Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 04.07.2013

04.07.2013 10:00

Legislatura:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Sesiunea:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 2677 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar - anexa nr.3; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – anexa; Clasificatorul unic..
2. 537 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – aart.2, 3, 5, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.)
3. 3004 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind siguranța traficului rutier – art.16; Legea privind administrația publică locală – art.29)
4. 4 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind finanțele publice locale – art.1, 2, 3, ș.a.; Codul fiscal – art.1, 6, 93; ș.a.)
5. 248 Proiectul legii pentru modificarea articolului 16 din Legea nr.39-XIII din 07.04.1994 despre statutul deputatului în Parlament
6. 250 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.333, 334'1, 400, 423; Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.45, 51, 52, ș.a.)
7. 260 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.298, 327'1, 349)
8. 251 Proiectul legii pentru modificarea Codului contravențional al RM nr.218-XVI din 24.10.2008 ( art.37, 157, 400, ș.a.)
9. 3150 Proiectul hotărîrii privind abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr.629-XII din 05.07.1991 cu privire la întovărășirile pomicole
10. 3149 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10, ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14, 29)
11. 2815 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.29; Codul contravențional – art.117, 118, 385, ș.a.)
12. 236 Proiectul legii pentru completarea articolului 14 alineatul (2) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală
13. 208 Proiectul legii privind scutirea de drepturile de import a serviciilor și bunurilor importate de către Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testimițanu”
14. 249 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.198-XVI din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat (art.7, 19, 20, 26)
15. 280 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului ”Suport de urgență pentru agricultura Moldovei”
16. 279 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (anexa nr.6, anexa nr.8)
17. Audierea Raportului asupra activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare și asupra funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2012
18. Întrebări
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZI(4 – 5 iulie 2013) ORDINEA DE ZI(4 – 5 iulie 2013)
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
17 iunie 2021
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"