Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 29.11.2018

29/11/2018 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Session FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 392 Proiectul legii pentru modificarea articolului 178 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003
2. 153 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.407-XVI din 21.12.06 cu privire la asigurări
3. 208 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.20'1; Codul contravențional – art.273, 400, 408)
4. 218 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.172 din 25.04.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (art.I'1, art.II ș.a.)
5. 385 Proiectul legii cu privire la condominiu
6. 57 Proiectul legii vînătorii și fondului cinegetic
7. 365 Proiectul legii privind substanțele chimice
8. 314 Proiectul legiui pentru mdificarea și completarea unor actelegislative (Legea taxei de stat – art.2, 3; Legea privind regimul străinilor în RM – art.3, 6, 18 șa.; Legea cu privire la migrația de muncă art 1, 2, 3 ș.a.; Legea privind actele de identitate
9. 299 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale (art. 2, 4, 4'1 ș.a.)
10. 402 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea Fondului de susținere a populației – art.5, 5'1, 6'1; Legea cu privire la veterani – art.15; ș.a.)
11. 367 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.34'1)
12. 242 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la principiile de subvenționare a produselor agricoli nr.276 din 16.12.2016 (art.1, 3, 10, ș.a.)
13. 113 Proiectul legii pentru completarea Codului audiovizualului nr.260 din 27.07.2007
14. 243 Proiectul legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
15. 417 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – cuprinsul, art.5, 7, ș.a.; Legea instituțiilor financiare – titlul, Capitolul I; ș.a.)
16. 404 Proiectul legii pentru modificarea articolului 97 din Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007
17. 413 Proiectul legii pentru modificarea articolului 66 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014
18. 375 Proiectul legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind manipularea în competițiile sportive
19. 380 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.264/2017 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile
20. 390 Proiectul legii pentru ratificarea Addendumului nr.3 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul
21. 391 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 17 octombrie 2018, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind
22. 406 Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind Liceul Teoretic Moldo-Turc ”S.Demirel” din Congaz
23. 403 Proiectul legii privind instituirea Crucii comemorative ”Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”
24. 418 Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
25. 432 Proiectul legii cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii
26. 364 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – art.23, anexa nr.2; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
27. 445 Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, semnat la 27.11.18
28. 446 Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie
29. 444 Proiectul hotărîrii cu privire la numirea Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei
30. 447 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a directorului adjunct al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
31. 448 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a directorului adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
32. 449 Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea Colegiului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
33. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text FR STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
jeudi 29 octobre 2020
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe