Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 07.07.2016

7/7/2016 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 125 Proiectul legii pentru completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.11, 38)
2. 218 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova (art.2, 4, 9, ș.a.)
3. 231 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.38, 40)
4. 211 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern (art.7'1, 27'1)
5. 246 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.4; Codul penal – art.77, 133'1, 145, ș.a.; ș.a.)
6. 299 Proiectul legii pentru modificarea și completare unor acte legislative (Legea instituțiilor financiare – art.3, 9, 15, ș.a.; Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art.25'1)
7. 256 Proiectul legii privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, SA ”CET-Nord” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind grantul investițional acordat din Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru s.a.
8. 150 Proiectul legii privind ratificarea Convenției Poștale Universale și Protocolului ei final
9. 148 Proiectul legii privind ratificarea Regulamentului General al Uniunii Poștale Universale
10. 149 Proiectul legii pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale de plată
11. Întrebări
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINE DE ZI (proiect)ORDINE DE ZI (proiect)
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Wednesday, August 12, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe