Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Standing Committees
Standing Committees

Parliamentary Comission "Committee for environment and climate change"

Purpose of activity

politica statului în domeniul protecţiei mediului; utilizarea durabilă a resurselor naturale; restabilirea şi menţinerea potenţialului natural; fondul ariilor naturale protejate de stat; utilizarea, protecţia şi ameliorarea resurselor naturale: a solului, a apei, a aerului, a biodiversităţii, a energiei; valorificarea şi utilizarea deşeurilor de producţie şi menajere; securitatea ecologică; controlul parlamentar asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în vederea aplicării legislaţiei, ce ţine de competenţa comisiei; promovarea tehnologiilor avansate în amenajarea teritoriului; monitorizarea procesului de implementare a politicilor statului din domeniul resurselor energiei regenerabile, în vederea prevenirii impactului asupra mediului; monitorizarea şi controlul realizării politicii statului în domeniul cercetării geologice, folosirii durabile şi protecţiei subsolului; monitorizarea şi controlul implementării convenţiilor şi tratatelor internaţionale în domeniul mediului şi schimbărilor climatice la care Republica Moldova este parte; monitorizarea şi controlul implementării proiectelor finanţate din Fondul Ecologic Naţional; perfecţionarea cadrului legislativ în scopul promovării şi dezvoltării turismului; promovarea implementării tehnologiilor prietenoase mediului înconjurător; implementarea politicii de mediu în politicile sectoriale; prevenirea şi minimalizarea impactului asupra mediului provocat de calamităţile naturale, precum şi de catastrofe tehnogene; prevenirea şi minimalizarea impactului schimbărilor climatice asupra factorilor de mediu şi asupra economiei naţionale; promovarea măsurilor de adaptare în contextul schimbărilor climatice; promovarea mecanismului dezvoltării nonpoluante, conform Protocolului de la Kyoto.

Committee Secretariat
- Colesnic Natalia Consultant principal
- Stepanov Svetlana Consultant superior
Committee sittings

Draft laws [View ALL]

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul legii privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sînt destinate consumului uman 4/10/2018 115 (h.214 2018-03-07) Examinare
Proiectul legii privind combaterea insectelor defoliatoare și agenților patogeni ai bolilor în Rezervația Științifică ”Plaiul Fagului” 3/30/2018 106 (h.242 2018-03-21) Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.233; Codul contravențional – art.128; Legea regnului animal – anexa nr.1, anexa nr.6) 3/1/2018 70 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova (art.4, 5, 6, ș.a.) 3/1/2018 74 (h.153 2018-02-14) Examinare
Proiectul legii vînătorii și fondului cinegetic 2/28/2018 57 Examinare

Sittings [View ALL]

Sitting Title Date Agenda Documents
Şedinţa Comisiei mediu şi schimbări climatice 9/24/2014 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei mediu şi schimbări climatice 9/17/2014 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei mediu şi schimbări climatice 9/10/2014 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei mediu şi schimbări climatice 7/16/2014 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei mediu şi schimbări climatice 7/9/2014 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Contact details:

Tel.:  26-83-46

E-mail: csm@parlament.md

Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Friday, April 27, 2018
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe