Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 30.11.2012

30.11.2012 14:00

Legislatura:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Sesiunea:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 2291 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.135-XVI din 14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată (art.3, 11, 12. ş.a.)
2. 2419 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor
3. 2480 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind drepturile omului și biomedicina cu privire la cercetarea biomedicală
4. 2628 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Programului de creștere a competitivității în Republica Moldova
5. 2411 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 (art.1, 3, anexa nr.1 ș.a.)
6. 2544 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor prevederi din Codul de procedură penală al RM (art.6, 255, 274, 511)
7. 2587 Proiectul hotărîrii privind aprobarea listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și gradelor speciale ce le corespund
8. 2694 Proiect de hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de șef de subdiviziune teritorială a Centrului Național Anticorupție
9. 1914 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică
10. 1147 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea Curții de Conturi – art.14, 16; Legea cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter personal, structurii, personalului-limită și a modului ...
11. 1257 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern
12. 2331 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul vamal – art.224, 229'2, 231, ș.a.; Codul penal – art.248, 249; ș.a.)
13. 537 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – aart.2, 3, 5, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.)
14. 2289 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.671; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3)
15. 2290
16. 1940 Proiectul de lege cu privire la parcurile industriale
17. 2629 Proiectul legii cu privire la Corpul de carabinieri
18. 2630 Proiectul legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului
Video, Audio, Text ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"