Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 15.12.2017

12/15/2017 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 209 Proiectul legii contabilității
2. 331 Proiectul legii privind delimitarea proprietății publice
3. 13 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici – art.6; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – Capitolul III, art.83, anexa nr.3, anexa nr.15
4. 32 Proiectul legii pentru modificarea articolului 19 din Legea nr.1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică
5. 341 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane – art.1, 2, 4, ș.a.; Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați
6. 260 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind Serviciul de Informații și Securitate – art.14; Legea privind statutul ofițerului de informații și securitate – art.7, 36)
7. 367 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.1245'1; Legea cu privire la ipotecă – art.27)
8. 317 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.5, 6, 15, ș.a.; Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24; ș.a.)
9. 357 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2018
10. 309 Proiectul legii privind auditul situațiilor financiare
11. 369 Proiectul legii pentru ratificarea Acorului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova și a Memorandumului de înțelegere ca parte integrantă a acestui Acord
12. 336 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind piața de capital – art.11'1; Legea instituțiilor financiare – art.15, 15'6)
13. 337 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.121-XVI din 5 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (art.54'1)
14. 325 Proiectul legii cu privire la organizațiile de creditare nebancară
15. 326 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la leasing – art.2, 5'1; Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.4, 6; ș.a.)
16. 342 Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul adițional la Convenția privind contractul pentru transportul internațional de mărfuri pe șosele (CMR) cu privire la scrisoarea de trăsură electronică
17. 354 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor
18. 355 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor
19. 380 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova
20. 55 Proiectul legii privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare
21. 210 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.18, capitolul 9 din Titlul III, 63, ș.a.; Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare – art.4, 6, 8, ș.a.; Codul vamal – art.130'8; ș.a.)
22. 335 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (art.16)
23. 358 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018
24. 359 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
25. 377 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție
26. 378 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție
27. 381 Proiectul hotărîrii privind alegerea unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor
28. 382 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție
29. 383 Proiectul hotărîrii privind alegerea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
30. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Monday, April 19, 2021
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe