Legal framework > Electoral code
Electoral code

L E G E

Codul electoral
 
nr. 1381-XIII  din  21.11.97
 
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.81/667 din 08.12.1997
 
* * *
C U P R I N S
 
TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
 
Capitolul I
NOŢIUNI ŞI PRINCIPII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni generale
Articolul 2. Principiile participării la alegeri
Articolul 3. Vot universal
Articolul 4. Vot egal
Articolul 5. Vot direct
Articolul 6. Vot secret
Articolul 7. Vot liber exprimat
Articolul 8. Ziua alegerilor
Articolul 9. Locul exercitării dreptului de vot
Articolul 10. Votarea pentru un singur concurent electoral
 
Capitolul 2
DREPTUL DE A ALEGE ŞI DE A FI ALES. RESTRICŢII
Articolul 11. Dreptul de a alege
Articolul 12. Dreptul de a fi ales
Articolul 13. Restricţii
 
TITLUL II
DISPOZIŢII COMUNE
 
Capitolul 3
ORGANELE ELECTORALE
Articolul 14. Sistemul organelor electorale
Articolul 15. Reprezentarea în organele electorale
 
Secţiunea 1
Comisia Electorală Centrală
Articolul 16. Constituirea Comisiei Electorale Centrale
Articolul 17. Componenţa şi mandatul Comisiei Electorale Centrale
Articolul 18. Şedinţele şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale
Articolul 19. Statutul membrilor Comisiei Electorale Centrale
Articolul 20. Încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale
Articolul 21. Degrevarea de atribuţiile de serviciu. Remunerarea
Articolul 22. Atribuţiile generale ale Comisiei Electorale Centrale
Articolul 23. Aparatul Comisiei Electorale Centrale
Articolul 24. Finanţarea activităţii Comisiei Electorale Centrale
Articolul 25. Şedinţe şi activităţi ale Comisiei Electorale Centrale
Articolul 26. Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală
 
Secţiunea a 2-a
Circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie
Articolul 27. Constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie
Articolul 28. Atribuţiile consiliului electoral de circumscripţie
 
Secţiunea a 3-a
Secţiile de votare şi birourile electorale ale secţiilor de votare
Articolul 29. Constituirea secţiilor de votare şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare
Articolul 30. Atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare
 
Secţiunea a 4-a
Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale,
organizarea activităţii, modificarea componenţei şi dizolvarea
Articolul 31. Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale
Articolul 32. Organizarea activităţii consiliilor şi birourilor electorale
Articolul 33. Modificarea componenţei consiliilor şi birourilor electorale
Articolul 34. Dizolvarea consiliilor şi birourilor electorale
 
Capitolul 4
ASIGURAREA MATERIALĂ A DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR
Articolul 35. Asigurarea mijloacelor necesare pentru desfăşurarea alegerilor
Articolul 36. Interzicerea subvenţionării din străinătate
Articolul 37. Susţinerea materială de către stat a campaniilor electorale
Articolul 38. Condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale
 
Capitolul 5
LISTELE ELECTORALE
Articolul 39. Listele electorale
Articolul 40. Verificarea listelor electorale
 
Capitolul 6
DESEMNAREA ŞI ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR
Articolul 41. Desemnarea candidaţilor
Articolul 42. Colectarea semnăturilor în susţinerea candidatului independent şi pentru iniţierea referendumului
Articolul 43. Prezentarea şi verificarea listelor de subscripţie
Articolul 44. Înregistrarea candidaţilor
 
Capitolul 7
CAMPANIA ELECTORALĂ
Articolul 45. Persoanele de încredere ale concurenţilor electorali
Articolul 46. Drepturile garantate ale concurenţilor electorali
Articolul 47. Agitaţia electorală
 
Capitolul 8
BULETINELE DE VOT
Articolul 48. Modelul buletinelor de vot
Articolul 49. Pregătirea buletinelor de vot
 
Capitolul 9
VOTAREA
Articolul 50. Timpul şi locul votării
Articolul 51. Condiţiile votării
Articolul 52. Organizarea votării
Articolul 53. Efectuarea votării
Articolul 54. Procedura de completare a buletinului de vot
Articolul 55. Asigurarea securităţii procesului de votare
 
Capitolul 10
NUMĂRAREA VOTURILOR ŞI TOTALIZAREA
REZULTATELOR ALEGERILOR
Articolul 56. Numărarea şi totalizarea voturilor de către biroul electoral al secţiei de votare
Articolul 57. Buletinele de vot nevalabile
Articolul 58. Procesul-verbal şi raportul biroului electoral al secţiei de votare
Articolul 59. Totalizarea rezultatelor votării de către consiliul electoral de circumscripţie
Articolul 60. Totalizarea rezultatelor alegerilor de către Comisia Electorală Centrală
Articolul 61. Anunţarea rezultatelor preliminare
Articolul 62. Păstrarea documentelor electorale
 
Capitolul 11
MONITORIZAREA ALEGERILOR ŞI REFLECTAREA LOR
ÎN MIJLOACELE DE INFORMARE ÎN MASĂ
Articolul 63. Observatorii
Articolul 64. Reflectarea alegerilor în mijloacele de informare în masă
 
Capitolul 12
PROCEDURILE JUDICIARE
 
Secţiunea 1
Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor
Articolul 65. Contestaţiile
Articolul 66. Depunerea contestaţiilor
Articolul 67. Examinarea contestaţiilor
Articolul 68. Hotărîrile instanţelor de judecată cu privire la contestaţii
 
Secţiunea a 2-a
Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei electorale
Articolul 69. Răspunderea juridică
Articolul 70. Răspunderea penală
Articolul 71. Răspunderea contravenţională
 
TITLUL III
ALEGERILE PARLAMENTARE
Articolul 72. Aplicarea prezentului titlu
Articolul 73. Alegerile Parlamentului
Articolul 74. Circumscripţiile electorale administrative şi secţiile de votare. Consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare
Articolul 75. Candidaţii la funcţia de deputat în Parlament
Articolul 76. Stabilirea datei alegerilor
Articolul 77. Înregistrarea concurenţilor electorali
Articolul 78. Condiţiile speciale pentru listele de subscripţie
Articolul 79. Condiţiile speciale pentru înregistrarea listelor de candidaţi
Articolul 80. Modificarea listelor de candidaţi
Articolul 81. Listele electorale
Articolul 82. Campania electorală pentru alegerile Parlamentului
Articolul 83. Buletinele de vot
Articolul 84. Votarea
Articolul 85. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor
Articolul 86. Stabilirea pragului de reprezentare
Articolul 87. Numărarea mandatelor obţinute de concurentul electoral
Articolul 88. Atribuirea mandatelor
Articolul 89. Confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor de către Curtea Constituţională
Articolul 90. Atestarea rezultatelor alegerilor de către Comisia Electorală Centrală
Articolul 91. Alegerile nevalabile
Articolul 92. Alegerile nule
Articolul 93. Votarea repetată
Articolul 94. Alegerile noi
 
TITLUL IV
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
 
Articolele 95-117. Excluse
 
TITLUL V
ALEGERILE LOCALE
Articolul 118. Aplicarea prezentului titlu
Articolul 119. Alegerile locale
Articolul 120. Circumscripţiile electorale şi secţiile de votare. Consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare
Articolul 121. Atribuţiile speciale ale consiliului electoral
Articolul 122. Stabilirea datei alegerilor
Articolul 123. Restricţiile speciale ale dreptului de vot
Articolul 124. Condiţiile speciale pentru a fi ales
Articolul 125. Desemnarea, depunerea candidaturilor şi înregistrarea candidaţilor
Articolul 126. Condiţiile speciale pentru depunerea candidaturilor de către partide, alte organizaţii social-politice
Articolul 127. Condiţiile speciale pentru depunerea candidaturilor de către candidaţii independenţi
Articolul 128. Listele electorale
Articolul 129. Campania electorală
Articolul 130. Buletinele de vot
Articolul 131. Votarea
Articolul 132. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor
Articolul 133. Atribuirea mandatelor de consilier
Articolul 134. Alegerea primarului
Articolul 135. Confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatelor
Articolul 136. Alegerile nevalabile
Articolul 137. Alegerile nule
Articolul 138. Votarea repetată
Articolul 139. Alegerile noi
Articolul 140. Alegerile parţiale
 
TITLUL VI
REFERENDUMUL
Articolul 141. Aplicarea prezentului titlu
 
Capitolul 13
REFERENDUMUL REPUBLICAN
Articolul 142. Referendumul republican
Articolul 143. Tipurile de referendum republican
Articolul 144. Iniţierea referendumului republican
Articolul 145. Restricţiile privind desfăşurarea referendumului republican
Articolul 146. Problemele supuse referendumului republican
Articolul 147. Probleme ce nu pot fi supuse referendumului republican
Articolul 148. Iniţierea referendumului pentru revizuirea Constituţiei
Articolul 149. Exclus
Articolul 150. Hotărîrea sau decretul cu privire la desfăşurarea referendumului republican
Articolul 151. Stabilirea datei referendumului republican
Articolul 152. Iniţierea referendumului republican de către cetăţeni
Articolul 153. Înregistrarea grupului de iniţiativă
Articolul 154. Colectarea semnăturilor
Articolul 155. Condiţiile speciale pentru listele de subscripţie
Articolul 156. Responsabilitatea pentru corectitudinea întocmirii listelor de subscripţie
Articolul 157. Prezentarea şi verificarea listelor de subscripţie
Articolul 158. Circumscripţiile electorale, secţiile de votare, consiliile şi birourile electorale
Articolul 159. Exclus
Articolul 160. Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale pentru desfăşurarea referendumului republican, organizarea activităţii, modificarea componenţei şi dizolvarea
Articolul 161. Listele de cetăţeni cu dreptul de a participa la referendumul republican
Articolul 162. Buletinul de vot
Articolul 163. Agitaţia
Articolul 164. Votarea
Articolul 165. Monitorizarea referendumului republican şi reflectarea lui în mijloacele de informare în masă
Articolul 166. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor referendumului republican
Articolul 167. Confirmarea rezultatelor referendumului republican
Articolul 168. Adoptarea, publicarea şi intrarea în vigoare a hotărîrii supuse referendumului republican
Articolul 169. Anularea sau modificarea hotărîrii adoptate prin referendum republican
Articolul 170. Documentele referendumului republican
Articolul 171. Referendumul republican nevalabil
Articolul 172. Referendumul republican nul
Articolul 173. Referendumul republican repetat
Articolul 174. Referendumul republican nou
 
Capitolul 14
REFERENDUMUL LOCAL
Articolul 175. Referendumul local
Articolul 176. Restricţiile privind desfăşurarea referendumului local
Articolul 177. Problemele supuse referendumului local
Articolul 178. Problemele ce nu pot fi supuse referendumului local
Articolul 179. Stabilirea datei referendumului local
Articolul 180. Iniţierea referendumului local
Articolul 181. Înregistrarea grupului de iniţiativă
Articolul 182. Colectarea de semnături
Articolul 183. Condiţiile speciale pentru listele de subscripţie
Articolul 184. Responsabilitatea pentru corectitudinea întocmirii listelor de subscripţie
Articolul 185. Prezentarea şi verificarea listelor de subscripţie
Articolul 186. Adoptarea şi publicarea deciziei privind desfăşurarea referendumului local
Articolul 187. Circumscripţiile electorale şi secţiile de votare
Articolul 188. Constituirea consiliilor şi birourilor electorale pentru desfăşurarea referendumului local
Articolul 189. Cumularea atribuţiilor de către consiliile şi birourile electorale
Articolul 190. Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale pentru desfăşurarea referendumului local, organizarea activităţii, modificarea componenţei şi dizolvare
Articolul 191. Atribuţiile consiliilor şi birourilor electorale pentru efectuarea referendumului local
Articolul 192. Listele de cetăţeni care au dreptul de a participa la referendumul local
Articolul 193. Buletinul de vot
Articolul 194. Agitaţia
Articolul 195. Votarea
Articolul 196. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor referendumului local
Articolul 197. Confirmarea rezultatelor referendumului local
Articolul 198. Adoptarea deciziei prin referendum local, anularea sau modificarea ei
Articolul 199. Referendumul local nevalabil
Articolul 200. Referendumul local nul
Articolul 201. Referendumul local repetat
Articolul 202. Referendumul local nou
 
TITLUL VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 203. Intrarea în vigoare
Articolul 204. Dispoziţii tranzitorii
Articolul 205. Dispoziţii finale
 
 
 
Notă: În cuprinsul codului, noţiunea “bloc electoral” şi reglementările referitoare la blocurile electorale (art.15, 41, 80, 86) se exclud conform Legii nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008
 
Notă: Se declară neconstituţionale prin Hot. Curţii Constituţionale nr.13 din 14.03.2002 următoarele prevederi din Codul electoral: art.1 în partea în care se exclud sintagmele "primar sau de" şi "sau prin referendum"; art.22 lit.e) în partea în care se exclude sintagma "sau pentru funcţia de primar";art.41 alin.(3) lit.b) sintagma "funcţiile de primar şi"; art.45 alin.(3) sintagma "funcţiile de primar sau"; art.68 alin.(2) în partea în care se exclude sintagma "şi primarilor"; art.118 sintagma "primarilor şi"; art.120 alin.(1) sintagma "şi ale primarilor"; art.120 alin.(3) sintagma "şi a primarilor"; art.127 în partea în care se exclude dispoziţia ", iar pentru a fi ales primar – dacă este susţinut de 5 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţie, dar nu mai puţin de 150 persoane şi nu mai mult de 10000 de persoane"; art.130 în partea în care se exclude sintagma "şi pentru alegerile primarilor oraşelor (municipiilor), satelor (comunelor)"; art.132 alin.(2) în partea în care se exclud sintagmele "de primar sau" şi "şi primarilor"; excluderea art.134; art.135 alin.(3) în partea în care se exclude sintagma "şi primarilor"; art.139 alin.(1) în partea în care se exclude lit.b); art.139 alin.(1) lit.c) în partea în care se exclude sintagma "şi/sau primarul"; art.139 alin.(1) lit.f) în partea în care se exclude sintagma "(consilii, primari)"; art.177 în partea în care se exclude alin.(2); art.186 alin.(1) în partea în care se exclude sintagma "sau a primarului"
 
Notă: În cuprinsul codului, cuvintele "raion" şi "raional" se substituie, respectiv, cu cuvintele "judeţ" şi "judeţean" prin Legea nr.268-XIV din 04.02.99, în vigoare 04.03.99
 
Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin apărarea principiilor democratice şi a normelor dreptului electoral. Prezentul cod stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor Parlamentului, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a referendumurilor.
[Preambulul modificat prin Legea nr.1227-XIV din 21.09.2000, în vigoare 12.10.00]
 
Parlamentul adoptă prezentul cod.
 
TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
 
Capitolul I
NOŢIUNI ŞI PRINCIPII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni generale
În sensul prezentului cod se definesc următoarele noţiuni generale:
afişe electorale – apeluri, declaraţii, fotografii şi alte materiale utilizate de concurenţii electorali în scop de agitaţie electorală;
agitaţie electorală – acţiuni de pregătire şi difuzare a informaţiei, care au scopul de a-i determina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali;
alegător – cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot;
Registrul alegătorilor – listă a cetăţenilor Republicii Moldova care au drept de vot, ce conţine şi alte date necesare pentru asigurarea participării lor la alegeri;
alegeri – în cazul în care nu se face vreo specificare, alegerile în Parlament, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi referendumurile. Aceeaşi noţiune vizează acţiunile cetăţenilor, partidelor şi altor organizaţii social-politice, organelor electorale şi altor organe de stat, orientate spre întocmirea listelor electorale, desemnarea şi înregistrarea candidaţilor, efectuarea agitaţiei electorale, votarea şi constatarea rezultatelor votării, precum şi alte acţiuni electorale întreprinse în conformitate cu legislaţia în vigoare;
alegeri generale – orice tip de alegeri care au loc într-o singură zi, de duminică sau în oricare altă zi indicată în actul de stabilire a alegerilor, pe întreg teritoriul ţării;
alegeri anticipate – alegerea organului electiv în cazul încetării înainte de termen a mandatului sau dizolvării acestuia ori în cazul reorganizării administrativ-teritoriale;
campanie electorală – perioadă de activitate care se desfăşoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-şi exprime voturile pentru alegerea unui sau altui concurent electoral şi care începe, pentru fiecare concurent electoral, la data înregistrării acestuia de către Comisia Electorală Centrală sau de consiliul electoral de circumscripţie şi se încheie la data excluderii concurentului electoral din alegeri sau în ziua votării;
candidat – persoană care candidează pentru ocuparea unei funcţii publice eligibile din partea partidelor, a altor organizaţii social-politice, precum şi independent de acestea;
candidat independent – persoană care îşi desemnează candidatura pentru ocuparea unei funcţii publice eligibile independent de partide, de alte organizaţii social-politice;
circumscripţie electorală – unitate electorală administrativă în care se organizează şi se desfăşoară alegerile şi referendumurile;
Cod de conduită – convenţie încheiată între concurenţii electorali şi reprezentanţii mass-media privind modul de desfăşurare şi de reflectare a campaniei electorale care exclude lezarea demnităţii şi imaginii concurenţilor electorali;
concurenţi electorali:
- candidaţii independenţi, înregistraţi de Comisia Electorală Centrală, precum şi partidele, alte organizaţii social-politice ale căror liste de candidaţi au fost înregistrate de Comisia Electorală Centrală – în cazul alegerilor parlamentare;
- partidele, alte organizaţii social-politice şi persoanele care candidează pentru funcţia de primar sau de consilier în consiliul local şi care sînt înregistrate de consiliile electorale de circumscripţie respective – în cazul alegerilor locale;
contestaţie – cerere de anulare sau revizuire a unui act, a unei hotărîri sau acţiuni;
Comisia Electorală Centrală – comisie înfiinţată pentru realizarea politicii electorale în scopul bunei desfăşurări a alegerilor, care activează continuu în condiţiile prezentului cod;
desemnarea candidaţilor – procedură de adoptare de către partide şi alte organizaţii social-politice a deciziilor asupra candidaturilor pentru funcţiile elective, desfăşurată în cadrul şedinţelor organelor de conducere ale partidelor şi altor organizaţii social-politice, în conformitate cu statutele lor, după anunţarea datei alegerilor;
domiciliu – loc de trai permanent al unei persoane, confirmat în buletinul de identitate cu ştampila "domiciliu";
declaraţie de şedere – procedură prin care cetăţeanul cu drept de vot declară locul aflării sale în ziua alegerilor;
drept electoral – drept constituţional al cetăţeanului de a alege, de a fi ales şi de a-şi exprima prin vot atitudinea privind cele mai importante probleme ale statului şi ale societăţii în ansamblu şi/sau în probleme locale de interes deosebit;
listă de candidaţi – listă a candidaţilor desemnaţi de partide, de alte organizaţii social-politice pentru a participa la alegeri;
listă electorală – listă ce cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază pe teritoriul unei secţii de votare;
listă de subscripţie – listă cu semnături ale alegătorilor care susţin un oarecare candidat la alegeri sau iniţierea referendumului;
localitate – unitate administrativ-teritorială organizată conform legii (raion, municipiu, oraş, sector, sat (comună), unitate administrativ-teritorială cu statut special);
minim de locuri speciale de afişaj electoral – locuri special amenajate pentru afişaj electoral, amplasate într-o localitate. Panourile de afişaj electoral se amplasează uniform pe întreg teritoriul localităţii. Suprafaţa minimă acordată unui concurent electoral pe un panou este de 1 m2. Spaţiul de afişaj electoral oferit concurenţilor electorali trebuie sa fie egal pentru toţi;
organe electorale – organe care organizează desfăşurarea alegerilor Parlamentului, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi desfăşurarea referendumurilor;
organizaţii social-politice – partide, fronturi, ligi, mişcări politice de masă, înregistrate în condiţiile Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice;
partide – asociaţii benevole ale cetăţenilor, constituite şi înregistrate în condiţiile Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice;
perioadă electorală – perioadă de timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi ziua în care rezultatele finale ale alegerilor sînt confirmate de către organele competente;
persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale – membri reprezentanţi şi observatori ai concurenţilor electorali în organele electorale, observatori acreditaţi de consiliile electorale de circumscripţie, observatori acreditaţi de Comisia Electorală Centrală, precum şi reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă;
referendum – scrutin prin care poporul îşi exprimă opţiunea în cele mai importante probleme ale statului şi societăţii în ansamblu, avînd drept scop soluţionarea acestora, precum şi consultare a cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit;
reşedinţă – loc de trai temporar, confirmat în buletinul de identitate cu ştampila "reşedinţă";
revocare – retragere de către instanţa de judecată a mandatului persoanei care ocupa o funcţie publică eligibilă, precum şi retragere a mandatului primarului prin referendum local.
[Art.1 modificat prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
[Art.1 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.1 completat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.05, în vigoare 12.08.05]
[Art.1 modificat prin Legea nr.31-XV din 13.02.03, în vigoare 28.02.03]
[Art.1 modificat prin Legea nr.842-XV din 14.02.2002, în vigoare 14.02.02]
[Art.1 modificat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.02]
[Art.1 modificat prin Legea nr.1227-XIV din 21.09.2000, în vigoare 12.10.00]
[Art.1 modificat prin Legea nr.894-XIV din 23.03.2000, în vigoare 25.05.00]
[Art.1 modificat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.99, în vigoare 04.03.99]
 
Articolul 2. Principiile participării la alegeri
(1) Cetăţeanul Republicii Moldova participă la alegeri prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(2) Participarea la alegeri este liberă (benevolă). Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului cu scopul de a-l sili să participe sau să nu participe la alegeri, precum şi asupra exprimării de către acesta a liberei sale voinţe.
(3) Cetăţenii Republicii Moldova care domiciliază în afara ţării beneficiază de drepturi electorale depline în condiţiile prezentului cod. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare sînt obligate să creeze condiţii pentru ca cetăţenii să-şi exercite liber drepturile lor electorale.
[Art.2 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
 
Articolul 3. Vot universal
Cetăţenii Republicii Moldova pot alege şi pot fi aleşi fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.
 
Articolul 4. Vot egal
În cadrul oricărui scrutin, fiecare alegător are dreptul la un singur vot. Fiecare vot are putere juridică egală.
 
Articolul 5. Vot direct
Alegătorul votează personal. Votarea în locul unei alte persoane este interzisă.
 
Articolul 6. Vot secret
Votarea la alegeri şi/sau referendum este secretă, excluzîndu-se astfel posibilitatea influenţării voinţei alegătorului.
 
Articolul 7. Vot liber exprimat
Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului pentru a-l face să voteze sau să nu voteze, precum şi pentru a-l împiedica să-şi exprime voinţa în mod independent.
 
Articolul 8. Ziua alegerilor
Alegerile au loc într-o singură zi, de duminică sau în oricare altă zi indicată în actul de stabilire a alegerilor, pe întreg teritoriul ţării sau al localităţii respective.
 
Articolul 9. Locul exercitării dreptului de vot
(1) Dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul îşi are domiciliul, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod.
(2) În cazul în care alegătorul are şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii reşedinţei, el votează în localitatea în care îşi are reşedinţa.
[Art.9 completat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.05, în vigoare 12.08.05]
 
Articolul 10. Votarea pentru un singur concurent electoral
În cadrul unui scrutin, alegătorul votează pentru un singur concurent electoral, iar în cadrul unui referendum, el se pronunţă asupra unei singure opţiuni.
 
Capitolul 2
DREPTUL DE A ALEGE ŞI DE A FI ALES. RESTRICŢII
Articolul 11. Dreptul de a alege
Dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege.
 
Articolul 12. Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi aleşi îl au cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care întrunesc condiţiile prevăzute de prezentul cod.
 
