Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 31.05.2018

5/31/2018 12:00 PM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 346 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.2, 3, 3'1, ș.a.)
2. 16 Proiectul legii cu privire la schimbul de date și interoperabilitate
3. 17 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la secretul comercial – art.11; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.6, 8, 34; ș.a.)
4. 116 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind contractele de credit pentru consumători – art.4, 10; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.19; ș.a.)
5. 135 Proiectul legii privind modernizarea Codului civil și modificarea și completarea unor acte legislative
6. 123 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea articolului 32 din Codul transportului feroviar nr.309-XV din 17 iulie 2003
7. 137 Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 40 din Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007
8. 161 Proiectul legii privind scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și scutirea de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția Azilului de bătrîni s.a.
9. 524 Audierea Raportului privind activitatea Procuraturii pentru anul 2017
10. 104 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.16, 128'1)
11. 153 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.407-XVI din 21.12.06 cu privire la asigurări
12. 157 Proiectul legii privind scutirea de taxă pe valoare adăugată, taxă vamală și de taxă pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția ”Azilului de bătrîni” în mun.Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia
13. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Tuesday, May 26, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe