Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Comisiile permanente
Comisiile permanente

Comisia parlamentară "Comisia administrație publică"

Obiectul de activitate
 • Organizarea și funcționarea autorităților administrației publice centrale;
 • serviciul public;
 • organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale;
 • autonomia și democrația locală;
 • patrimoniul și finanțele publice ale unităților administrativ-teritoriale;
 • dezvoltarea regională, amenajarea teritoriului, serviciile publice de gospodărie comunală, dezvoltarea locală;
 • organizarea și controlul examinării petițiilor și audienței cetățenilor;
 • politica statului în domeniul protecției mediului;
 • utilizarea durabilă a resurselor naturale;
 • restabilirea și menținerea potențialului natural;
 • fondul ariilor naturale protejate de stat;
 • utilizarea, protecția și ameliorarea resurselor naturale: a solului, a apei, a aerului, a biodiversității, a energiei;
 • valorificarea și utilizarea deșeurilor de producție și menajere;
 • securitatea ecologică;
 • controlul parlamentar asupra activității autorităților administrației publice centrale și locale în vederea aplicării legislației;
 • promovarea tehnologiilor avansate în amenajarea teritoriului;
 • monitorizarea procesului de implementare a politicilor statului în domeniul resurselor energiei regenerabile în vederea prevenirii impactului asupra mediului;
 • monitorizarea și controlul realizării politicii statului în domeniul cercetării geologice, folosirii durabile și protecției subsolului;
 • monitorizarea și controlul implementării convențiilor și tratatelor internaționale în domeniul mediului și al schimbărilor climatice la care Republica Moldova este parte;
 • monitorizarea și controlul implementării proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național; perfecționarea cadrului legislativ în scop de promovare și dezvoltare a turismului;
 • promovarea implementării tehnologiilor prietenoase mediului înconjurător;
 • implementarea politicii de mediu în politicile sectoriale;
 • prevenirea și minimalizarea impactului asupra mediului produs de calamitățile naturale, precum și de catastrofe tehnogene;
 • prevenirea și minimalizarea impactului schimbărilor climatice asupra factorilor de mediu și asupra economiei naționale;
 • promovarea măsurilor de adaptare în contextul schimbărilor climatice; promovarea mecanismului dezvoltării nonpoluante conform Protocolului de la Kyoto;
 • executarea hotărîrilor şi adreselor Curții Constituționale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menționate.
Componenţa comisiei
- Apostolova Reghina Vicepreşedinte
- Usatîi Alexandr Vicepreşedinte
- Roșca Veronica Secretar
- Bîtca Vasile Membru
- Frunze Petru Membru
- Padnevici Corneliu Membru
- Para Gheorghii Membru
- Rotundu Svetlana Membru
- Spătaru Arina Membru
- Tatarlî Chiril Membru
Secretariatul comisiei:
- Bonari Neli Consultant principal
- Ceaglii Valentina Consultant principal
- Stepanov Svetlana Consultant superior
Şedinţele comisiei

Şedinţe [Vezi toate]

Titlu Şedinţă Data Ordinea de zi Documente
Ședința Comisiei administrație publică 15.07.2020 PROIECT DE ORDINE DE ZI 2 PROIECT DE ORDINE DE ZI 2  
Ședința Comisiei administrație publică 01.07.2020 SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 17.06.2020 SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei administrație publică 22.04.2020 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 11.03.2020 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Date de contact:

Tel.:  022-820-566

E-mail: cap@parlament.md

Actualitate [Vezi toate]
Hotărîri
DECIZIE cu privire la efectuarea controlului executării Legii nr. 5/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Planul de activitate pentru anul 2020
Programul de activitate pentru anul 2019 - CAP
DECIZIE privind efectuarea audierii publice cu privire la oportunități, provocări, probleme și dificultăți identificate în exercitarea funcției publice de către aleșii locali, respectiv, problemele tangente art. 7 privind incompatibilitatea mandatului alesului local din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, precum și art. 24, 84 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală.
PROGRAM de activitate pentru anul 2018
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
22 octombrie 2020
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"