Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
Structure du Parlement > Commissions permanentes
Commissions permanentes

Comisia parlamentara FR "Comisia administrație publică"

Obiectul de activitate FR
 • Organizarea și funcționarea autorităților administrației publice centrale;
 • serviciul public;
 • organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale;
 • autonomia și democrația locală;
 • patrimoniul și finanțele publice ale unităților administrativ-teritoriale;
 • dezvoltarea regională, amenajarea teritoriului, serviciile publice de gospodărie comunală, dezvoltarea locală;
 • organizarea și controlul examinării petițiilor și audienței cetățenilor;
 • politica statului în domeniul protecției mediului;
 • utilizarea durabilă a resurselor naturale;
 • restabilirea și menținerea potențialului natural;
 • fondul ariilor naturale protejate de stat;
 • utilizarea, protecția și ameliorarea resurselor naturale: a solului, a apei, a aerului, a biodiversității, a energiei;
 • valorificarea și utilizarea deșeurilor de producție și menajere;
 • securitatea ecologică;
 • controlul parlamentar asupra activității autorităților administrației publice centrale și locale în vederea aplicării legislației;
 • promovarea tehnologiilor avansate în amenajarea teritoriului;
 • monitorizarea procesului de implementare a politicilor statului în domeniul resurselor energiei regenerabile în vederea prevenirii impactului asupra mediului;
 • monitorizarea și controlul realizării politicii statului în domeniul cercetării geologice, folosirii durabile și protecției subsolului;
 • monitorizarea și controlul implementării convențiilor și tratatelor internaționale în domeniul mediului și al schimbărilor climatice la care Republica Moldova este parte;
 • monitorizarea și controlul implementării proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național; perfecționarea cadrului legislativ în scop de promovare și dezvoltare a turismului;
 • promovarea implementării tehnologiilor prietenoase mediului înconjurător;
 • implementarea politicii de mediu în politicile sectoriale;
 • prevenirea și minimalizarea impactului asupra mediului produs de calamitățile naturale, precum și de catastrofe tehnogene;
 • prevenirea și minimalizarea impactului schimbărilor climatice asupra factorilor de mediu și asupra economiei naționale;
 • promovarea măsurilor de adaptare în contextul schimbărilor climatice; promovarea mecanismului dezvoltării nonpoluante conform Protocolului de la Kyoto;
 • executarea hotărîrilor şi adreselor Curții Constituționale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menționate.
Membrii comisiei FR
- Bîtca Vasile Preşedinte
- Apostolova Reghina Vicepreşedinte
- Usatîi Alexandr Vicepreşedinte
- Roșca Veronica Secretar
- Botnari Alexandru Membru
- Frunze Petru Membru
- Padnevici Corneliu Membru
- Para Gheorghii Membru
- Spătaru Arina Membru
- Tatarlî Chiril Membru
Secretariatul comisiei FR
- Bonari Neli Consultant principal
- Carauş Petru Consultant principal
- Ceaglii Valentina Consultant principal
- Stepanov Svetlana Consultant superior
Sittings of Commission

Sedinte FR [Vezi toate FR]

Titlu Sedinta FR Data FR Ordinea de zi FR Documente FR
Şedinţa Comisiei mediu și dezvoltare regională 04/12/2019 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 04/12/2019 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei administrație publică 27/11/2019 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 20/11/2019 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 09/10/2019 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Date de contact FR:

Tel.:  022-820-245

E-mail: cap@parlament.md

Actualitate FR [View All FR]
Hotariri FR
PROGRAM de activitate pentru anul 2018
DECIZIA cu pnvire la efectuarea audierii publice privind implementarea Legii nr. 68/2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare şi realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012-2018
DECIZIE privind Audierea Raportului anual de activitate a Direcţiei petiţii şi audienţe pentru anul 2017 a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova
DECIZIA cu privire la informaţia prezentată în cadrul vizitei de documentare privind dezvoltarea socio-economică în contextul planificării strategice de dezvoltare comunitară a autorităţilor locale
DECIZIA cu privire la efectuarea audierii publice în contextul reorganizării Fondului rutier pentru anul 2018, privind distribuirea mijloacelor financiare pe capitole de cheltuieli pentru drumurile publice naţionale şi locale
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
jeudi 12 décembre 2019
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe