Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 16.07.2020

16/07/2020 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 257 Proiectul de lege privind modificarea articolului 35 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei
2. 252 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitat
3. 236 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea art.13 din Codul electoral nr.1381/1997
4. 142 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320/2012 (art.15)
5. 247 Proiectul de lege cu privire la modificarea art.761 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2020
6. 213 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul muncii al RM nr.154/2003 – art.139; Legea salarizării nr.847/2002 – art.15; Legea salarizării în sectorul bugetar nr.270/2018 – art.18)
7. 261 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență – art.22; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.761; ș.a.)
8. 251 Proiectul de lege pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr.1544/1993 (art.37, 46)
9. 246 Proiectul de lege pentru modificare Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 (art.2, 4, 5, ș.a.)
10. 218 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Lega nr.221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară – art.42; Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice – art.5, 14; ș.a.)
11. 298 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.1321, 1324, 133, ș.a.; Codul de procedură penală al RM nr.122/2003 – art.56, 136, 253, ș.a.; ș.a.)
12. 258 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.1069/2000 cu privire la informatică – art.5; Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat – art.3, 5, 7, ș.a.)
13. 427 Proiectul legii pentru modificarea Legii insolvabilității nr.149/2012 (art.2, 6, 7, ș.a.)
14. 306 Proiectul Codului vamal
15. 307 Proiectul de lege privind declararea utilităților publice de interes național a lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale
16. 308 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (art.6, 15, 16, 19)
17. 309 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – art.2, 3, 6, ș.a.; Codul contravențiilor al RM nr.218/2008 – art.350
18. 235 Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (Anexa nr.3, art.351)
19. 317 Proiectul de lege privind importul unor autospeciale
20. 263 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul electoral nr.1381/1997 – art.1, 8, 15, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.52, 400, 4235; ș.a.)
21. 292 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul electoral nr.1381/1997 – art.2, 31; Legea nr.294/2007 privind partidele politice – art.8)
22. 297 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.19, 211; Codul civil al RM nr.1107/2002 – art.2007, 2024; ș.a.)
23. 293 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție
24. 251 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea drumurilor nr.509/1995 – anexa nr.3; Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.39; ș.a.)
25. 106 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995 – art.26; Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.9; ș.a.)
26. 301 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni (art.2, 4, 5, ș.a.)
27. 45 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova nr.200/2010 (art.361)
28. 310 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 31 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii
29. 250 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii – art.1, 4, 8, ș.a.; Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – anexa; ș.a.)
30. 52 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 14 al Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756/1999
31. 151 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980
32. 217 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind promovare
33. 220 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi – art.29, 32; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale – art.47; Legea cu privire la energetică – a
34. 284 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate – art.6; Codul contravențional nr.218/2018 – art.744, 400)
35. 318 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 19 din Legea cu privire la avocatură nr.1260/2002
36. 299 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate – art.3, 8, 9, ș.a.; Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social – art.17; ș.a.)
37. 105 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.4; Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație – art.2)
38. 88 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
39. 268 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică – art.1, 61, 63, 64; Legea nr.898/2002 cu privire la activitatea de evaluare – art.1, 11, 15, ș.a.; ș.a.)
40. 326 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură (art.11, 17, 19, ș.a.)
41. ÎNTREBĂRI ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR SUPLIMENT la ORDINEA DE ZISUPLIMENT la ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
mardi 20 octobre 2020
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe