Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 06.03.2020

06/03/2020 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 301 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.77, 134'14, 135'1 ș.a.; Codul contravențional – art.43, 46'1, 46'2, ș.a.)
2. 3 Proiect de lege pentru completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.141)
3. 1 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică (art.1, 11, 3, ș.a.)
4. 269 Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016 (art.1, 2, 3, ș.a.)
5. 81 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.19, 20; Legea nr.235/2016 privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obl
6. 59
7. 68 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii
8. 311 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.312/2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora
9. 98 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr.151/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor ale Parlamentului
10. 99 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.47/2019 privind componența nominală a delegației Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
11. 100 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.71/2019 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale
12. 27 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul familiei nr.1316/2000 – art.52, 53, 54, ș.a.; Codul civil nr.1107/2002 – art.26, 27, 28, ș.a.; ș.a.)
13. 57 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie – art.2, 3, 7 ș.a.; Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat – art.19, 28; Legea cu privire la probațiune – art.3
14. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT la Ordinea de ziSUPLIMENT la Ordinea de zi
Ordinea de ziOrdinea de zi
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe