Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Legislative process > Draft legislative acts
Draft legislative acts
Filter Criteria
Data    Calendar  
     Calendar
Get all legislative documents since Tuesday, August 01, 2017
Legislative Projects
Title of the draft law Project number Data Adoption number Status
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier 204 (h.432 2018-05-15) 6/13/2018 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea contenciosului administrativ – art.21; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.4, 10; ș.a.) 203 6/13/2018 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 206 6/13/2018 - Examinare
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice 205 6/13/2018 - Examinare
Proiectul legii privind importul unor mijloace de transport 200 6/12/2018 - Examinare
Proiectul legii privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar 201 (h.542 2018-06-11) 6/12/2018 - Examinare
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 202 6/12/2018 - Debating
Proiectul hotărîrii privind modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.29 din 5 martie 2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului 198 6/11/2018 - Debating
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar (art.40, 43, 47) 199 (h.522 2018-06-06) 6/11/2018 - Examinare
Proiectul legii pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.30 din 7 martie 2013 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației 194 (h.476 2018-05-23) 6/8/2018 - Examinare
12345
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Monday, June 18, 2018
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe