Parlementarisme en République de Moldavie
Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Observator European

Integritatea este Libertate

Accréditation des journalistes au Parlement

Control parlamentar > Audieri în comisie
 EndavaStaticContent
RAPORT
asupra audierii Raportului de performanţă al Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor pentru anul 2018                                                     
Read more FR
DECIZIE
privind rezultatele audierilor referitoare la executarea Legii privind activitatea specială de investigaţii, nr. 59 din 29.03.2012                                                 
Read more FR
RAPORT
asupra Raportului privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în anul 2018 (nr. 654 din 13.06.2019)                                               
Read more FR
RAPORT
asupra Raportului Consiliului Concurenţei privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2017 (nr.35 din 11.01.2019)                                             
Read more FR
RAPORT
asupra Raportului privind activitatea Consiliului Concurenţei pentru anul 2018 (nr.643 din 13.06.2019)                                                       
Read more FR
RAPORT
asupra Raportului de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2018 (nr.520 din 13.05.2019)                                                 
Read more FR
RAPORT
asupra Raportului Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2018  și   asupra Raportului Consiliului de supraveghere al  Băncii    Naționale a Moldovei privind activitatea de supraveghere desfășurată în anul 2018 (nr.642 din 13.06.2019)       
Read more FR
RAPORT
asupra Raportului anual 2018 al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr.641 din 13.06.2019)                                                           
Read more FR
RAPORT
pe marginea audierii informației privind situația și măsurile întreprinse urmare a calamităților naturale din anul 2019                                                   
Read more FR
DECIZIA
Comisiei protecție socială, sănătate și familie asupra Raportului de evaluare ex-post de impact a Legii nr. 140 din din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi                     
Read more FR
12345678
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
samedi 21 septembre 2019
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe