Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 02.06.2017

6/2/2017 10:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 57 Proiectul legii cu privire la înregistrarea genetică judiciară
2. 120 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat (art.28, anexă)
3. 35 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.70/2006 (art.6, 7, 8, ș.a.)
4. 244 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii regnului animal nr.439-XIII din 27.04.1995 (art.2, 12, 14, ș.a.)
5. 393 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr.303 din 13.12.2013
6. 104 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope – art.1, 4, 5, 13, 17; Legea securității statului – 4
7. 147 Proiectul legii pentru modificarea și completarea anexelor nr.3 și nr.5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr.286 din 16 decembrie 2016
8. 157 Proiectul legii pentru modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28 martie 1995
9. 69 Proiectul legii pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali
10. 407 Proiectul legii cu privire la actele normative
11. 278 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind apărarea împotriva incendiilor – art.15, 19, 20, ș.a.; Legea cu privire la protecția civilă; ș.a.)
12. 107 Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 31 din Legea nr.142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă
13. 167 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului ”Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare s.a.
14. 162 Proiectul legii privind unele măsuri de control la frontieră, control vamal și asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene
15. 354 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.4, 10'1, 17, 18)
16. 319 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.1, 2, 5; Legea privind descentralizarea administrativă – art.4)
17. 116 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.4)
18. 172 Proiectul hotărîrii privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului
19. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Saturday, November 17, 2018
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe