Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Comisiile permanente
Comisiile permanente

Comisia parlamentară "Comisia de control al finanțelor publice"

Obiectul de activitate
 • asigurarea cadrului legal privind auditul public extern;
 • asigurarea organizării şi funcţionării instituţiei supreme de audit; "Times New Roman"">
 • examinarea şi audierea rapoartelor anuale şi de audit ale Curţii de Conturi şi ale entităţilor auditate; "Times New Roman"">
 • audierea raportului anual asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public;
 • examinarea rapoartelor anuale ale Guvernului privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
 • examinarea raportului anual al Consiliului Concurenţei privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în partea ce ţine de eficienţa utilizării banului public;
 • organizarea şi controlul examinării petiţiilor şi audienţei cetăţenilor cu privire la auditul public extern şi modul de formare şi utilizare a patrimoniului public;
 • controlul parlamentar asupra activităţii sectorului bugetar;
 • controlul parlamentar asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi a altor entităţi supuse auditului public extern în vederea aplicării legislaţiei privind modul de formare şi întrebuinţare a finanţelor publice şi patrimoniului public;
 • executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • anunţarea şi organizarea concursului public pentru funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi;
 • propunerea către Preşedintele Parlamentului a candidaturii preşedintelui Curţii de Conturi, în baza rezultatelor concursului public;
 • propunerea spre aprobare plenului Parlamentului a candidaturilor membrilor Curţii de Conturi, în baza propunerii preşedintelui Curţii de Conturi.
Componenţa comisiei
- Munteanu Igor Preşedinte
- Pilipețcaia Alla Vicepreşedinte
- Marian Radu Secretar
- Candu Andrian Membru
- Graur Eleonora Membru
Secretariatul comisiei:
- Cneagnițchi Natalia Consultant principal
- Spoialo Marianna Consultant principal
- Starașciuc Roman Consultant principal
- Gladcaia Aliona Consultant superior
Şedinţele comisiei

Şedinţe [Vezi toate]

Titlu Şedinţă Data Ordinea de zi Documente
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 30.06.2020 SUPLIMENT DE ORDINE DE ZI SUPLIMENT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 23.06.2020 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 16.06.2020 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 10.06.2020 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 19.05.2020 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Date de contact:

Tel.: 022-820-363

Tel.: 022-820-239

E-mail: cfp@parlament.md

 

Actualitate [Vezi toate]
Hotărîri
Raport privind audierea Raportului auditului asupra rapoartelor financiare ale Agenției „Moldsilva” încheiate la 31 decembrie 2019
DECIZIE cu privire la examinarea Graficului privind audierile publice a rapoartelor de audit remise de către Curtea de Conturi Parlamentului
GRAFICUL desfășurării ședințelor Comisiei de control al finanțelor publice privind audierea rapoartelor Curții de Conturi pentru perioada iunie - iulie anul 2020
Raport privind audierea Raportului auditului conformității realizării parteneriatului public-privat aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S. „Gările și stațiile auto”
Raport privind audierea Raportului auditului de conformitate „Acordarea sprijinului financiar din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a fost efectuată conform criteriilor stabilite?”
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
4 iulie 2020
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"