Parliamentary development in the Republic of Moldova
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Observator European

Integritatea este Libertate

Accreditation of journalists in Parliament

Control parlamentar > Audieri în comisie
 Audieri in comisie
RAPORT
asupra audierii Raportului de performanţă al Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor pentru anul 2018                                                     
Read more
DECIZIE
privind rezultatele audierilor referitoare la executarea Legii privind activitatea specială de investigaţii, nr. 59 din 29.03.2012                                                 
Read more
RAPORT
asupra Raportului privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în anul 2018 (nr. 654 din 13.06.2019)                                               
Read more
RAPORT
asupra Raportului Consiliului Concurenţei privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2017 (nr.35 din 11.01.2019)                                             
Read more
RAPORT
asupra Raportului privind activitatea Consiliului Concurenţei pentru anul 2018 (nr.643 din 13.06.2019)                                                       
Read more
RAPORT
asupra Raportului de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2018 (nr.520 din 13.05.2019)                                                 
Read more
RAPORT
asupra Raportului Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2018  și   asupra Raportului Consiliului de supraveghere al  Băncii    Naționale a Moldovei privind activitatea de supraveghere desfășurată în anul 2018 (nr.642 din 13.06.2019)       
Read more
RAPORT
asupra Raportului anual 2018 al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr.641 din 13.06.2019)                                                           
Read more
RAPORT
pe marginea audierii informației privind situația și măsurile întreprinse urmare a calamităților naturale din anul 2019                                                   
Read more
DECIZIA
Comisiei protecție socială, sănătate și familie asupra Raportului de evaluare ex-post de impact a Legii nr. 140 din din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi                     
Read more
12345678
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Saturday, August 17, 2019
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe