri ai comisiilor permanente, unei delegaţii şi unor grupuri de prietenie ale Parlamentului 10/27/2011 2351 Approving
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1234-XIV din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (art.6) 10/28/2011 2371 Approved
Proiectul de hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 11/1/2011 2396 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea modelului legitimaţiei de judecător al Curţii Supreme de Justiţie 11/2/2011 2410 Approving
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisie de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor evadării bloggerului Eduard Baghirov 11/2/2011 2420 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la desfăşurarea alegerii Preşedintelui Republicii Moldova 11/18/2011 2527 Approving
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1234-XIV din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (art.5) 11/22/2011 2554 Examinare
Proiectul hotărîrii privind confirmarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale 12/1/2011 2644 Approving
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea activităţii Agenţiei Medicamentului 11/24/2011 2580 Approving
Proiectul de hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament 11/23/2011 2572 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 64 din Codul penal al RM 12/2/2011 2650 Retracted
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 12/15/2011 2771 Approving
Proiectul hotărîrii privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului 1/13/2012 81 Examinare
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.3'1, 3'2) 1/20/2012 137 Approving
Proiectul de hotărîre privind numirea în funcţia de vicepreşedinte al Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 11/23/2011 2571 Approving
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 2/6/2012 246 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție 2/6/2012 247 Retracted
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție 2/14/2012 303 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție 2/14/2012 304 Approving
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 2/14/2012 305 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30.05.2003 (art.29, 33, 35, ș.a.) 2/14/2012 302 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 3/6/2012 465 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30) 4/25/2012 856 Retracted
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 4/26/2012 860 Approving
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 5/10/2012 944 Approving
Proiectul hotărîrii privind declararea zilei de 16 mai 2012 – zi de doliu 5/11/2012 962 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30, 32, 371, ș.a.; Legea privind autorizarea lucrărilor de construcție 5/8/2012 940 Retracted
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 6/13/2012 1316 Approving
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 6/13/2012 1317 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate 6/20/2012 1400 Approving
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.531) 7/3/2012 1533 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-XIII din 17.05.1994 (art.14) 7/6/2012 1597 Retracted
Proiectul hotărîrii privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova 7/10/2012 1613 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 7/10/2012 1614 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova 7/10/2012 1615 Retracted
Proiectul legii privind restabilirea inițială a denumirii Legii nr.1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice savîrșite de regimul comunist totalitar de ocupație (7 noiembrie 1917 – 23 iunie 1990) 7/16/2012 1696 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.400; Codul penal - 184'1; Legea privind partidele politice – art.art.22) 9/5/2012 1940 Rejected
Proiectu hotărîrii privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Colegiului economic al Curții Supreme de Justiție 7/11/2012 1635 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a vicepreședintelui Curții Supreme de Justiție 10/17/2012 2355 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului civil nr.1107 din 06.06.2002 (art.212) 10/18/2012 2373 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim – art.3; Legea salarizării – art.12) 10/19/2012 2388 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii – art.155, 267, 272; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.7'1, 23; ș.a.) 10/19/2012 2395 Retracted
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție de Director al Centrului Național Anticorupție 10/23/2012 2413 Approving
Proiectul hotărîrii privind încetarea mandatului de membru al Comisiei Naționale de Integritate a domnului Ion Casian și numirea în această funcție a domnului Anatolie Donciu 10/24/2012 2427 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea unui membru în Consiliul de administrație a Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar 10/31/2012 2538 Approving
Proiectul hotărîrii pentru constituirea Comisiei speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate a președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate 11/5/2012 2573 Approving
Proiectul hotărîrii privind încetarea mandatului de membru al Comisiei Naționale de Integritate 11/7/2012 2608 Approving
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei speciale de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 11/26/2012 2810 Approving
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la jocurile de noroc – art.4, 7, 8 ș.a.; Legea cu privire la comerțul interior – art.14) 12/10/2012 2973 Retracted
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate 12/18/2012 3085 Examinare
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție prin transfer a unor judecători ai Curții Supreme de Justiție 12/21/2012 3135 Approving
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 12/27/2012 3197 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a unui director adjunct al centrului Național Anticorupție 12/24/2012 3169 Retracted
Proiectul hotărîrii privind bugetul Comisiei Naționale de Integritate pentru noiembrie – decembrie 2012 și anul 2013 12/27/2012 3198 Retracted
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a unui director adjunct al Centrului Național Anticorupție 1/30/2013 28 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” SA referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordare a creditelor 2/7/2013 46 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate 2/11/2013 54 Approving
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unor judecători ai Curții Supreme de Justiție 2/13/2013 62 Approving
Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 2/15/2013 63 Examinare
Proiectul legii pentru adoptarea Codului Educației din Republica Moldova 2/18/2013 73 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20) 3/4/2013 92 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998 (art.26) 3/4/2013 93 Rejected
Proiectul legii privind politicile lingvistice în Republica Moldova 3/26/2013 135 Retracted
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de vicepreședinte al Comisiei Naționale de Integritate 4/1/2013 144 Approving
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Sunday, February 28, 2021
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe