Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 14.12.2012

12/14/2012 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 1914 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică
2. 137 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.3'1, 3'2)
3. 1257 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern
4. 2331 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul vamal – art.224, 229'2, 231, ș.a.; Codul penal – art.248, 249; ș.a.)
5. 2629 Proiectul legii cu privire la Corpul de carabinieri
6. 2630 Proiectul legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului
7. 2733 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (art.1, 2, 6, ş.a.)
8. 1283 Proiectul legii privind siguranţa construcţiilor hidrotehnice
9. 2479 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale nr.173-XIII din 06.07.1994 (art.1)
10. 1602 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la avocatură – art.18, 20, 65; Legea privind Institutul Național al Justiției – art.13)
11. 2461 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.97 (art.8, 53)
12. Informația privind activitatea Delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
Video, Audio, Text ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Tuesday, March 31, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe