Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
Sessions parlementaires > Réunions des commissions
Ședințe comisiilor

Şedinţa Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media

Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media

29/01/2020 09:30

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. Aprobarea proiectului de ordine de zi
2. Proiectul de lege pentru modificarea §i completarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sanatatii - art.51'1; Codul educa^ei - art.53) Nr. 319 din 19.12.2019
3. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea presei -art.3; Legea cadastrului bunurilor imobile - art.6; Legea privirtd accesul la informafie - art.20; §.a.) nr. 210 din 25.09.2019
4. Proiectul de lege pentru modificarea Codului cu privire la $tiinta §i inovare al Republicii Moldova (art. 13,16, 63, §.a) nr. 232 din 16.10.2019
5. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Na(ionala a Piefei Financiare - art.15; Legea concuren(ei - art.35, 38, 40 $.a.; $.a.) nr. 234 din 18.10.2
6. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea monumentelor de for public nr.192/2011 - art.7; Legea nr.161/2017privind regimul mormintelor operelor comemorative de razboi - art.9)
7. Proietul de lege privind abrogarea articolului 17'1 din Legea reglementarii de stat a activitafii comerciale externe nr.1031/2000 Nr. 260 din 12.11.2019
8. Proiectul de lege privind achizifiile in sectoarele energeticii, apei, transporturilor §i serviciilor po§tale Nr. 325 din 31.12.2019
9. Proiectul de lege privind ratificarea celui de al doilea Protocol adifional la Regulamentul general al Uniunii Portale Universale Nr. 326 din 31.12.2019
10. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.420/2006 privind activitatea de reglementare tehnica (art.i, 11, 3, §.a.) Nr.i din 09.00.2020
11. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricare §i circulafia alcoolului etilic §i a producfiei alcoolice (art.i, 2, 3, §.a.) Nr. 4 din 16.01.2020
12. Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind protecfia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011 (art.27) Nr. 320 din 19.12.2019
13. Proiectul de lege pentru modificarea articolului 41 din Legea nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele aliment are Nr. 324 din 31.12.2019
14. Proiect de lege pentru completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art. 141) Nr. 3 din 15.01.2020
15. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.81/2004 cu privire la invest it iile in activitatea de intreprinzator - capitolul Illi, art.131,132 §.a; Legea nr.121/2007 privind
16. Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurari sociale (pct. 6.1) Nr.8 din 23.01.2020
Video, Audio, Text FR PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
vendredi 4 décembre 2020
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe