Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 13.07.2018

7/13/2018 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 184 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (art.1, 3, 4, ș.a.)
2. 185 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne – art.28; Codul funciar – art.34, 35, 70, ș.a.; ș.a.)
3. 142 Proiectul hotărîrii privind aprobarea Regulamentului Stindardului Președintelui Parlamentului Republicii Moldova
4. 179 Proiectul legii privind instituirea Schemei de investiții în domeniul producțiilor de film și altor opere audiovizuale
5. 118 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (art.14, 29, 43, 53, 77)
6. 213 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 (art.134'14, 134'15, 150 ș.a.)
7. 215 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la organizarea activității notarilor nr.69 din 14.04.2016
8. 210 Proiectul legii pentur modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția consumatorilor - art.1, 2, 7 ș.a.; Legea privind activitatea de reglementare tehnică – art.4; Legea privind activitățile de acreditare și evaluare s.a.
9. 121 Proiectul legii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2018-2022 și a Planului de acțiuni aferent implementării acesteia
10. 176 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
11. 231 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (art.2, 3)
12. 20 Proiectul hotărîrii privind fondarea Rezervației biosferei ”Prutul de Jos”
13. 21 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1538-XIII din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (art.7, 13, 14, ș.a.)
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Parlamentul de legislatura X. 21.03.2019
Parlamentul de legislatura X. 21.03.2019
Agenda
Tuesday, April 23, 2019
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe