Parliamentary development in the Republic of Moldova
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Observator European

Integritatea este Libertate

Accreditation of journalists in Parliament

Control parlamentar > Audieri în comisie
 Audieri in comisie
DECIZIA
Comisiei protecție socială, sănătate și familie asupra Raportului de evaluare ex-post de impact a Legii nr. 140 din din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi                     
Read more
DECIZIE
cu privire la aprobarea Planului Comisiei economie, buget şi finanţe de control parlamentar al autorităţilor independente şi al legilor adoptate pentru semestrul I al anului 2019                                 
Read more
DECIZIE
asupra audierilor privind fenomenul corupţiei în administraţia publică locală                                                                 
Read more
DECIZIA
Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie asupra Raportului de evaluare ex-post de impact a Legii nr.264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic                                       
Read more
DECIZIE
asupra audierilor privind fenomenul corupţiei în sistemul învăţământului                                                                 
Read more
DECIZIE
privind rezultatele audierilor pe tema "Problemele actuale existente în procesul implementării ultimelor acte semnate în cadrul procesului de reglementare transnistreană"                                     
Read more
DECIZIE
privind realizarea mandatului Centrului Național Anticorupție de prevenire a corupţiei prin aplicarea instrumentului de evaluare a integrităţii instituţionale                                       
Read more
RAPORT
asupra audierilor Raportului privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare În Energetică În anul 2017 (nr. 1459 din 26.06.2018), Raportului financiar al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare În Energetică pentru anul 2017 (nr.1364 din 12.06.2018) şi rapoartelor de audit 
Read more
RAPORT
cu privire la Raportul anual 2017 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (nr.1945 din 14.09.2018)                                     
Read more
DECIZIE
cu privire la aprobarea Planului Comisiei economie, buget şi finanţe de control parlamentar al autorităţilor independente şi al legilor adoptate pentru semestrul II al anului 2018                                 
Read more
1234567
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la învestirea în funcție
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la învestirea în funcție
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe