Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Standing Committees
Standing Committees

Parliamentary Comission "Comisia de control al finanțelor publice"

Purpose of activity
 • asigurarea cadrului legal privind auditul public extern;
 • asigurarea organizării şi funcţionării instituţiei supreme de audit; "Times New Roman"">
 • examinarea şi audierea rapoartelor anuale şi de audit ale Curţii de Conturi şi ale entităţilor auditate; "Times New Roman"">
 • audierea raportului anual asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public;
 • examinarea rapoartelor anuale ale Guvernului privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
 • examinarea raportului anual al Consiliului Concurenţei privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în partea ce ţine de eficienţa utilizării banului public;
 • organizarea şi controlul examinării petiţiilor şi audienţei cetăţenilor cu privire la auditul public extern şi modul de formare şi utilizare a patrimoniului public;
 • controlul parlamentar asupra activităţii sectorului bugetar;
 • controlul parlamentar asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi a altor entităţi supuse auditului public extern în vederea aplicării legislaţiei privind modul de formare şi întrebuinţare a finanţelor publice şi patrimoniului public;
 • executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • anunţarea şi organizarea concursului public pentru funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi;
 • propunerea către Preşedintele Parlamentului a candidaturii preşedintelui Curţii de Conturi, în baza rezultatelor concursului public;
 • propunerea spre aprobare plenului Parlamentului a candidaturilor membrilor Curţii de Conturi, în baza propunerii preşedintelui Curţii de Conturi.
Committee composition
- Munteanu Igor Chairman
- Pilipețcaia Alla Deputy Chairman
- Marian Radu Secretary
- Candu Andrian Member
- Graur Eleonora Member
Committee Secretariat
- Cneagnițchi Natalia Consultant principal
- Spoialo Marianna Consultant principal
- Starașciuc Roman Consultant principal
- Gladcaia Aliona Consultant superior
Committee sittings

Sittings [View ALL]

Sitting Title Date Agenda Documents
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 4/13/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 3/30/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 3/23/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 3/9/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 3/2/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Contact details:

Tel.: 022-820-363

Tel.: 022-820-239

E-mail: cfp@parlament.md

 

News [View All]
Decisions
Decizie cu privire la aprobarea Graficului desfășurării ședințelor Comisiei de control al finanțatelor publice privind audierea rapoartelor Curții de Conturi pentru luna martie anul 2021.
Raport pe marginea Raportului auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului MSMPS și la unele entități din subordine, precum și la alte părți implicate.
Raportul auditului privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat “Calea Ferată din Moldova” în anii 2018-2019, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 68 din 17 decembrie 2020.
Raport privind audierea Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2019
Raport privind audierea Raportului auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2019
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Thursday, April 15, 2021
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe