Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Secretariat of the Parliament > Human resources
Posturi vacante / Stagii

 

 Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

anunță selectarea candidaților la Programul de stagii în Parlament

      În perioada sesiunii de primăvară 2018, sunt oferite 28 stagii în cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului, după cum urmează:

- Secretariatul Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică - 3  locuri;

- Secretariatul Comisiei juridice, numiri şi imunităţi - 2 locuri;

- Secretariatul Comisiei economie, buget și finanțe - 1 loc;

- Secretariatul Comisiei protecție socială, sănătate și familie - 2 locuri;

- Secretariatul Comisiei politică externă și integrare europeană - 1 loc;

- Secretariatul Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media – 2 locuri;

- Secretariatul Comisiei drepturile omului și relații interetnice - 2 locuri;

- Secretariatul Comisiei mediu și dezvoltare regională - 1 loc;                                                                                                    

- Direcția relații externe - 2 locuri;

- Direcția generală juridică -2 locuri;

- Direcţia generală comunicare și relații publice – 4 locuri:

    1) Centrul vizite și informare  - 2 locuri;

    2) Secția relații cu mass-media – 2 locuri;

- Direcția generală documentare parlamentară (Direcția redactare) - 2 locuri;

      - Direcția petiții și audiențe – 1 loc;

- Direcția informațional-analitică – 2 locuri;

- Serviciul dezvoltare strategică – 1 loc.

      La  Programul de stagii  pot candida persoanele care fac studii de licenţă în ultimul an, studii de master, de doctorat, tineri specialiști din mediul academic, științific şi reprezentanţi ai societăţii civile, conform procedurii de admitere la Programul de stagii.

Condiţiile de aplicare la Program sînt de voluntariat, fară remunerare, recompensă financiară sau materială. Costurile aferente Programului sînt acoperite în totalitate de către stagiar.

Condiții generale de participare/admitere la concurs:

Candidatul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

- să nu aibă calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, pînă la gradul al III-lea, inclusiv, al/a unuia dintre funcţionarii din subdiviziunea Secretariatului Parlamentului pentru care aplică;

- să nu aibă antecedente penale nestinse, alte restricţii legale privind activitatea în instituţii publice;

- să aibă vîrsta de pînă la 30 de ani;

- să prezinte dovada înscrierii la studii de licenţă (cu media la ultima sesiune de minim 8,5), de masterat (cu media de licenţă de minim 8,5) sau doctorat (cu media de maşter de minim 8,5) în Republica Moldova sau în străinătate, ori dovada angajării în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu experienţă de lucru de pînă la 2 ani;

- să respecte condiţiile de participare/admitere la concurs, termenul de depunere a dosarului de participare.

Candidatul care va aplica la stagiu în cadrul Direcţiei generale  comunicare  și  relații publice trebuie să dețină studii în jurnalism sau comunicare și relații publice, design-grafică, actorie, bibliografie (Centrul vizite și informare); fotograf/cameraman/regie (Secția relații cu mass-media).  

Candidatul care va aplica la stagiu în cadrul Direcţiei generale documentare parlamentară (Direcția redactare) trebuie să dețină studii în domeniu: filologie română/filologie rusă.        

Dosarul de participare va include obligatoriu:

-  formularul de aplicare;  

-  scrisoare de recomandare;

-  scrisoare de intenţie;

-  copia buletinului de identitate;

-  copia diplomelor de studii deţinute, extrasul de note;

- copia certificatului privind cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (în cazul studiilor de licenţă/masterat, diploma de absolvire va servi drept certificare);

-  copia carnetului de muncă;

-  cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere;

- copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, valabilă pentru perioada  stagiului;

-  certificat medical (forma 086-2/e);

Dosarul de admitere la concurs se va depune  personal, prin oficiul poştal - la adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 105, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Direcția resurse umane, sau prin e-mail resurseumane@parlament.md.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la - (022) 820-571, Valentina Didencu, consultant principal, Direcția resurse umane, coordonator de Program;

 

Data limită de depunere a dosarului   - 20 februarie  2018.

Candidatul admis la Programul de stagii va fi informat.

 

 

Formular de aplicare la Programul de stagii în Parlament

Programul de stagii în Parlamentul RM

Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Tuesday, March 20, 2018
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe