Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Legislative process > Draft legislative acts
Draft legislative acts
Filter Criteria
Data    Calendar  
     Calendar
Get all legislative documents since Saturday, August 01, 2020
Legislative Projects
Title of the draft law Project number Data Adoption number Status
Proiectul de lege cu privire la Ordinul Medicilor din Republica Moldova 457 11/20/2020 - Examinare
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Amendamentului nr.2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru 454 h.841 2020-11-18 11/19/2020 - Examinare
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova 455 h.831 2020-11-18 11/19/2020 - Examinare
Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi 456 h.690 2020-09-23 11/19/2020 - Examinare
Proiectul de lege pentru instituirea măsurilor de testare a persoanelor pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 452 11/18/2020 - Examinare
Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică 449 h.799 2020-11-05 11/13/2020 Nr. 193 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura competitivă” 450 h.798 2020-11-05 11/13/2020 Nr. 199 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 451 h.813 2020-11-11 11/13/2020 Nr. 192 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea apelor nr.272/2011 – art.291; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14; ș.a.) 448 11/12/2020 - Examinare
Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile 445 11/11/2020 - Examinare
123
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe