Vizite și informare
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Relații cu cetățeanul
Cadrul Legal > Codul electoral
Codul electoral

 L E G E

Codul electoral
 
nr. 1381-XIII  din  21.11.97
 
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.81/667 din 08.12.1997
 
* * *
C U P R I N S
 
TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
 
Capitolul 1
NOŢIUNI ŞI PRINCIPII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni generale
Articolul 2. Principiile participării la alegeri
Articolul 3. Vot universal
Articolul 4. Vot egal
Articolul 5. Vot direct
Articolul 6. Vot secret
Articolul 7. Vot liber exprimat
Articolul 8. Ziua alegerilor
Articolul 9. Locul exercitării dreptului de vot
Articolul 10. Votarea pentru un singur concurent electoral
 
Capitolul 2
DREPTUL DE A ALEGE ŞI DE A FI ALES. RESTRICŢII
Articolul 11. Dreptul de a alege
Articolul 12. Dreptul de a fi ales
Articolul 13. Restricţii
 
TITLUL II
DISPOZIŢII COMUNE
 
Capitolul 3
ORGANELE ELECTORALE
Articolul 14. Sistemul organelor electorale
Articolul 15. Reprezentarea în organele electorale
 
Secţiunea 1
Comisia Electorală Centrală
Articolul 16. Constituirea Comisiei Electorale Centrale
Articolul 17. Componenţa şi mandatul Comisiei Electorale Centrale
Articolul 18. Şedinţele şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale
Articolul 19. Statutul membrilor Comisiei Electorale Centrale
Articolul 20. Încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale
Articolul 21. Degrevarea de atribuţiile de serviciu. Remunerarea
Articolul 22. Atribuţiile generale ale Comisiei Electorale Centrale
Articolul 23. Aparatul Comisiei Electorale Centrale
Articolul 24. Finanţarea activităţii Comisiei Electorale Centrale
Articolul 25. Şedinţe şi activităţi ale Comisiei Electorale Centrale
Articolul 26. Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală
Articolul 261. Centrul de instruire continuă în domeniul electoral
 
Secţiunea a 2-a
Circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie
Articolul 27. Constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie
Articolul 28. Atribuţiile consiliului electoral de circumscripţie
 
Secţiunea a 3-a
Secţiile de votare şi birourile electorale ale secţiilor de votare
Articolul 29. Constituirea secţiilor de votare şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare
Articolul 291. Particularităţile constituirii şi funcţionării secţiilor de votare din străinătate şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate
Articolul 30. Atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare
 
Secţiunea a 4-a
Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale, organizarea
activităţii, modificarea componenţei şi dizolvarea
Articolul 31. Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale
Articolul 32. Organizarea activităţii consiliilor şi birourilor electorale
Articolul 33. Modificarea componenţei consiliilor şi birourilor electorale
Articolul 34. Dizolvarea consiliilor şi birourilor electorale
 
Capitolul 4
ASIGURAREA MATERIALĂ A DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR
Articolul 35. Asigurarea mijloacelor necesare pentru desfăşurarea alegerilor
Articolul 36. Interzicerea subvenţionării din străinătate
Articolul 37. Susţinerea materială de către stat a campaniilor electorale
Articolul 38. Condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale
 
Capitolul 5
LISTELE ELECTORALE
Articolul 39. Listele electorale
Articolul 40. Verificarea listelor electorale
 
Capitolul 6
DESEMNAREA ŞI ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR
Articolul 41. Desemnarea candidaţilor
Articolul 42. Colectarea semnăturilor în susţinerea candidatului independent şi pentru iniţierea referendumului
Articolul 43. Prezentarea şi verificarea listelor de subscripţie
Articolul 44. Înregistrarea candidaţilor
 
Capitolul 7
CAMPANIA ELECTORALĂ
Articolul 45. Persoanele de încredere ale concurenţilor electorali
Articolul 46. Drepturile garantate ale concurenţilor electorali
Articolul 47. Agitaţia electorală
 
Capitolul 8
BULETINELE DE VOT
Articolul 48. Modelul buletinelor de vot
Articolul 49. Pregătirea buletinelor de vot
 
Capitolul 9
VOTAREA
Articolul 50. Timpul şi locul votării
Articolul 51. Condiţiile votării
Articolul 52. Organizarea votării
Articolul 53. Efectuarea votării
Articolul 54. Procedura de completare a buletinului de vot
Articolul 55. Asigurarea securităţii procesului de votare
 
Capitolul 10
NUMĂRAREA VOTURILOR ŞI TOTALIZAREA
REZULTATELOR ALEGERILOR
Articolul 56. Numărarea şi totalizarea voturilor de către biroul electoral al secţiei de votare
Articolul 57. Buletinele de vot nevalabile
Articolul 58. Procesul-verbal şi raportul biroului electoral al secţiei de votare
Articolul 59. Totalizarea rezultatelor votării de către consiliul electoral de circumscripţie
Articolul 60. Totalizarea rezultatelor alegerilor de către Comisia Electorală Centrală
Articolul 61. Anunţarea rezultatelor preliminare
Articolul 62. Păstrarea documentelor electorale
 
Capitolul 11
MONITORIZAREA ALEGERILOR ŞI REFLECTAREA LOR
ÎN MIJLOACELE DE INFORMARE ÎN MASĂ
Articolul 63. Observatorii
Articolul 64. Principii generale privind reflectarea alegerilor de către mijloacele de informare în masă
Articolul 641. Particularităţile reflectării alegerilor de către mijloacele de informare în masă
 
Capitolul 12
PROCEDURILE JUDICIARE
 
Secţiunea 1
Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor
Articolul 65. Contestaţiile
Articolul 66. Depunerea contestaţiilor
Articolul 67. Examinarea contestaţiilor
Articolul 68. Hotărîrile instanţelor de judecată cu privire la contestaţii
 
Secţiunea a 2-a
Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei electorale
Articolul 69. Răspunderea juridică
Articolul 70. Răspunderea penală
Articolul 71. Răspunderea contravenţională
 
TITLUL III
ALEGERILE PARLAMENTARE
Articolul 72. Aplicarea prezentului titlu
Articolul 73. Alegerile Parlamentului
Articolul 74. Circumscripţiile electorale administrative şi secţiile de votare. Consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare
Articolul 75. Candidaţii la funcţia de deputat în Parlament
Articolul 76. Stabilirea datei alegerilor
Articolul 77. Înregistrarea concurenţilor electorali
Articolul 78. Condiţiile speciale pentru listele de subscripţie
Articolul 79. Condiţiile speciale pentru înregistrarea listelor de candidaţi
Articolul 80. Modificarea listelor de candidaţi
Articolul 81. Listele electorale
Articolul 82. Campania electorală pentru alegerile Parlamentului
Articolul 83. Buletinele de vot
Articolul 84. Votarea
Articolul 85. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor
Articolul 86. Stabilirea pragului de reprezentare
Articolul 87. Numărarea mandatelor obţinute de concurentul electoral
Articolul 88. Atribuirea mandatelor
Articolul 89. Confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor de către Curtea Constituţională
Articolul 90. Atestarea rezultatelor alegerilor de către Comisia Electorală Centrală
Articolul 91. Alegerile nevalabile
Articolul 92. Alegerile nule
Articolul 93. Votarea repetată
Articolul 94. Alegerile noi
 
TITLUL IV
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
(Exclus)
Articolul 95. Exclus
Articolul 96. Exclus
Articolul 97. Exclus
Articolul 98. Exclus
Articolul 99. Exclus
Articolul 100. Exclus
Articolul 101. Exclus
Articolul 102. Exclus
Articolul 103. Exclus
Articolul 104. Exclus
Articolul 105. Exclus
Articolul 106. Exclus
Articolul 107. Exclus
Articolul 108. Exclus
Articolul 109. Exclus
Articolul 110. Exclus
Articolul 111. Exclus
Articolul 112. Exclus
Articolul 113. Exclus
Articolul 114. Exclus
Articolul 115. Exclus
Articolul 116. Exclus
Articolul 117. Exclus
 
TITLUL V
ALEGERILE LOCALE
Articolul 118. Aplicarea prezentului titlu
Articolul 119. Alegerile locale
Articolul 120. Circumscripţiile electorale şi secţiile de votare. Consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare
Articolul 121. Atribuţiile speciale ale consiliului electoral
Articolul 122. Stabilirea datei alegerilor
Articolul 123. Restricţiile speciale ale dreptului de vot
Articolul 124. Condiţiile speciale pentru a fi ales
Articolul 125. Desemnarea, depunerea candidaturilor şi înregistrarea candidaţilor
Articolul 126. Condiţiile speciale pentru depunerea candidaturilor de către partide, alte organizaţii social-politice şi blocuri electorale
Articolul 127. Condiţiile speciale pentru depunerea candidaturilor de către candidaţii independenţi
Articolul 128. Listele electorale
Articolul 129. Campania electorală
Articolul 130. Buletinele de vot
Articolul 131. Votarea
Articolul 132. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor
Articolul 133. Atribuirea mandatelor de consilier
Articolul 134. Alegerea primarului
Articolul 135. Confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatelor
Articolul 136. Alegerile nevalabile
Articolul 137. Alegerile nule
Articolul 138. Votarea repetată
Articolul 139. Alegerile noi
Articolul 140. Alegerile parţiale
 
TITLUL VI
REFERENDUMUL
Articolul 141. Aplicarea prezentului titlu
 
Capitolul 13
REFERENDUMUL REPUBLICAN
Articolul 142. Referendumul republican
Articolul 143. Tipurile de referendum republican
Articolul 144. Iniţierea referendumului republican
Articolul 145. Restricţiile privind desfăşurarea referendumului republican
Articolul 146. Problemele supuse referendumului republican
Articolul 147. Probleme ce nu pot fi supuse referendumului republican
Articolul 148. Iniţierea referendumului pentru revizuirea Constituţiei
Articolul 149. Exclus
Articolul 150. Hotărîrea sau decretul cu privire la desfăşurarea referendumului republican
Articolul 151. Stabilirea datei referendumului republican
Articolul 152. Iniţierea referendumului republican de către cetăţeni
Articolul 153. Înregistrarea grupului de iniţiativă
Articolul 154. Colectarea semnăturilor
Articolul 155. Condiţiile speciale pentru listele de subscripţie
Articolul 156. Responsabilitatea pentru corectitudinea întocmirii listelor de subscripţie
Articolul 157. Prezentarea şi verificarea listelor de subscripţie
Articolul 158. Circumscripţiile electorale, secţiile de votare, consiliile şi birourile electorale
Articolul 159. Exclus
Articolul 160. Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale pentru desfăşurarea referendumului republican, organizarea activităţii, modificarea componenţei şi dizolvarea
Articolul 161. Listele de cetăţeni cu dreptul de a participa la referendumul republican
Articolul 162. Buletinul de vot
Articolul 163. Agitaţia
Articolul 164. Votarea
Articolul 165. Monitorizarea referendumului republican şi reflectarea lui în mijloacele de informare în masă
Articolul 166. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor referendumului republican
Articolul 167. Confirmarea rezultatelor referendumului republican
Articolul 168. Adoptarea, publicarea şi intrarea în vigoare a hotărîrii supuse referendumului republican
Articolul 169. Anularea sau modificarea hotărîrii adoptate prin referendum republican
Articolul 170. Documentele referendumului republican
Articolul 171. Referendumul republican nevalabil
Articolul 172. Referendumul republican nul
Articolul 173. Referendumul republican repetat
Articolul 174. Referendumul republican nou
 
Capitolul 14
REFERENDUMUL LOCAL
Articolul 175. Referendumul local
Articolul 176. Restricţiile privind desfăşurarea referendumului local
Articolul 177. Problemele supuse referendumului local
Articolul 178. Problemele ce nu pot fi supuse referendumului local
Articolul 179. Stabilirea datei referendumului local
Articolul 180. Iniţierea referendumului local
Articolul 181. Înregistrarea grupului de iniţiativă
Articolul 182. Colectarea de semnături
Articolul 183. Condiţiile speciale pentru listele de subscripţie
Articolul 184. Responsabilitatea pentru corectitudinea întocmirii listelor de subscripţie
Articolul 185. Prezentarea şi verificarea listelor de subscripţie
Articolul 186. Adoptarea şi publicarea deciziei privind desfăşurarea referendumului local
Articolul 187. Circumscripţiile electorale şi secţiile de votare
Articolul 188. Constituirea consiliilor şi birourilor electorale pentru desfăşurarea referendumului local
Articolul 189. Cumularea atribuţiilor de către consiliile şi birourile electorale
Articolul 190. Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale pentru desfăşurarea referendumului local, organizarea activităţii, modificarea componenţei şi dizolvarea
Articolul 191. Atribuţiile consiliilor şi birourilor electorale pentru efectuarea referendumului local
Articolul 192. Listele de cetăţeni care au dreptul de a participa la referendumul local
Articolul 193. Buletinul de vot
Articolul 194. Agitaţia
Articolul 195. Votarea
Articolul 196. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor referendumului local
Articolul 197. Confirmarea rezultatelor referendumului local
Articolul 198. Adoptarea deciziei prin referendum local, anularea sau modificarea ei
Articolul 199. Referendumul local nevalabil
Articolul 200. Referendumul local nul
Articolul 201. Referendumul local repetat
Articolul 202. Referendumul local nou
 
TITLUL VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 203. Intrarea în vigoare
Articolul 204. Dispoziţii tranzitorii
Articolul 205. Dispoziţii finale
 
 
 
Notă: Noile prevederi din cuprinsul codului referitoare la Registrul de stat al alegătorilor şi la listele electorale (art.22 lit..g), s) şi art.30 lit.i)), introduse prin Legea nr.119 din 18.06.2010, vor fi puse în aplicare începînd cu anul 2015 (art.II lit.b))
Notă: În cuprinsul codului, noţiunea “bloc electoral” şi reglementările referitoare la blocurile electorale se exclud conform Legii nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008
Notă: În cuprinsul codului, cuvintele “raion” şi “raional” se substituie, respectiv, cu cuvintele “judeţ” şi “judeţean” conform Legii nr.268-XIV din 04.02.1999, în vigoare 04.03.1999
 
Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin apărarea principiilor democratice şi a normelor dreptului electoral. Prezentul cod stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor Parlamentului, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a referendumurilor.
[Preambulul modificat prin Legea nr.1227-XIV din 21.09.2000, în vigoare 19.10.2000]
 
Parlamentul adoptă prezentul cod.
 
TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
 
Capitolul 1
NOŢIUNI ŞI PRINCIPII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni generale
În sensul prezentului cod se definesc următoarele noţiuni generale:
afişe electorale – apeluri, declaraţii, fotografii şi alte materiale utilizate de concurenţii electorali în scop de agitaţie electorală;
agitaţie electorală – acţiuni de pregătire şi difuzare a informaţiei, care au scopul de a-i determina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali;
alegător – cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot;
Registrul alegătorilor – listă a cetăţenilor Republicii Moldova care au drept de vot, ce conţine şi alte date necesare pentru asigurarea participării lor la alegeri;
Notă: Noţiunea “Registrul alegătorilor” va fi în redacţie nouă conform Legii nr.119 din 18.06.2010 şi va fi pusă în aplicare începînd cu anul 2015 (art.II lit.b))
 
alegeri – în cazul în care nu se face vreo specificare, alegerile în Parlament, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi referendumurile. Aceeaşi noţiune vizează acţiunile cetăţenilor, partidelor şi altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale, organelor electorale şi altor organe de stat, orientate spre întocmirea listelor electorale, desemnarea şi înregistrarea candidaţilor, efectuarea agitaţiei electorale, votarea şi constatarea rezultatelor votării, precum şi alte acţiuni electorale întreprinse în conformitate cu legislaţia în vigoare;
alegeri generale – orice tip de alegeri care au loc într-o singură zi, de duminică sau în oricare altă zi indicată în actul de stabilire a alegerilor, pe întreg teritoriul ţării;
alegeri anticipate – alegerea organului electiv în cazul încetării înainte de termen a mandatului sau dizolvării acestuia ori în cazul reorganizării administrativ-teritoriale;
bloc electoral – uniune benevolă a 2 sau mai multor partide şi/sau altor organizaţii social-politice, constituită în scopul participării în comun la alegeri, care este înregistrată, respectiv, de Comisia Electorală Centrală, în cazul alegerilor parlamentare şi alegerilor locale generale, ori de consiliile electorale de circumscripţie, în cazul alegerilor locale noi;
campanie electorală – perioadă de activitate care se desfăşoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-şi exprime voturile pentru alegerea unui sau altui concurent electoral şi care începe, pentru fiecare concurent electoral, la data înregistrării acestuia de către Comisia Electorală Centrală sau de consiliul electoral de circumscripţie şi se încheie la data excluderii concurentului electoral din alegeri sau în ziua votării;
candidat – persoană care candidează pentru ocuparea unei funcţii publice eligibile din partea partidelor, a altor organizaţii social-politice, a blocurilor electorale;
candidat independent – persoană care îşi desemnează candidatura pentru ocuparea unei funcţii publice eligibile independent de partide, de alte organizaţii social-politice şi de blocurile electorale;
Centrul de instruire continuă în domeniul electoral – subdiviziune specializată, instituită în cadrul Comisiei Electorale Centrale în scopul sporirii calificării funcţionarilor electorali, perfecţionării profesionale continue a acestora, precum şi a altor subiecţi implicaţi în procesul electoral;
circumscripţie electorală – unitate electorală administrativă în care se organizează şi se desfăşoară alegerile şi referendumurile;
Cod de conduită – convenţie încheiată între concurenţii electorali şi reprezentanţii mass-media privind modul de desfăşurare şi de reflectare a campaniei electorale care exclude lezarea demnităţii şi imaginii concurenţilor electorali;
concurenţi electorali:
- candidaţii independenţi, înregistraţi de Comisia Electorală Centrală, precum şi partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale ale căror liste de candidaţi au fost înregistrate de Comisia Electorală Centrală – în cazul alegerilor parlamentare;
- partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale şi persoanele care candidează pentru funcţia de primar sau de consilier în consiliul local şi care sînt înregistrate de consiliile electorale de circumscripţie respective – în cazul alegerilor locale;
contestaţie – cerere de anulare sau revizuire a unui act, a unei hotărîri sau acţiuni;
Comisia Electorală Centrală – comisie înfiinţată pentru realizarea politicii electorale în scopul bunei desfăşurări a alegerilor, care activează continuu în condiţiile prezentului cod;
desemnarea candidaţilor – procedură de adoptare de către partide şi alte organizaţii social-politice, de către blocurile electorale a deciziilor asupra candidaturilor pentru funcţiile elective, desfăşurată în cadrul şedinţelor organelor de conducere ale partidelor şi altor organizaţii social-politice, ale blocurilor electorale în conformitate cu statutele lor, după anunţarea datei alegerilor; 
domiciliu – loc de trai permanent al unei persoane, confirmat în buletinul de identitate;
declaraţie de şedere – procedură prin care cetăţeanul cu drept de vot declară locul aflării sale în ziua alegerilor;
drept electoral – drept constituţional al cetăţeanului de a alege, de a fi ales şi de a-şi exprima prin vot atitudinea privind cele mai importante probleme ale statului şi ale societăţii în ansamblu şi/sau în probleme locale de interes deosebit;
educaţie electorală – activitate cu caracter educativ, apolitică, realizată de organizaţii şi grupuri ale societăţii civile, de instituţii de educaţie, de mass-media şi alte părţi interesate, menită să sporească gradul de cunoştinţe ale cetăţenilor privind procesele politice şi electorale, pentru exercitarea votului conştient şi liber exprimat. Educaţia electorală poate fi desfăşurată liber de subiecţii interesaţi, prin intermediul seminarelor, cursurilor de instruire, meselor rotunde, campaniilor informaţionale, dezbaterilor publice electorale şi altor acţiuni educaţionale nereglementate de Comisia Electorală Centrală sau de alte autorităţi;
funcţionar electoral – persoană fizică care activează sau a activat, în condiţiile prezentului cod, în calitate de membru al consiliului electoral al circumscripţiei electorale sau al biroului electoral al secţiei de votare;
listă de candidaţi – listă a candidaţilor desemnaţi de partide, de alte organizaţii social-politice, de blocurile electorale pentru a participa la alegeri;
listă electorală – listă ce cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază sau îşi au reşedinţa în raza unei secţii de votare;
listă electorală suplimentară – listă electorală întocmită de organul electoral, în care se înscriu persoanele care nu au fost înscrise în listele electorale principale;
listă de subscripţie – listă cu semnături ale alegătorilor care susţin un oarecare candidat la alegeri sau iniţierea referendumului;
localitate – unitate administrativ-teritorială organizată conform legii (raion, municipiu, oraş, sector, sat (comună), unitate administrativ-teritorială cu statut special);
minim de locuri speciale de afişaj electoral – locuri special amenajate pentru afişaj electoral, amplasate într-o localitate. Panourile de afişaj electoral se amplasează uniform pe întreg teritoriul localităţii. Suprafaţa minimă acordată unui concurent electoral pe un panou este de 1 m2. Spaţiul de afişaj electoral oferit concurenţilor electorali trebuie sa fie egal pentru toţi;
observatori naţionali – reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti calificate din Republica Moldova sau reprezentanţi ai concurenţilor electorali, acreditaţi de organele electorale în condiţiile prezentului cod;
observatori internaţionali – reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de Comisia Electorală Centrală;
Oficiul de protocol al observatorilor internaţionali – organ constituit pe lîngă Comisia Electorală Centrală în perioada electorală în scopul acordării de asistenţă necesară observatorilor internaţionali pentru buna desfăşurare a procesului de monitorizare a alegerilor;
organe electorale – organe care organizează desfăşurarea alegerilor Parlamentului, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi desfăşurarea referendumurilor;
organizaţii social-politice – partide, fronturi, ligi, mişcări politice de masă, înregistrate în condiţiile Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice;
partide – asociaţii benevole ale cetăţenilor, constituite şi înregistrate în condiţiile Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice;
perioadă electorală – perioadă de timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi ziua în care rezultatele finale ale alegerilor sînt confirmate de către organele competente;
persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale – reprezentanţi şi observatori ai concurenţilor electorali în organele electorale, observatori acreditaţi de consiliile electorale de circumscripţie, observatori acreditaţi de Comisia Electorală Centrală, precum şi reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă;
referendum – scrutin prin care poporul îşi exprimă opţiunea în cele mai importante probleme ale statului şi societăţii în ansamblu, avînd drept scop soluţionarea acestora, precum şi consultare a cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit;
Registrul funcţionarilor electorali – sistem de evidenţă (bază de date personale) la nivel naţional a funcţionarilor electorali, întocmit de Comisia Electorală Centrală, în care se indică numele şi prenumele acestora, anul naşterii, profesia (ocupaţia), funcţia, locul de muncă, telefonul de contact, domiciliul, cine i-a desemnat, iar în cazul participării la alegeri, se indică data desfăşurării alegerilor şi calitatea deţinută în organele electorale;
reşedinţă – loc de trai temporar, confirmat în buletinul de identitate;
revocare – retragere de către instanţa de judecată a mandatului persoanei care ocupă o funcţie publică eligibilă, precum şi retragere a mandatului primarului prin referendum local.
[Art.1 modificat prin Legea nr.108 din 03.05.2013, în vigoare 10.05.2013]
[Art.1 completat prin Legea nr.94 din 19.04.2013, în vigoare 20.04.2013]
[Art.1 modificat prin Legea nr.187 din 11.07.2012, în vigoare 07.03.2013]
[Art.1 modificat prin Legea nr.119 din 18.06.2010, în vigoare 29.06.2010]
[Art.1 modificat prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
[Art.1 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.1 completat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.2005, în vigoare 12.08.2005]
[Art.1 modificat prin Legea nr.31-XV din 13.02.2003, în vigoare 28.02.2003]
Notă: Se declară neconstituţională modificarea introdusă prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002 (în partea în care se exclud sintagmele "primar sau de" şi "sau prin referendum") conform Hot. Curţii Constituţionale nr.13 din 14.03.2002
[Art.1 modificat prin Legea nr.842-XV din 14.02.2002, în vigoare 14.02.2002]
[Art.1 modificat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.2002]
[Art.1 modificat prin Legea nr.1227-XIV din 21.09.2000, în vigoare 19.10.2000]
[Art.1 completat prin Legea nr.894-XIV din 23.03.2000, în vigoare 25.05.2000]
[Art.1 completat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.1999, în vigoare 04.03.1999]
 
Articolul 2. Principiile participării la alegeri
(1) Cetăţeanul Republicii Moldova participă la alegeri prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(2) Participarea la alegeri este liberă (benevolă). Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului cu scopul de a-l sili să participe sau să nu participe la alegeri, precum şi asupra exprimării de către acesta a liberei sale voinţe.
(3) Cetăţenii Republicii Moldova care domiciliază în afara ţării beneficiază de drepturi electorale depline în condiţiile prezentului cod. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare sînt obligate să creeze condiţii pentru ca cetăţenii să-şi exercite liber drepturile lor electorale.
[Art.2 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
 
Articolul 3. Vot universal
Cetăţenii Republicii Moldova pot alege şi pot fi aleşi fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.
 
Articolul 4. Vot egal
În cadrul oricărui scrutin, fiecare alegător are dreptul la un singur vot. Fiecare vot are putere juridică egală.
[Art.4 modificat prin Legea nr.108 din 03.05.2013, în vigoare 10.05.2013]
[Art.4 completat prin Legea nr.94 din 19.04.2013, în vigoare 20.04.2013]
 
Articolul 5. Vot direct
Alegătorul votează personal. Votarea în locul unei alte persoane este interzisă.
 
Articolul 6. Vot secret
Votarea la alegeri şi/sau referendum este secretă, excluzîndu-se astfel posibilitatea influenţării voinţei alegătorului.
 
Articolul 7. Vot liber exprimat
Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului pentru a-l face să voteze sau să nu voteze, precum şi pentru a-l împiedica să-şi exprime voinţa în mod independent.
 
Articolul 8. Ziua alegerilor
Alegerile au loc într-o singură zi, de duminică sau în oricare altă zi indicată în actul de stabilire a alegerilor, pe întreg teritoriul ţării sau al localităţii respective.
 
Articolul 9. Locul exercitării dreptului de vot
(1) Dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul îşi are domiciliul, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod.
(2) În cazul în care alegătorul are şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii reşedinţei, el votează în localitatea în care îşi are reşedinţa.
[Art.9 completat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.2005, în vigoare 12.08.2005]
 
Articolul 10. Votarea pentru un singur concurent electoral
În cadrul unui scrutin, alegătorul votează pentru un singur concurent electoral, iar în cadrul unui referendum, el se pronunţă asupra unei singure opţiuni.
[Art.10 modificat prin Legea nr.108 din 03.05.2013, în vigoare 10.05.2013]
[Art.10 completat prin Legea nr.94 din 19.04.2013, în vigoare 20.04.2013]
 
Capitolul 2
DREPTUL DE A ALEGE ŞI DE A FI ALES.
RESTRICŢII
Articolul 11. Dreptul de a alege
Dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege.
 
Articolul 12. Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi aleşi îl au cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care întrunesc condiţiile prevăzute de prezentul cod.
 
Articolul 13. Restricţii
(1) Nu au dreptul de a alege persoanele:
a) care nu întrunesc condiţiile prevăzute la art.11;
b) care sînt recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată. Despre existenţa unor astfel de cazuri, Ministerul Justiţiei informează primarul, iar după implementarea Registrului de stat al alegătorilor – Comisia Electorală Centrală.
(2) Nu pot fi aleşi:
a) militarii cu serviciul în termen;
b) persoanele menţionate la alin.(1);
c) persoanele care sînt condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc pedeapsa în instituţii penitenciare, precum şi persoanele care au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie. Organele electorale sînt informate despre existenţa antecedentelor penale de către organele Ministerului Afacerilor Interne;
d) persoanele private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin hotărîre judecătorească definitivă. Organele electorale sînt informate despre existenţa interdicţiei de către Ministerul Justiţiei şi/sau de către Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Cetăţenii Republicii Moldova care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, precum şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere al căror mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi/sau de legile organice, din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi suspendă activitatea în funcţia pe care o deţin. Persoanele care cad sub incidenţa acestor prevederi sînt:
a) viceprim-miniştrii, miniştrii şi viceminiştrii, membrii din oficiu ai Guvernului;
b) conducătorii autorităţilor publice centrale;
c) preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor;
d) primarii şi viceprimarii;
e) pretorii şi vicepretorii.
[Art.13 modificat prin Legea nr.64 din 01.04.2011, în vigoare 04.04.2011]
[Art.13 modificat prin Legea nr.119 din 18.06.2010, în vigoare 29.06.2010]
[Art.13 modificat prin Legea nr.127-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 31.12.2009]
[Art.13 modificat prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
[Art.13 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.13 modificat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.2005, în vigoare 12.08.2005]
[Art.13 modificat prin Legea nr.842-XV din 14.02.2002, în vigoare 14.02.2002]
[Art.13 modificat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.2002]
[Art.13 modificat prin Legea nr.403-XIV din 14.05.1999, în vigoare 20.05.1999]
Notă: Vezi Hot. Parl. nr.331-XIV din 25.03.1999 "Privind asigurarea unităţii aplicării prevederii articolului 13 alineatul (2) litera b) din Codul electoral pe întreg teritoriul republicii în campania electorală pentru alegerile locale generale din 1999"
[Art.13 modificat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.1999, în vigoare 04.03.1999]
 
TITLUL II
DISPOZIŢII COMUNE
 
Capitolul 3
ORGANELE ELECTORALE
Articolul 14. Sistemul organelor electorale
(1) În scopul organizării şi desfăşurării alegerilor se constituie:
a) Comisia Electorală Centrală;
b) consiliile electorale de circumscripţie;
c) birourile electorale ale secţiilor de votare.
 
Articolul 15. Reprezentarea în organele electorale
(1) Concurenţii electorali pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, în organele electorale care i-au înregistrat, precum şi în organele electorale ierarhic inferioare, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ. Partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale care iau parte la scrutin pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ şi în Comisia Electorală Centrală.
(2) Reprezentanţii concurenţilor electorali sînt confirmaţi de organele electorale respective în termen de 3 zile. Candidaturile propuse trebuie să fie persoane care au dreptul de a alege şi de a fi aleşi.
(3) Drepturile şi obligaţiile generale ale reprezentanţilor concurenţilor electorali sînt stabilite prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, precum şi de către concurenţii electorali care îi desemnează.
[Art.15 modificat prin Legea nr.119 din 18.06.2010, în vigoare 29.06.2010]
[Alin.3 art.15 exclus prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008 (vezi pct.1 din aceasta lege), în vigoare 07.05.2008]
[Art.15 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.15 completat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.2005, în vigoare 12.08.2005]
[Art.15 modificat prin Legea nr.894-XIV din 23.03.2000, în vigoare 25.05.2000]
[Art.15 completat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.1999, în vigoare 04.03.1999]
 
Secţiunea 1
Comisia Electorală Centrală
Articolul 16. Constituirea Comisiei Electorale Centrale
(1) Comisia Electorală Centrală este organ de stat constituit pentru realizarea politicii electorale, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
(2) Comisia Electorală Centrală este constituită din 9 membri: un membru este desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, ceilalţi 8 membri sînt desemnaţi de către Parlament, cu respectarea reprezentării proporţionale a majorităţii şi a opoziţiei. Componenţa nominală a Comisiei se confirmă prin hotărîre a Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
(3) După confirmare de către Parlament, membrii Comisiei Electorale Centrale depun în şedinţa în plen a Parlamentului următorul jurămînt: “Jur să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce îmi revin potrivit funcţiei, să nu fac declaraţii politice pe parcursul validităţii mandatului”.
(4) Comisia Electorală Centrală se conduce în activitatea sa de Constituţie, de prezentul cod, de legislaţia în vigoare şi de regulamentul comisiei, aprobat prin hotărîre a acesteia.
(5) Comisia Electorală Centrală este persoană juridică, are buget propriu, cont bancar şi sigiliu cu imaginea stemei de stat.
[Art.16 în redacţia Legii nr.119 din 18.06.2010, în vigoare 29.06.2010]
[Art.16 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.16 modificat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.2005, în vigoare 12.08.2005]
[Art.16 modificat prin Legea nr.894-XIV din 23.03.2000, în vigoare 25.05.2000]
 
Articolul 17. Componenţa şi mandatul Comisiei Electorale Centrale
(1) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale sînt aleşi din rîndul membrilor Comisiei Electorale Centrale cu majoritatea de voturi din numărul total al membrilor acesteia. Şedinţa de alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei Electorale Centrale va fi prezidată de doi membri ai Comisiei Electorale Centrale, aleşi cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor acesteia, în a căror sarcină se pune supravegherea procedurii de dezbatere a candidaturilor şi de alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei Electorale Centrale, cu consemnarea rezultatelor într-un proces-verbal. Şedinţa de alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei Electorale Centrale va avea loc nu mai tîrziu de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărîrii de confirmare a noii componenţe a Comisiei Electorale Centrale. Revocarea din funcţiile nominalizate se efectuează în cazurile prevăzute la art.16, 19 şi 20 din prezentul cod.
(2) În cazul în care, la prima votare, candidatul la funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau secretar al Comisiei Electorale Centrale nu a întrunit majoritatea de voturi, se organizează votarea repetată la care pot participa şi candidaţii care au candidat la aceeaşi funcţie la prima votare.
(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale activează permanent. Ceilalţi membri ai Comisiei sînt convocaţi de preşedintele Comisiei după caz. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei deţin funcţii de demnitate publică obţinute prin numire.
(4) În caz de vacanţă a unei funcţii din cele menţionate la alin.(1), vacanţa se completează urmînd aceeaşi procedură ca în cazul alegerii.
(5) În decursul a două zile de la data constituirii, Comisia Electorală Centrală aduce la cunoştinţă publică componenţa, sediul şi modul de contactare pentru relaţii.
(6) Mandatul Comisiei Electorale Centrale este de 5 ani. La expirarea acestui termen, componenţa comisiei poate fi modificată. În cazul în care mandatul Comisiei Electorale Centrale expiră în cursul perioadei electorale, mandatul se prelungeşte de drept pînă la finele acestei perioade şi intrarea ulterioară în funcţie a noilor membri, dar cu cel mult 90 de zile.
[Art.17 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]
[Art.17 completat prin Legea nr.119 din 18.06.2010, în vigoare 29.06.2010]
[Art.17 modificat prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
[Art.17 modificat prin Legea nr.276-XVI din 04.11.2005, în vigoare 11.11.2005]
[Art.17 modificat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.2005, în vigoare 12.08.2005]
[Art.17 modificat prin Legea nr.894-XIV din 23.03.2000, în vigoare 25.05.2000]
[Art.17 modificat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.1999, în vigoare 04.03.1999]
 
Articolul 18. Şedinţele şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale
(1) Şedinţele Comisiei Electorale Centrale sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor.
(2) Comisia Electorală Centrală adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor. Hotărîrile de modificare, de completare şi de abrogare a hotărîrilor adoptate anterior se adoptă în aceleaşi condiţii.
(21) Membrii Comisiei Electorale Centrale care nu sînt de acord cu hotărîrile adoptate au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care se anexează la hotărîrile respective.
(3) Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, adoptate în limitele competenţei acesteia, sînt acte administrative cu caracter individual sau normativ, executorii pentru organele electorale inferioare, pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, pentru persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele acestora, precum şi pentru toţi cetăţenii.
(4) Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se plasează, în termen de 24 de ore de la adoptare, pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi se publică, în termen de 5 zile, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
[Art.18 modificat prin Legea nr.119 din 18.06.2010, în vigoare 29.06.2010]
[Art.18 completat prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
[Art.18 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.18 completat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.2005, în vigoare 12.08.2005]
[Art.18 completat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.2002]
 
Articolul 19. Statutul membrilor Comisiei Electorale Centrale
(1) În calitate de membri ai Comisiei Electorale Centrale pot fi propuse persoane care deţin cetăţenia Republicii Moldova, au domiciliul în ţară, au o reputaţie ireproşabilă şi aptitudini pentru exercitarea activităţilor electorale.
(2) Pe durata mandatului, membrii Comisiei Electorale Centrale:
a) nu pot fi membri ai partidelor şi ai altor organizaţii social-politice;
b) nu au dreptul de a participa la activităţi politice;
c) nu pot face declaraţii în favoarea sau defavoarea concurenţilor electorali;
d) nu pot contribui în nici un fel la activităţile pe care le desfăşoară concurenţii electorali, cu excepţia exercitării atribuţiilor prevăzute de prezentul cod.
[Art.19 modificat prin Legea nr.119 din 18.06.2010, în vigoare 29.06.2010]
[Art.19 modificat prin Legea nr.127-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 31.12.2009]
[Art.19 modificat prin Legea nr.273-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.05.2008]
[Art.19 completat prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
 
Articolul 20. Încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale
(1) Calitatea de membru al Comisiei Electorale Centrale încetează în caz de:
a) expirare a mandatului;
b) demisie;
c) demitere;
d) imposibilitate a exercitării atribuţiilor;
e) deces.
(2) Membrul Comisiei Electorale Centrale este demis de către autoritatea care l-a desemnat în caz de:
a) adoptare în privinţa lui a hotărîrii judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiune săvîrşită;
b) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
c) constatare, prin hotărîre judecătorească definitivă, a capacităţii de exerciţiu restrînse sau a incapacităţii de exerciţiu;
d) încălcare gravă a Constituţiei Republicii Moldova şi a prezentului cod;
e) rămînere definitivă a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
f) aflare în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv.
(3) În cazul nerespectării condiţiilor menţionate la art.19 alin.(2), precum şi în cazul comiterii unor fapte incompatibile cu calitatea pe care o au, membrii Comisiei Electorale Centrale pot fi demişi.
(4) Materialele privind demiterea se înaintează Curţii Supreme de Justiţie de către organele care au desemnat persoanele respective în componenţa Comisiei Electorale Centrale, precum şi de către membrii comisiei.
(5) În baza hotărîrii Curţii Supreme de Justiţie cu privire la demitere şi/sau în cazul încetării, înainte de expirarea mandatului, a calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale, autoritatea respectivă, în termen de 10 zile, desemnează, iar Parlamentul confirmă un nou membru pentru durata neexpirată a mandatului predecesorului.
[Art.20 completat prin Legea nr.181 din 19.12.2011, în vigoare 01.03.2012]
[Art.20 modificat prin Legea nr.127-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 31.12.2009]
[Art.20 modificat prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
[Art.20 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.20 modificat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.2002]
 
Articolul 21. Degrevarea de atribuţiile de serviciu. Remunerarea
(1) Pentru perioada electorală, membrii Comisiei Electorale Centrale care nu activează permanent sînt degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent prin hotărîre a acesteia.
 
[Alin.2 art.21 exclus prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]
 
(3) În perioada electorală (alegeri parlamentare, alegeri locale generale şi referendumuri republicane), membrilor permanenţi ai Comisiei Electorale Centrale li se stabileşte un spor la salariul mediu de 25 la sută. Membrii Comisiei care nu activează permanent vor primi în perioada electorală, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, un salariu echivalent cu salariul secretarului Comisiei Electorale Centrale, stabilit pentru perioada respectivă. Între perioadele electorale, membrii Comisiei care nu activează permanent primesc o indemnizaţie în mărime de 15 la sută din salariul mediu pe economie pentru o şedinţă a Comisiei.
[Art.21 modificat prin Legea nr.48 din 26.03.2011, în vigoare 04.04.2011]
[Art.21 modificat prin Legea nr.119 din 18.06.2010, în vigoare 29.06.2010]
[Art.21 modificat prin Legea nr.447-XVI din 28.12.2006, în vigoare 13.04.2007]
 
Articolul 22. Atribuţiile generale ale Comisiei Electorale Centrale
Comisia Electorală Centrală:
a) studiază modalitatea organizării şi desfăşurării alegerilor cu scopul de a perfecţiona legislaţia şi procedurile electorale;
b) înaintează Guvernului şi Parlamentului propuneri cu privire la oportunitatea operării unor modificări în legislaţia electorală;
c) elaborează regulamente şi instrucţiuni menite să perfecţioneze procedurile electorale;
d) asigură întocmirea şi verificarea listelor electorale, colaborînd în acest scop cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare;
e) ţine şi gestionează Registrul funcţionarilor electorali care pot fi desemnaţi în consiliile electorale de circumscripţie şi în birourile electorale ale secţiilor de votare, inclusiv în cele din străinătate;
f) constituie consilii electorale de circumscripţie şi birouri electorale ale secţiilor de votare la desfăşurarea alegerilor parţiale ale consiliilor locale sau alegerilor pentru funcţia de primar;
g) conlucrează, în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor cu:
- Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, la asigurarea evidenţei alegătorilor, inclusiv a celor aflaţi peste hotarele ţării, în temeiul Registrului de stat al alegătorilor, format în baza Registrului de stat al populaţiei;
- autorităţile administraţiei publice locale, în problemele selectării cadrelor calificate antrenate în activitatea organelor electorale, ale asigurării localurilor secţiilor de votare cu cabine, urne de vot, computere şi alte mijloace tehnico-materiale;
- Ministerul Afacerilor Interne, la asigurarea pazei secţiilor de votare şi a materialelor electorale;
- întreprinderile şi instituţiile de stat, la încheierea contractelor pentru servicii de tipărire a buletinelor de vot şi de aprovizionare cu echipament;
- mijloacele de informare în masă şi asociaţiile obşteşti, la organizarea manifestărilor ce ţin de educaţia civică a alegătorului şi informarea populaţiei asupra desfăşurării procesului electoral;
- Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare, la constituirea secţiilor de votare pentru cetăţenii aflaţi în străinătate;
h) analizează structura circumscripţiilor electorale din punctul de vedere al organizării administrativ-teritoriale a republicii;
i) implementează programe de educaţie civică;
j) pregăteşte programe de informare a alegătorilor în perioada electorală;
k) oferă mijloacelor de informare în masă informaţii cu privire la desfăşurarea alegerilor şi la practica administrativă utilizată în acest sens;
l) prezintă anual rapoarte Parlamentului şi, la cerere, Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului;
m) oferă spre dezbatere mijloacelor de informare în masă şi publicului chestiuni electorale;
n) stabileşte contacte cu partidele, cu alte organizaţii social-politice şi neguvernamentale care au dreptul de a desemna candidaţi pentru funcţii publice, asigurîndu-le participarea plenară la procesul electoral;
o) acordă consultaţii asociaţiilor obşteşti interesate să desfăşoare în cadrul alegerilor activităţi ce ţin de educaţia civică;
p) organizează, la solicitarea partidelor politice sau a altor organizaţii social-politice, cursuri de instruire şi seminare pentru persoanele care vor lua parte la procesul electoral în calitate de membri ai consiliilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, în calitate de reprezentanţi ai partidelor şi ai altor organizaţii social-politice, ai blocurilor electorale în organele electorale sau ai potenţialilor candidaţi, în calitate de funcţionari ai aparatului consiliilor electorale, de membri ai grupului de iniţiativă;
q) analizează fraudele electorale, inclusiv cele presupuse, din alegerile trecute, curente sau viitoare şi ia măsuri pentru prevenirea lor; informează autorităţile publice despre necesitatea soluţionării unor chestiuni, în conformitate cu legislaţia electorală;
r) organizează consultări prealabile cu partidele, cu alte organizaţii social-politice, cu blocurile electorale, precum şi cu reprezentanţii mass-media şi asigură semnarea de către aceştia a Codului de conduită pînă la începerea campaniei electorale;
s) ţine Registrul de stat al alegătorilor şi exercită controlul asupra actualizării acestuia;
t) iniţiază procedura de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în cazul apariţiei vacanţei la funcţia de deputat, conform procedurii stabilite la art.87 şi 88;
u) ridică mandatul de consilier local, în caz de incompatibilitate a funcţiei şi în caz de demisie (la cerere), în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatului de consilier, aprobat prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale;
v) declară vacant mandatul de consilier, în caz de deces, în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatului de consilier, aprobat prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.
[Art.22 completat prin Legea nr.18 din 06.03.2014, în vigoare 11.04.2014]
[Art.22 modificat prin Legea nr.108 din 03.05.2013, în vigoare 10.05.2013]
[Art.22 modificat prin Legea nr.94 din 19.04.2013, în vigoare 20.04.2013]
[Art.22 completat prin Legea nr.44 din 22.03.2013, în vigoare 12.04.2013]
[Art.22 modificat prin Legea nr.119 din 18.06.2010, în vigoare 29.06.2010]
[Art.22 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.22 modificat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.2005, în vigoare 12.08.2005]
[Art.22 completat prin Legea nr.31-XV din 13.02.2003, în vigoare 28.02.2003]
Notă: Se declară neconstituţională modificarea introdusă prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002 (art.22 lit.e) în partea în care se exclude sintagma "sau pentru funcţia de primar") conform Hot. Curţii Constituţionale nr.13 din 14.03.2002
[Art.22 modificat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.2002]
[Art.22 modificat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.1999, în vigoare 04.03.1999]
 
Articolul 23. Aparatul Comisiei Electorale Centrale
(1) Comisia Electorală Centrală este asistată de un aparat ale cărui structură şi efectiv-limită se aprobă de către Comisie. Personalul aparatului este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii. Personalul aparatului este numit sau angajat în funcţie, în condiţiile legii, de către preşedintele Comisiei. În perioada electorală (alegeri parlamentare, alegeri locale generale şi referendumuri republicane), Comisia Electorală Centrală poate angaja, după caz, prin contract individual de muncă, personal în cadrul aparatului Comisiei, degrevînd persoanele respective de atribuţiile de la locul de muncă permanent.
(2) Remunerarea angajaţilor permanenţi ai aparatului Comisiei Electorale Centrale se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare, pentru perioada electorală (alegeri parlamentare, alegeri locale generale şi referendumuri republicane) fiindu-le stabilit un spor la salariul mediu de 25 la sută.
[Art.23 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]
[Art.23 în redacţia Legii nr.119 din 18.06.2010, în vigoare 29.06.2010]
[Art.23 modificat prin Legea nr.447-XVI din 28.12.2006, în vigoare 13.04.2007]
[Art.23 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
 
Articolul 24. Finanţarea activităţii Comisiei Electorale Centrale
Activitatea Comisiei Electorale Centrale se finanţează de la bugetul de stat. Comisia prezintă anual Parlamentului, pînă la data de 1 octombrie, propunerea privind includerea în bugetul de stat a cheltuielilor legate de funcţionarea sa şi de efectuarea alegerilor, inclusiv pentru activităţile pe care preconizează să le desfăşoare pe parcursul următorului an bugetar, însoţită de avizul Ministerului Finanţelor. În cazul în care cheltuielile Comisiei nu au fost prevăzute în bugetul de stat, cuantumul acestora se stabileşte, la propunerea Guvernului, de Parlament.
[Art.24 modificat prin Legea nr.119 din 18.06.2010, în vigoare 29.06.2010]
[Art.24 în redacţia Legii nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.24 completat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.2005, în vigoare 12.08.2005]
 
Articolul 25. Şedinţe şi activităţi ale Comisiei Electorale Centrale
(1) Şedinţele Comisiei Electorale Centrale se convoacă de către preşedintele acesteia din proprie iniţiativă sau la cererea a trei membri ai comisiei. În cazul în care membrii comisiei cer convocarea şedinţei, decizia de convocare va fi luată în cel mult 48 de ore de la prezentarea cererii.
(2) Toate şedinţele la care Comisia Electorală Centrală examinează probleme electorale, inclusiv şedinţele la care urmează să adopte hotărîri asupra problemelor electorale, sînt deschise pentru reprezentanţii mijloacelor de informare în masă şi pentru public. Şedinţele se anunţă cu 48 de ore înainte de desfăşurarea lor, cu excepţia şedinţelor din perioada electorală, cînd trebuie anunţate într-un termen mai scurt în virtutea faptului că problemele cer o examinare urgentă.
(3) Comisia Electorală Centrală asigură transparenţa operaţiilor electorale, fapt ce permite mijloacelor de informare în masă şi populaţiei să aprecieze activitatea comisiei.
[Art.25 modificat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.2005, în vigoare 12.08.2005]
 
Articolul 26. Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală
(1) În perioada electorală, Comisia Electorală Centrală are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea tuturor organelor electorale în vederea pregătirii şi desfăşurării alegerilor în condiţiile prezentului cod;
b) supraveghează executarea prevederilor prezentului cod şi ale altor legi care conţin dispoziţii referitoare la desfăşurarea alegerilor;
c) constituie circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie şi supraveghează activitatea acestor consilii;
d) în baza datelor prezentate de Ministerul Justiţiei, publică lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, înregistrează candidaţii şi persoanele de încredere ale acestora în cazul alegerilor parlamentare;
e) distribuie mijloacele financiare prevăzute pentru desfăşurarea alegerilor; verifică asigurarea consiliilor şi birourilor electorale cu localuri, cu mijloace de transport şi de telecomunicaţie, examinează alte chestiuni ce ţin de asigurarea tehnico-materială a alegerilor;
f) stabileşte modelul buletinelor de vot, al listei electorale de bază, al listei suplimentare şi al celei pentru votarea la locul aflării, al proceselor-verbale ale şedinţelor consiliilor şi birourilor electorale, al declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate a candidaţilor şi al altor acte ce ţin de desfăşurarea alegerilor, precum şi modelul urnelor de vot şi cel al ştampilelor consiliilor şi birourilor electorale;
g) examinează comunicările autorităţilor publice în probleme ce ţin de pregătirea şi desfăşurarea alegerilor;
h) soluţionează chestiuni privind modul de participare la alegeri a cetăţenilor care în ziua votării se află în afara teritoriului ţării;
i) face bilanţul alegerilor în întreaga ţară şi, după caz, prezintă Curţii Constituţionale raportul cu privire la rezultatele alegerilor;
j) emite hotărîri referitoare la activitatea consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, la procedurile electorale, la modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi la chestiunile tehnico-administrative;
k) asigură instruirea funcţionarilor electorali şi oferă alegătorilor informaţii electorale prin intermediul mass-mediei şi oricînd la cerere;
l) examinează cererile şi contestaţiile asupra hotărîrilor şi acţiunilor consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, adoptă hotărîri executorii pe marginea lor;
m) decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor consiliilor electorale pe perioada activităţii lor în componenţa acestora, determină numărul de membri ai birourilor electorale care pot fi degrevaţi şi termenul pentru care sînt degrevaţi;
n) asigură efectuarea celui de al doilea tur de scrutin, a votării repetate, a alegerilor anticipate, noi şi parţiale, în condiţiile prezentului cod;
o) adună informaţii privind prezentarea alegătorilor la votare, face totalurile preliminare ale alegerilor şi aduce la cunoştinţă publică rezultatele finale;
p) în cazurile prevăzute la art.69 alin.(4), adresează, adoptînd o hotărîre în acest sens, o cerere de anulare a înregistrării concurentului electoral Curţii de Apel Chişinău, în cazul alegerilor parlamentare, sau instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află consiliul electoral respectiv, în cazul alegerilor locale generale sau alegerilor locale noi. Instanţa judecătorească va examina cererea şi va emite o hotărîre asupra acesteia în decursul a 5 zile, dar nu mai tîrziu de ziua anterioară alegerilor.
[Art.26 modificat prin Legea nr.216 din 17.09.2010, în vigoare 01.10.2010]
[Art.26 modificat prin Legea nr.119 din 18.06.2010, în vigoare 29.06.2010]
[Art.26 completat prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
[Art.26 completat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.26 modificat prin Legea nr.31-XV din 13.02.2003, în vigoare 28.02.2003]
[Art.26 modificat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.2002]
[Art.26 modificat prin Legea nr.1227-XIV din 21.09.2000, în vigoare 19.10.2000]
[Art.26 modificat prin Legea nr.894-XIV din 23.03.2000, în vigoare 25.05.2000]
[Art.26 modificat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.1999, în vigoare 04.03.1999]
 
Articolul 261. Centrul de instruire continuă în domeniul electoral
(1) Centrul de instruire continuă în domeniul electoral este o subdiviziune a Comisiei Electorale Centrale, care realizează, la solicitarea partidelor politice sau a altor organizaţii social-politice, instruirea specializată a funcţionarilor electorali. La solicitare, instruirea poate fi acordată şi altor subiecţi implicaţi în procesul electoral (observatori, mass-media, autorităţi ale administraţiei publice locale etc.). Comisia Electorală Centrală poate decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a persoanelor care urmează instruirea în domeniul electoral.
(2) Centrul de instruire continuă în domeniul electoral este finanţat din mijloace prevăzute în bugetul Comisiei Electorale Centrale, precum şi din mijloacele acordate ca asistenţă tehnică/financiară de organismele internaţionale, de donatorii externi şi interni.
(3) Regulamentul Centrului de instruire continuă în domeniul electoral se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.
[Art.261 completat prin Legea nr.18 din 06.03.2014, în vigoare 11.04.2014]
[Art.261 introdus prin Legea nr.119 din 18.06.2010, în vigoare 29.06.2010]
 
Secţiunea a 2-a
Circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie
[Titlul în redacţia Legii nr.268-XIV din 04.02.1999, în vigoare 04.03.1999]
 
Articolul 27. Constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie
(1) Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 55 de zile înainte de alegeri, constituie circumscripţiile electorale care corespund hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, municipiilor Chişinău şi Bălţi, precum şi, cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri, constituie consiliile electorale de circumscripţie. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie se constituie în acelaşi termen.
(2) Consiliile electorale de circumscripţie se constituie dintr-un număr impar de membri, de cel puţin 7 şi de cel mult 11 persoane, dintre care în consiliile de circumscripţie de nivelul doi cel puţin 3 persoane cu studii juridice superioare sau cu studii în domeniul administraţiei publice.
(3) În cazul alegerilor şi referendumurilor locale, candidaturile a 2 membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul întîi se propun de către consiliul local de nivelul întîi, iar în cazul cînd lipsesc aceste propuneri, ei sînt numiţi de Comisia Electorală Centrală din numărul persoanelor incluse în Registrul funcţionarilor electorali. Candidaturile celorlalţi membri se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali. Pe măsura posibilităţii, în componenţa consiliilor electorale de circumscripţie se includ persoane cu studii juridice superioare.
(4) În cazul alegerilor parlamentare, referendumurilor republicane şi alegerilor locale generale, candidaturile a 2 membri ai consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi se propun de către judecătorie sau, după caz, de către curtea de apel, candidaturile altor 2 membri – de către consiliile locale de nivelul doi şi Adunarea Populară a Găgăuziei. Candidaturile celorlalţi membri se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali.
(5) În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile lor în componenţa consiliului electoral de circumscripţie cel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a acestuia, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliile locale şi Adunarea Populară a Găgăuziei, iar dacă nici acestea nu prezintă candidaturile, consiliul electoral se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali. În cazul în care consiliul electoral de circumscripţie îndeplineşte şi funcţia de birou al secţiei de votare, membrii propuşi de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament nu pot fi membri de partid.
(6) Membrii consiliului electoral de circumscripţie propuşi de instanţele judecătoreşti şi de consiliile locale nu pot fi consilieri în consiliile locale, deputaţi în Adunarea Populară a Găgăuziei şi/sau membri de partid.
(7) În decursul a 3 zile de la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, membrii acestuia aleg din rîndurile lor, prin vot secret, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul consiliului, comunicînd imediat Comisiei Electorale Centrale rezultatele acestor alegeri.
(8) În decursul a 4 zile de la data constituirii, consiliul electoral de circumscripţie aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul său, modul de contactare pentru relaţii.
(9) Consiliul electoral de circumscripţie adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor.
(10) Consiliul electoral de circumscripţie este asistat de un aparat, al cărui stat de personal se aprobă de Comisia Electorală Centrală la propunerea consiliului electoral de circumscripţie. Pentru perioada degrevării de atribuţiile de la locul de muncă permanent, funcţionarilor aparatului consiliului degrevaţi din unităţile bugetare li se menţine salariul la locul de muncă permanent şi li se plăteşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu 25 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, iar celor degrevaţi din afara unităţilor bugetare sau convocaţi (pensionari, persoane temporar neangajate în cîmpul muncii) li se plăteşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu un salariu mediu pe economie din anul precedent.
[Art.27 modificat prin Legea nr.18 din 06.03.2014, în vigoare 11.04.2014]
[Art.27 modificat prin Legea nr.108 din 03.05.2013