Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 25.02.2016

2/25/2016 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 202 Proiectul legii cu privire la Procuratură
2. 14 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.5, 6, 11, ș.a.; Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.4, 22, 28; ș.a.)
3. 280 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări (art.30, 31, 41'1, ș.a.)
4. 33 Proiectul legii privind moratoriul asupra controlului de stat
5. 46 Proiectul legii cu privire la Centrul Național de Integritate
6. 47 Proiectul legii privind declararea averii și intereselor personale
7. 45 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2, 5, 7; Legea cu privire la Curtea Constituțională – 17, 19; ș.a.)
8. 337 Proiectul legii privind supravegherea pieței
9. 426 Proiectul legii metrologiei
10. 427 Proiectul legii cu privire la standardizarea națională
11. 372 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002 (art.1131, 1132, 133, ș.a.)
12. 335 Proiectul legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor
13. 408 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității – art.2, 6, 8, ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa; ș.a.
14. 482 Proiectul legii pentru modificarea Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din 25.07.2014
15. 430 Proiectul legii cu privire la energia electrică
16. 121 Proiectul legii privind promovarea utilizării energiei din sursele regenerabile
17. 434 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art.6, 9, 15, 25; Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.23, 34; ș.a.)
18. 18 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (art.34, 38, 48, ș.a.)
19. 39 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova
20. 25 Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.221din 03 decembrie 2015 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea exercitării atribuţiilor autorităţilor statului în procesul de monitorizare...(Aeroport)
21. Informație privind participarea delegației parlamentare a Republicii Moldova la sesiunile ordinare ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în anul 2015 (Prezintă - Liliana Palihovici, vicepreședintă a Parlamentului)
22. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text ORDINEA  DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe