Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 12.06.2014

12.06.2014 14:00

Legislatura:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Sesiunea:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 65 Proiectul legii pentru completarea articolelor 449 și 450 ale Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30.05.2003
2. 376 Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
3. 137 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.3, 20; Legea cu privire la taxele consulare – art.7, anexa nr.1, anexa nr.2)
4. 111 Proiectul legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte
5. 60 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.105-XVI din 16.05.2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal (art.2, 3, 4, ș.a.)
6. 115 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la jocurile de noroc – art.11; Codul contravențional – art.356)
7. 438 Proiectul legii pentru aprobarea simbolurilor naționale asociate indicațiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate și specialităților tradiționale garantate
8. 91 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998 (art.18, anexa)
9. 166 Proiectul legii privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997
10. 471 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.42-XVI din 06.03.2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane (art.1, 2, 4, ș.a.)
11. 204 Proiectul de lege privind importul unor bunuri
12. 164 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional (art.3, 7, 9, ș.a.)
13. 171 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23.12.2012 (art.1, 2, 7, ș.a.)
14. 35 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la publicitate – art.19, 22, 28; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.12, Legea cu privire la tutun și articolele din tutun.)
15. 165 Proiectul legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.385, 423'5)
16. 155 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică – art.1, 3, 31, ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa)
17. 516 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.272 din 23.12.2011 (art.22, 23, 25, 27)
18. 214 Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr.330 din 23 decembrie 2013
19. Întrebări
Video, Audio, Text ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
16 ianuarie 2021
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"