Articolul 13. Restricţii
(1) Nu au dreptul de a alege persoanele:
a) care nu întrunesc condiţiile prevăzute la art.11;
b) care sînt recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
c) persoanele condamnate la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească definitivă pentru infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave.
(2) Nu pot fi aleşi:
a) militarii cu serviciul în termen;
b) persoanele menţionate la alin.(1);
c) persoanele care sînt condamnate la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc pedeapsa în locuri de detenţie sau care au antecedente penale nestinse pentru comitere de infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;
d) persoanele private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin hotărîre judecătorească definitivă.
(3) Cetăţenii Republicii Moldova care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, precum şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere al căror mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi/sau de legile organice, din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi suspendă activitatea în funcţia pe care o deţin. Persoanele care cad sub incidenţa acestor prevederi sînt:
a) miniştrii;
b) conducătorii autorităţilor publice centrale;
c) preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor;
d) primarii şi viceprimarii;
e) pretorii şi vicepretorii.
[Art.13 modificat prin Legea nr.127-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 31.12.2009]
[Art.13 modificat prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
[Art.13 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.13 modificat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.05, în vigoare 12.08.05]
[Art.13 modificat prin Legea nr.842-XV din 14.02.2002, în vigoare 14.02.02]
[Art.13 modificat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.02]
[Art.13 modificat prin Legea nr.403-XIV din 14.05.99, în vigoare 20.05.99]
Notă: Vezi Hot. Parl. nr.331-XIV din 25.03.99 "Privind asigurarea unităţii aplicării prevederii articolului 13 alineatul (2) litera b) din Codul electoral pe întreg teritoriul republicii în campania electorală pentru alegerile locale generale din 1999"
[Art.13 modificat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.99, în vigoare 04.03.99]
 
TITLUL II
DISPOZIŢII COMUNE
 
Capitolul 3
ORGANELE ELECTORALE
Articolul 14. Sistemul organelor electorale
(1) În scopul organizării şi desfăşurării alegerilor se constituie:
a) Comisia Electorală Centrală;
b) consiliile electorale de circumscripţie;
c) birourile electorale ale secţiilor de votare.
 
Articolul 15. Reprezentarea în organele electorale
(1) Concurenţii electorali pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, în organele electorale care i-au înregistrat, precum şi în organele electorale ierarhic inferioare, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ. Partidele, alte organizaţii social-politice care iau parte la scrutin pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ şi în Comisia Electorală Centrală.
(2) Membrii reprezentanţi ai concurenţilor electorali sînt confirmaţi de organele electorale respective în termen de 3 zile. Candidaturile propuse trebuie să fie persoane care au dreptul de a alege şi de a fi aleşi.
[Alin.3 art.15 exclus prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
[Art.15 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.15 modificat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.05, în vigoare 12.08.05]
[Art.15 modificat prin Legea nr.894-XIV din 23.03.2000, în vigoare 25.05.2000]
[Art.15 completat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.99, în vigoare 04.03.99]
 
Secţiunea 1
Comisia Electorală Centrală
Articolul 16. Constituirea Comisiei Electorale Centrale
(1) Comisia Electorală Centrală este organ de stat constituit pentru realizarea politicii electorale, organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
(2) Comisia Electorală Centrală este constituită din 9 membri cu vot deliberativ: un membru este desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, un membru – de către Guvern şi 7 membri – de către Parlament, inclusiv 5 de către partidele de opoziţie, proporţional numărului de mandate deţinute de acestea. Membrii Comisiei Electorale Centrale nu pot fi membri ai partidelor şi ai altor organizaţii social-politice. Componenţa nominală a comisiei se confirmă prin hotărîre a Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
(3) Membrii Comisiei Electorale Centrale sînt inamovibili. Vacanţa funcţiei de membru al acesteia poate interveni în caz de expirare a împuternicirilor, de demisie, de demitere sau de deces.
(4) Comisia Electorală Centrală se conduce în activitatea sa de Constituţie, de prezentul cod, de legislaţia în vigoare şi de regulamentul comisiei, aprobat prin hotărîre a acesteia.
(5) Comisia Electorală Centrală este persoană juridică, are buget propriu, cont bancar şi sigiliu cu imaginea stemei de stat.
[Art.16 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.16 modificat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.05, în vigoare 12.08.2005]
[Art.16 modificat prin Legea nr.894-XIV din 23.03.2000, în vigoare 25.05.2000]
 
Articolul 17. Componenţa şi mandatul Comisiei Electorale Centrale
(1) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale sînt aleşi din rîndul membrilor Comisiei Electorale Centrale cu majoritatea de voturi din numărul total al membrilor acesteia. Şedinţa de alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei Electorale Centrale va fi prezidată de doi membri ai Comisiei Electorale Centrale, aleşi cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor acesteia, în a căror sarcină se pune supravegherea procedurii de dezbatere a candidaturilor şi de alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei Electorale Centrale, cu consemnarea rezultatelor într-un proces-verbal. Şedinţa de alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei Electorale Centrale va avea loc nu mai tîrziu de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărîrii de confirmare a noii componenţe a Comisiei Electorale Centrale. Revocarea din funcţiile nominalizate se efectuează în cazurile prevăzute la art.16, 19 şi 20 din prezentul cod.
(2) În cazul în care, la prima votare, candidatul la funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau secretar al Comisiei Electorale Centrale nu a întrunit majoritatea de voturi, se organizează votarea repetată la care pot participa şi candidaţii care au candidat la aceeaşi funcţie la prima votare.
(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei activează permanent. Ceilalţi membri ai comisiei sînt convocaţi de preşedintele comisiei după caz. Funcţia de preşedinte al comisiei este asimilată funcţiei de ministru, iar funcţia de vicepreşedinte şi de secretar al comisiei – funcţiei de viceministru.
(4) În caz de vacanţă a unei funcţii din cele menţionate la alin.(1), vacanţa se completează urmînd aceeaşi procedură ca în cazul alegerii.
(5) În decursul a două zile de la data constituirii, Comisia Electorală Centrală aduce la cunoştinţă publică componenţa, sediul şi modul de contactare pentru relaţii.
(6) Mandatul Comisiei Electorale Centrale este de 5 ani. La expirarea acestui termen, componenţa comisiei poate fi modificată.
[Art.17 modificat prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
[Art.17 modificat prin Legea nr.276-XVI din 04.11.05, în vigoare 11.11.05]
[Art.17 modificat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.05, în vigoare 12.08.05]
[Art.17 modificat prin Legea nr.894-XIV din 23.03.2000, în vigoare 25.05.00]
[Art.17 modificat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.99, în vigoare 04.03.99]
 
Articolul 18. Şedinţele şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale
(1) Şedinţele Comisiei Electorale Centrale sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor cu drept de vot deliberativ.
(2) Comisia Electorală Centrală adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor cu drept de vot deliberativ. Hotărîrile de modificare, de completare şi de abrogare a hotărîrilor adoptate anterior se adoptă în aceleaşi condiţii.
(21) Membrii Comisiei Electorale Centrale care nu sînt de acord cu hotărîrile adoptate au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care se anexează la hotărîrile respective.
(3) Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, adoptate în limitele competenţei acesteia, sînt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele acestora, precum şi pentru toţi cetăţenii.
(4) Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se plasează, în termen de 24 de ore de la adoptare, pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi se publică, în termen de 5 zile, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
[Art.18 completat prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
[Art.18 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.18 completat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.05, în vigoare 12.08.05]
[Art.18 completat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.02]
 
Articolul 19. Statutul membrilor Comisiei Electorale Centrale
(1) În calitate de membri ai Comisiei Electorale Centrale pot fi propuse persoane care au o vechime de cel puţin 10 ani în domeniul juridic sau al administraţiei publice şi care deţin cetăţenia Republicii Moldova, au domiciliul în ţară, au o reputaţie ireproşabilă şi aptitudini pentru exercitarea activităţilor electorale.
(2) Membrii Comisiei Electorale Centrale cu drept de vot deliberativ:
a) nu pot face parte din partide şi din alte organizaţii social-politice care au desemnat candidaţi în funcţiile publice eligibile;
b) nu au dreptul de a participa la activităţi politice;
c) nu pot face declaraţii în favoarea sau defavoarea concurenţilor electorali;
d) nu pot contribui în nici un fel la activităţile pe care le desfăşoară concurenţii electorali, cu excepţia exercitării atribuţiilor prevăzute de prezentul cod.
[Art.19 modificat prin Legea nr.127-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 31.12.2009]
[Art.19 completat prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
[Art.19 modificat prin Legea nr.273-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.05.2008]
 
Articolul 20. Încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale
(1) Calitatea de membru al Comisiei Electorale Centrale încetează în caz de:
a) expirare a mandatului;
b) demisie;
c) demitere;
d) imposibilitate a exercitării atribuţiilor;
e) deces.
2) Membrul Comisiei Electorale Centrale este demis de către autoritatea care l-a desemnat în caz de:
a) adoptare în privinţa lui a hotărîrii judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiune săvîrşită;
b) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
c) constatare, prin hotărîre judecătorească definitivă, a capacităţii de exerciţiu restrînse sau a incapacităţii de exerciţiu;
d) încălcare gravă a Constituţiei Republicii Moldova şi a prezentului cod.
(3) În cazul nerespectării condiţiilor menţionate la art.19 alin.(2), precum şi în cazul comiterii unor fapte incompatibile cu calitatea pe care o au, membrii Comisiei Electorale Centrale pot fi demişi.
(4) Materialele privind demiterea se înaintează Curţii Supreme de Justiţie de către organele care au desemnat persoanele respective în componenţa Comisiei Electorale Centrale, precum şi de către membrii comisiei.
(5) În baza hotărîrii Curţii Supreme de Justiţie cu privire la demitere şi/sau în cazul încetării, înainte de expirarea mandatului, a calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale, autoritatea respectivă, în termen de 10 zile, desemnează, iar Parlamentul confirmă un nou membru pentru durata neexpirată a mandatului predecesorului.
[Art.20 modificat prin Legea nr.127-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 31.12.2009]
[Art.20 modificat prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
[Art.20 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.20 modificat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.2002]
 
Articolul 21. Degrevarea de atribuţiile de serviciu. Remunerarea
(1) Pentru perioada electorală, membrii Comisiei Electorale Centrale care nu activează permanent sînt degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent prin hotărîre a acesteia.
(2) Funcţia de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar al Comisiei Electorale Centrale se asimilează cu funcţia publică de rangul întîi, iar funcţia de membru al comisiei cu drept de vot deliberativ, degrevat de atribuţiile de la locul de muncă permanent, cu funcţia publică de rangul doi.
(3) Salarizarea membrilor permanenţi ai Comisiei Electorale Centrale se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Membrilor comisiei care nu activează permanent li se stabileşte, pentru perioada în care sînt degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent, un spor la salariu de 25 la sută.
[Art.21 modificat prin Legea nr.447-XVI din 28.12.2006, în vigoare 13.04.2007]
 
Articolul 22. Atribuţiile generale ale Comisiei Electorale Centrale
Comisia Electorală Centrală:
a) studiază organizarea şi desfăşurarea alegerilor cu scopul de a perfecţiona legislaţia şi procedurile electorale;
b) înaintează Guvernului şi Parlamentului propuneri cu privire la oportunitatea operării unor modificări în legislaţia electorală;
c) elaborează regulamente şi instrucţiuni menite să perfecţioneze procedurile electorale;
d) exercită controlul asupra întocmirii şi verificării în termen a listelor electorale, colaborînd în acest scop cu organele administraţiei publice centrale şi locale;
e) ţine evidenţa cadrelor care au participat la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, inclusiv a lucrătorilor calificaţi care pot fi desemnaţi în consiliile electorale de circumscripţie şi în birourile electorale ale secţiilor de votare;
f) constituie consilii electorale de circumscripţie şi birouri electorale ale secţiilor de votare la desfăşurarea alegerilor parţiale ale consiliilor locale sau alegerilor pentru funcţia de primar;
g) conlucrează, în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor cu:
- Ministerul Dezvoltării Informaţionale, la asigurarea evidenţei alegătorilor, inclusiv a celor aflaţi peste hotarele ţării, în temeiul Registrului alegătorilor, format în baza Registrului de stat al populaţiei;
- autorităţile administraţiei publice locale, în problemele selectării cadrelor calificate antrenate în activitatea organelor electorale, ale asigurării localurilor secţiilor de votare cu cabine, urne de vot, computere şi alte mijloace tehnico-materiale;
- Ministerul Afacerilor Interne, la asigurarea pazei secţiilor de votare şi a materialelor electorale;
- întreprinderile şi instituţiile de stat, la încheierea contractelor pentru servicii de tipărire a buletinelor de vot şi de aprovizionare cu echipament;
- mijloacele de informare în masă şi asociaţiile obşteşti, la organizarea manifestărilor ce ţin de educaţia civică a alegătorului şi informarea populaţiei asupra desfăşurării procesului electoral;
h) analizează structura circumscripţiilor electorale din punctul de vedere al organizării administrativ-teritoriale a republicii;
i) implementează programe de educaţie civică în perioada dintre alegeri;
j) pregăteşte programe de informare a alegătorilor în perioada electorală;
k) oferă mijloacelor de informare în masă informaţii cu privire la desfăşurarea alegerilor şi la practica administrativă utilizată în acest sens;
l) prezintă anual rapoarte Parlamentului şi, la cerere, Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului;
m) oferă spre dezbatere mijloacelor de informare în masă şi publicului chestiuni electorale;
n) stabileşte contacte cu partidele, cu alte organizaţii social-politice şi neguvernamentale care au dreptul de a desemna candidaţi pentru funcţii publice, asigurîndu-le participarea plenară la procesul electoral;
o) consultă asociaţiile obşteşti locale interesate să desfăşoare în cadrul alegerilor activităţi ce ţin de educaţia civică;
p) organizează cursuri de instruire şi seminare pentru persoanele care vor lua parte la procesul electoral în calitate de membri ai consiliilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, în calitate de membri reprezentanţi ai partidelor şi ai altor organizaţii social-politice sau ai potenţialilor candidaţi, în calitate de funcţionari ai aparatului consiliilor electorale, de membri ai grupului de iniţiativă;
q) analizează fraudele electorale, inclusiv cele presupuse, din alegerile trecute, curente sau viitoare şi ia măsuri pentru prevenirea lor; informează autorităţile publice despre necesitatea soluţionării unor chestiuni, în conformitate cu legislaţia electorală;
r) organizează consultări prealabile cu partidele, cu alte organizaţii social-politice şi cu reprezentanţii mass-media şi asigură semnarea de către aceştia a Codului de conduită pînă la începerea campaniei electorale.
[Art.22 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.22 modificat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.05, în vigoare 12.08.05]
[Art.22 modificat prin Legea nr.31-XV din 13.02.03, în vigoare 28.02.03]
[Art.22 modificat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.2002]
[Art.22 modificat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.99, în vigoare 04.03.1999]
 
Articolul 23. Aparatul Comisiei Electorale Centrale
(1) Comisia Electorală Centrală este asistată de un aparat al cărui stat de personal se aprobă de către aceasta. Funcţionarii aparatului sînt angajaţi prin hotărîre a comisiei. Unii dintre ei, la decizia comisiei, activează permanent, iar ceilalţi se convoacă în perioadele electorale, fiind degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent.
(2) Remunerarea salariaţilor aparatului Comisiei Electorale Centrale se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Persoanelor care nu activează permanent în componenţa comisiei li se stabileşte, pentru perioada în care sînt degrevate de atribuţiile de la locul de muncă permanent, un spor la salariu de 25 la sută.
[Art.23 modificat prin Legea nr.447-XVI din 28.12.2006, în vigoare 13.04.2007]
[Art.23 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
 
Articolul 24. Finanţarea activităţii Comisiei Electorale Centrale
Activitatea Comisiei Electorale Centrale se finanţează de la bugetul de stat. Comisia prezintă anual Ministerului Finanţelor, la data stabilită de acesta, propunerea privind includerea în bugetul de stat a cheltuielilor legate de funcţionarea sa şi de efectuarea alegerilor, inclusiv şi pentru activităţile pe care Comisia preconizează să le desfăşoare pe parcursul următorului an bugetar. În cazul în care cheltuielile Comisiei nu au fost prevăzute în bugetul de stat, cuantumul acestora se stabileşte, la propunerea Guvernului, de Parlament.
[Art.24 în redacţia Legii nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.24 modificat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.05, în vigoare 12.08.05]
 
Articolul 25. Şedinţe şi activităţi ale Comisiei Electorale Centrale
(1) Şedinţele Comisiei Electorale Centrale se convoacă de către preşedintele acesteia din proprie iniţiativă sau la cererea a trei membri ai comisiei. În cazul în care membrii comisiei cer convocarea şedinţei, decizia de convocare va fi luată în cel mult 48 de ore de la prezentarea cererii.
(2) Toate şedinţele la care Comisia Electorală Centrală examinează probleme electorale, inclusiv şedinţele la care urmează să adopte hotărîri asupra problemelor electorale, sînt deschise pentru reprezentanţii mijloacelor de informare în masă şi pentru public. Şedinţele se anunţă cu 48 de ore înainte de desfăşurarea lor, cu excepţia şedinţelor din perioada electorală, cînd trebuie anunţate într-un termen mai scurt în virtutea faptului că problemele cer o examinare urgentă.
(3) Comisia Electorală Centrală asigură transparenţa operaţiilor electorale, fapt ce permite mijloacelor de informare în masă şi populaţiei să aprecieze activitatea comisiei.
[Art.25 modificat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.05, în vigoare 12.08.05]
 
Articolul 26. Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală
(1) În perioada electorală, Comisia Electorală Centrală are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea tuturor organelor electorale în vederea pregătirii şi desfăşurării alegerilor în condiţiile prezentului cod;
b) supraveghează executarea prevederilor prezentului cod şi ale altor legi care conţin dispoziţii referitoare la desfăşurarea alegerilor;
c) constituie circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie şi supraveghează activitatea acestor consilii;
d) în baza datelor prezentate de Ministerul Justiţiei, publică lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, înregistrează candidaţii şi persoanele de încredere ale acestora în cazul alegerilor parlamentare;
e) distribuie mijloacele financiare prevăzute pentru desfăşurarea alegerilor; verifică asigurarea consiliilor şi birourilor electorale cu localuri, cu mijloace de transport şi de telecomunicaţie, examinează alte chestiuni ce ţin de asigurarea tehnico-materială a alegerilor;
f) stabileşte modelul buletinelor de vot şi al listelor electorale, al proceselor-verbale ale şedinţelor consiliilor şi birourilor electorale, al declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate a candidaţilor şi al altor acte ce ţin de desfăşurarea alegerilor, precum şi modelul urnelor de vot şi cel al ştampilelor consiliilor şi birourilor electorale;
g) examinează comunicările autorităţilor publice în probleme ce ţin de pregătirea şi desfăşurarea alegerilor;
h) soluţionează chestiuni privind modul de participare la alegeri a cetăţenilor care în ziua votării se află în afara teritoriului ţării;
i) face bilanţul alegerilor în întreaga ţară şi, după caz, prezintă Curţii Constituţionale raportul cu privire la rezultatele alegerilor;
j) emite hotărîri referitoare la activitatea consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, la procedurile electorale, la modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi la chestiunile tehnico-administrative;
k) asigură instruirea funcţionarilor electorali şi oferă alegătorilor informaţii electorale prin intermediul mass-mediei şi oricînd la cerere;
l) examinează cererile şi contestaţiile asupra hotărîrilor şi acţiunilor consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, adoptă hotărîri executorii pe marginea lor;
m) decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor consiliilor electorale pe perioada activităţii lor în componenţa acestora, determină numărul de membri ai birourilor electorale care pot fi degrevaţi şi termenul pentru care sînt degrevaţi;
n) asigură efectuarea celui de al doilea tur de scrutin, a votării repetate, a alegerilor anticipate, noi şi parţiale, în condiţiile prezentului cod;
o) adună informaţii privind prezentarea alegătorilor la votare, face totalurile preliminare ale alegerilor şi aduce la cunoştinţă publică rezultatele finale;
p) în caz de încălcare gravă a prezentului cod, adresează, adoptînd o hotărîre în acest sens, Curţii Supreme de Justiţie o cerere de anulare a înregistrării concurentului electoral respectiv. Curtea Supremă de Justiţie va examina cererea şi va emite o hotărîre asupra ei în decursul a 5 zile, dar nu mai tîrziu de ziua anterioară alegerilor.
(2) În perioada electorală, Comisia Electorală Centrală este în drept să-şi exercite toate atribuţiile şi în cazul în care nu este completată cu membri reprezentanţi cu drept de vot consultativ.
[Art.26 completat prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
[Art.26 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.26 modificat prin Legea nr.31-XV din 13.02.03, în vigoare 28.02.03]
[Art.26 modificat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.02]
[Art.26 modificat prin Legea nr.1227-XIV din 21.09.2000, în vigoare 12.10.00]
[Art.26 modificat prin Legea nr.894-XIV din 23.03.2000, în vigoare 25.05.00]
[Art.26 modificat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.99, în vigoare 04.03.99]
 
Secţiunea a 2-a
Circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie
[Titlul în redacţia Legii nr.268-XIV din 04.02.99, în vigoare 04.03.99]
 
Articolul 27. Constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie
(1) Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 55 de zile înainte de alegeri, constituie circumscripţiile electorale care corespund hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova şi, cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri, constituie consiliile electorale de circumscripţie. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, circumscripţiile electorale, consiliile electorale de circumscripţie se constituie în acelaşi termen.
2) Consiliile electorale de circumscripţie se constituie în componenţa a 7-11 membri cu drept de vot deliberativ, dintre care în consiliile de circumscripţie de nivelul doi cel puţin 3 persoane cu studii juridice superioare sau cu studii în domeniul administraţiei publice.
(3) În cazul alegerilor şi referendumurilor locale, consiliile electorale de circumscripţie se constituie în baza propunerilor consiliilor locale de nivelul întîi sau doi, iar în cazul cînd lipsesc aceste propuneri, ele sînt numite de Comisia Electorală Centrală din rezerva funcţionarilor electorali. În măsura posibilităţii, în componenţa consiliilor electorale de circumscripţie se includ persoane cu studii juridice superioare.
(4) Candidaturile a 2 membri ai consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi se propun de către judecătoria de circumscripţie, altor 2 membri, în cazul alegerilor locale – de către consiliile locale de nivelul întîi şi, respectiv, de nivelul doi. Candidaturile celorlalţi membri cu drept de vot deliberativ se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, proporţional mandatelor deţinute. Membrii consiliului electoral de circumscripţie propuşi de judecătoria de circumscripţie şi de consiliile locale nu pot fi consilieri în consiliile locale şi membri de partid.
(5) În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile sale în componenţa consiliului electoral de circumscripţie cel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a acestuia, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul local. În cazul în care consiliul electoral de circumscripţie îndeplineşte şi funcţia de birou al secţiei de votare, membrii propuşi de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament nu pot fi membri de partid.
(6) În decursul a 3 zile de la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, membrii acestuia aleg din rîndul lor, prin vot secret, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul consiliului, comunicînd imediat Comisiei Electorale Centrale rezultatele acestor alegeri.
(7) În decursul a 4 zile de la data constituirii, consiliul electoral de circumscripţie aduce la cunoştinţă publică componenţa şi sediul lui, modul de contactare pentru relaţii.
(8) Consiliul electoral de circumscripţie adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor cu drept de vot deliberativ.
(9) Consiliul electoral de circumscripţie este asistat de un aparat al cărui stat de personal se aprobă de Comisia Electorală Centrală, la propunerea consiliului electoral de circumscripţie. Pentru perioada degrevării de atribuţiile de la locul de muncă permanent funcţionarilor aparatului li se stabileşte un spor la salariu de 25 la sută.
[Art.27 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.27 modificat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.05, în vigoare 12.08.05]
[Art.27 modificat prin Legea nr.31-XV din 13.02.03, în vigoare 28.02.03]
[Art.27 modificat prin Legea nr.842-XV din 14.02.2002, în vigoare 14.02.02]
[Art.27 modificat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.02]
[Art.27 modificat prin Legea nr.894-XIV din 23.03.2000, în vigoare 25.05.00]
[Art.27 modificat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.99, în vigoare 04.03.99]
 
Articolul 28. Atribuţiile consiliului electoral de circumscripţie
Consiliul electoral de circumscripţie are următoarele atribuţii:
a) exercită controlul asupra executării prevederilor prezentului cod şi a altor legi care conţin prevederi referitoare la desfăşurarea alegerilor;
b) constituie birourile electorale ale secţiilor de votare şi supraveghează activitatea lor, organizează instructaje pentru membrii acestora, propagă procedura votării şi importanţa votului;
c) distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare mijloace financiare;
d) examinează comunicările ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, sosite din partea autorităţilor administraţiei publice locale, a şefilor de întreprinderi, instituţii şi organizaţii;
e) exercită controlul asupra întocmirii şi verificării în termen a listelor electorale, colaborînd în acest scop cu organele administraţiei publice centrale şi locale şi cu organele teritoriale ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale;
f) asigură aprovizionarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu formulare pentru listele electorale şi procesele-verbale, cu buletine de vot etc.;
g) înregistrează candidaţii independenţi şi listele de candidaţi din partea partidelor şi altor organizaţii social-politice, aduce la cunoştinţă publică informaţii despre aceştia;
h) asigură accesul publicului la declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale candidaţilor în alegerile locale;
i) decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor consiliilor şi birourilor electorale pe perioada activităţii lor în componenţa acestora;
j) totalizează rezultatele alegerilor din circumscripţie, prezintă Comisiei Electorale Centrale actele respective şi asigură publicarea în presa locală a rezultatelor votării;
k) adună informaţii de la birourile electorale ale secţiilor de votare privind prezentarea alegătorilor la votare, totalizarea rezultatelor preliminare ale alegerilor şi le remite Comisiei Electorale Centrale;
l) examinează cererile şi contestaţiile asupra hotărîrilor şi acţiunilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi adoptă hotărîri executorii în privinţa lor;
m) exercită alte acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
[Art.28 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.28 modificat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.02]
[Art.28 modificat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.99, în vigoare 04.03.99]
 
Secţiunea a 3-a
Secţiile de votare şi birourile electorale ale secţiilor de votare
Articolul 29. Constituirea secţiilor de votare şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare
(1) Pentru a efectua votarea şi numărarea voturilor, circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare.
(2) Secţiile de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie în localităţi, în baza propunerilor primarilor oraşelor (municipiilor), sectoarelor şi satelor (comunelor), cu cel puţin 35 de zile înainte de data alegerilor şi vor cuprinde cel puţin 30 şi cel mult 3000 de alegători. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, secţiile de votare se constituie în acelaşi termen.
(3) Secţii de votare speciale pot fi constituite pe lîngă spitale, sanatorii, maternităţi, aziluri şi cămine pentru bătrîni. Aceste secţii de votare trebuie să includă cel puţin 30 de alegători.
(4) Persoanele care îşi satisfac serviciul militar votează la secţia de votare din localitatea în care este dislocată unitatea militară.
(5) În cazul alegerilor parlamentare şi referendumului republican, pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează cîte o secţie de votare pentru colaboratorii acestor reprezentanţe şi membrii familiilor lor, precum şi pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în ţările respective, indiferent de numărul acestora. Secţiile de votare în cauză aparţin circumscripţiei electorale a municipiului Chişinău.
(6) În cazul alegerilor locale noi, parţiale, al referendumului local, cînd nu se constituie consiliu electoral de circumscripţie de nivelul al doilea, secţiile de votare şi birourile electorale ale acestora se constituie de către consiliul electoral de circumscripţie de nivelul întîi.
(7) Consiliul electoral de circumscripţie numerotează secţiile de votare din circumscripţie şi aduc la cunoştinţă publică informaţia despre hotarele fiecărei secţii de votare, adresa sediului birourilor electorale ale secţiilor de votare, adresa localului pentru votare şi modul de contactare pentru relaţii.
(8) Secţiile de votare se numerotează începînd cu localitatea de reşedinţă a consiliului electoral de circumscripţie, continuînd apoi cu cele din municipii, oraşe, sectoare, din comune şi sate, în ordine alfabetică.
(9) Primăriile oferă birourilor electorale ale secţiilor de votare informaţii şi sprijin, necesare în exercitarea atribuţiilor lor prevăzute de prezentul cod.
(10) Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua alegerilor din 5-11 membri cu drept de vot deliberativ. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie în acelaşi termen.
(11) Candidaturile a 3 membri ai biroului electoral al secţiei de votare se propun de către consiliile locale. Candidaturile celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare cu drept de vot deliberativ se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, la data constituirii biroului proporţional mandatelor deţinute. Membrii biroului electoral al secţiei de votare nu pot fi consilieri în consiliile locale şi membri de partid. În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile sale în componenţa biroului electoral al secţiei de votare cel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a biroului, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul local.
(12) În decursul a 2 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare, membrii acestuia aleg din rîndul lor preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului, adoptă hotărîrea respectivă, comunicînd-o imediat consiliului electoral de circumscripţie şi aducînd la cunoştinţă publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de contactare pentru relaţii.
(13) În misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se aleg preşedintele şi secretarul biroului electoral al secţiei de votare, iar în cazul în care misiunile diplomatice şi oficiile consulare au mai puţin de 3 lucrători, votarea se efectuează prin poştă diplomatică, buletinele de vot fiind expediate la adresa Comisiei Electorale Centrale nu mai tîrziu de ziua alegerilor.
(14) În scopul asigurării şi realizării dreptului electoral, Comisia Electorală Centrală este în drept să constituie secţii de votare şi birouri electorale ale secţiilor de votare şi în alte cazuri.
[Art.29 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.29 modificat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.05, în vigoare 12.08.05]
[Art.29 modificat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.02]
[Art.29 modificat prin Legea nr.894-XIV din 23.03.2000, în vigoare 25.05.00]
[Art.29 modificat prin Legea nr.1227-XIV din 21.09.2000, în vigoare 12.10.00]
[Art.29 modificat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.99, în vigoare 04.03.99]
 
Articolul 30. Atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare
Biroul electoral al secţiei de votare:
a) verifică listele electorale împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, asigură integritatea acestora şi a buletinelor de vot şi este responsabil de întocmirea lor corectă şi deplină;
b) examinează cererile în legătură cu incorectitudinile din listele electorale, efectuează modificările necesare şi eliberează certificate pentru drept de vot alegătorilor care nu se vor afla la domiciliu în ziua alegerilor;
c) întocmeşte listele electorale suplimentare, înscriind în ele persoanele care votează în baza certificatelor pentru drept de vot, precum şi persoanele care, din anumite cauze, nu au fost înscrise în listele electorale principale;
d) comunică populaţiei care locuieşte pe teritoriul secţiei de votare data şi locul votării, asigură pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabinelor de vot, organizează votarea în ziua stabilită, ia măsuri pentru a asigura ordinea în localul secţiilor de votare;
e) totalizează rezultatele alegerilor în secţia de votare, întocmeşte procesele-verbale şi rapoartele şi le remite, împreună cu toate buletinele de vot, consiliului electoral de circumscripţie;
f) examinează cererile şi contestaţiile ce vizează organizarea şi desfăşurarea alegerilor, adoptînd hotărîri asupra lor, care se anexează la procesele-verbale ale şedinţelor biroului;
g) remite consiliului electoral de circumscripţie datele privind prezentarea cetăţenilor la votare, precum şi datele necesare pentru totalizarea rezultatelor preliminare ale alegerilor;
h) exercită şi alte atribuţii în condiţiile prezentului cod.
[Art.30 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.30 modificat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.99, în vigoare 04.03.99]
 
Secţiunea a 4-a
Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale, organizarea activităţii,
modificarea componenţei şi dizolvarea
Articolul 31. Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale
(1) Autorităţile publice, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, persoanele cu funcţii de răspundere, partidele şi alte organizaţii social-politice, precum şi organele acestora sînt obligate să sprijine consiliile şi birourile electorale în exercitarea atribuţiilor lor, să le furnizeze informaţiile şi materialele necesare pentru activitate. Sprijinul din partea autorităţilor publice şi a exponenţilor acestora se acordă numai la cerere şi nu se poate manifesta prin acţiuni vădit disproporţionate faţă de necesităţile existente.
(2) Consiliul şi biroul electoral pot sesiza autorităţile publice, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, persoanele cu funcţii de răspundere, partidele şi alte organizaţii social-politice, precum şi organele acestora, în probleme de organizare şi desfăşurare a alegerilor, acestea fiind obligate să examineze sesizarea şi să dea răspuns în decursul a 3 zile de la data primirii ei, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor.
[Art.31 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
 
Articolul 32. Organizarea activităţii consiliilor şi birourilor electorale
(1) Pe durata perioadei electorale, şedinţele consiliilor şi birourilor electorale sînt convocate şi conduse de către preşedinte, iar în cazul absenţei acestuia sau la rugămintea lui, de către vicepreşedinte. Şedinţa poate fi convocată, de asemenea, la cererea a cel puţin 1/3 din membrii cu drept de vot deliberativ ai consiliilor şi birourilor.
(2) Şedinţele consiliilor şi birourilor electorale sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi mai mult de 1/2 din membrii lor cu drept de vot deliberativ. Hotărîrile consiliilor şi birourilor electorale se adoptă, prin vot deschis, cu votul majorităţii membrilor lor cu drept de vot deliberativ şi se semnează de preşedinte şi secretar. În cazul parităţii de voturi, hotărîrea nu se adoptă, iar examinarea cauzei se amînă pentru şedinţa imediat următoare. Membrii consiliilor sau ai birourilor care nu sînt de acord cu hotărîrile adoptate au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei.
(3) Hotărîrile consiliului şi biroului electoral, adoptate în limitele competenţei lor, sînt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele lor, precum şi pentru toţi cetăţenii.
(4) Comisia Electorală Centrală determină numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul acestor degrevări. Persoanele degrevate vor primi din mijloacele financiare alocate pentru alegeri un salariu cu 25% mai mare decît salariul mediu de la locul de muncă permanent, ţinîndu-se cont de sporuri, suplimente şi indemnizaţii, şi nu mai puţin de un salariu mediu pe republică de la începutul anului curent, sau al anului precedent, dacă alegerile au loc în lunile ianuarie sau februarie. În cazul convocării pensionarilor sau a persoanelor temporar neangajate în cîmpul muncii, acestora li se plăteşte salariul mediu pe republică de la începutul anului curent, sau al anului precedent, dacă alegerile au loc în lunile ianuarie sau februarie. Persoanelor nedegrevate membre cu drept de vot deliberativ ale organelor electorale, pentru activitatea în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor, li se stabileşte o recompensă în mărime de 15% din salariul mediu pe economie.
(5) Funcţionarii publici, membri ai organelor electorale şi membri ai aparatelor de lucru ale acestor organe, degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent pentru perioada electorală îşi păstrează statutul de funcţionar public.
(6) Se permite, în caz de necesitate, de a încheia contracte de muncă individuale pentru perioada îndeplinirii unor activităţi determinate. Cheltuielile în cauză se efectuează din contul mijloacelor alocate pentru alegeri.
(7) Membrii consiliilor şi birourilor electorale cu drept de vot deliberativ nu pot face agitaţie în favoarea sau în defavoarea persoanelor ce candidează la o funcţie publică eligibilă; nu pot să se implice în activităţi politice în susţinerea vreunuia din concurenţii electorali; nu pot să se afilieze nici unuia din ei; nu pot sprijini financiar sau prin orice alte modalităţi, direct sau indirect, nici un concurent electoral. În cazul alegerilor locale, membri ai consiliilor şi birourilor electorale cu drept de vot deliberativ nu pot fi soţii, afinii şi rudele de gradul întîi şi doi ale candidatului la alegeri. Judecătorii desemnaţi în componenţa consiliilor electorale nu pot examina litigiile cu caracter electoral din circumscripţia respectivă începînd cu data formării consiliului.
(8) Preşedinţii consiliilor şi birourilor electorale sînt obligaţi să asigure păstrarea şi returnarea bunurilor primite de la Comisia Electorală Centrală, purtînd răspundere materială conform legislaţiei în vigoare.
[Art.32 completat prin Legea nr.76-XVI din 10.04.2008, în vigoare 07.05.2008]
[Art.32 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.32 modificat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.02]
[Art.32 modificat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.99, în vigoare 04.03.99]
 
Articolul 33. Modificarea componenţei consiliilor şi birourilor electorale
(1) Calitatea de membru al consiliului sau biroului electoral încetează:
a) la cerere;
b) prin revocare.
(2) Dreptul de a revoca membrul consiliului sau biroului electoral aparţine organului şi concurentului electoral care l-a înaintat sau l-a desemnat în componenţa consiliului sau a biroului electoral, cu condiţia motivării în scris a necesităţii revocării.
(3) Dacă un membru îşi dă demisia sau este revocat din consiliul sau biroul electoral pînă în ziua precedentă alegerilor, în locul lui poate fi desemnat sau înaintat un alt membru în modul stabilit de prezentul cod.
[Art.33 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
 
Articolul 34. Dizolvarea consiliilor şi birourilor electorale
(1) Consiliile şi birourile electorale, constituite în condiţiile prezentului cod, îşi încetează activitatea şi sînt dizolvate, prin hotărîre a acelui organ electoral care le-a constituit, de îndată ce Comisia Electorală Centrală (consiliul electoral de circumscripţie respectiv) a adus la cunoştinţă publică rezultatele finale.
(2) De regulă, consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare încetează să mai activeze de îndată ce acestea au prezentat documentele respective la Comisia Electorală Centrală şi, după caz, în instanţa de judecată.
(3) După dizolvarea consiliilor sau birourilor electorale în condiţiile prezentului articol, membri degrevaţi ai acestora încetează să fie remuneraţi şi revin la locul lor permanent de muncă.
[Art.34 modificat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
[Art.34 modificat prin Legea nr.268-XIV din 04.02.99, în vigoare 04.03.99]
 
Capitolul 4
ASIGURAREA MATERIALĂ A DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR
Articolul 35. Asigurarea mijloacelor necesare pentru desfăşurarea alegerilor
(1) Cheltuielile legate de pregătirea şi desfăşurarea alegerilor le suportă statul.
(2) Cuantumul mijloacelor financiare este stabilit de Parlament în limitele prevăzute de legea bugetului de stat pe anul în care au loc alegerile. Propunerile respective se înaintează Guvernului de către Comisia Electorală Centrală. După examinarea lor, Guvernul le prezintă spre aprobare Parlamentului. În cazul în care cheltuielile pentru anul în curs nu sînt prevăzute în bugetul de stat, cuantumul acestora se stabileşte de Parlament, la propunerea Comisiei Electorale Centrale.
(3) Mijloacele financiare, în cuantumul stabilit de Parlament, se transferă lunar pe contul Comisiei Electorale Centrale în limita bugetului aprobat. După încheierea alegerilor, Comisia Electorală Centrală prezintă Parlamentului, într-un termen cît mai scurt posibil, un raport asupra gestionării mijloacelor financiare alocate împreună cu avizul Curţii de Conturi.
(4) Mijloacele financiare neutilizate se fac venit la bugetul de stat.
(5) Modul de distribuire şi de folosire a mijloacelor financiare, precum şi modul de publicare a raportului privind gestionarea sumei alocate se stabilesc de către Comisia Electorală Centrală în condiţiile prezentului cod.
(6) Autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile pun la dispoziţia consiliilor şi birourilor electorale localurile şi echipamentul necesar pentru organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor alegerilor.
(7) Mijloacele de informare în masă finanţate de la buget publică gratuit declaraţiile şi materialele prezentate de consiliile electorale, programele preelectorale ale concurenţilor electorali şi alte materiale referitoare la alegeri, inclusiv cele ce ţin de educaţia civică şi de informarea alegătorilor despre alegeri.
[Art.35 completat prin Legea nr.248-XVI din 21.07.2006, în vigoare 18.08.2006]
 
Articolul 36. Interzicerea subvenţionării din străinătate
(1) Se interzic finanţarea directă şi indirectă, susţinerea materială sub orice formă a campaniilor electorale ale candidaţilor la alegeri şi ale concurenţilor electorali de către alte state, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii străine, internaţionale şi mixte, precum şi de către persoane fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova. Sumele astfel primite se confiscă şi se fac venit la buget.
(2) În cazul în care concurentul electoral a primit la contul său mijloace băneşti nedeclarate sau din străinătate sau a folosit în cunoştinţă de cauză astfel de mijloace, Comisia Electorală Centrală adresează Curţii Supreme de Justiţie o cerere de anulare a înregistrării acestuia. Curtea Supremă de Justiţie va examina cererea şi va emite o hotărîre corespunzătoare în decurs de 5 zile, dar nu mai tîrziu de ziua precedentă alegerilor.
[Art.36 modificat prin Legea nr.31-XV din 13.02.03, în vigoare 28.02.03]
 
Articolul 37. Susţinerea materială de către stat a campaniilor electorale
(1) Statul acordă concurenţilor electorali credite fără dobîndă.
(2) Primirea creditelor de la bugetul de stat se face numai prin intermediul unui mandatar financiar, desemnat în acest scop de concurentul electoral. Mandatarul poate fi persoană fizică sau persoană juridică înregistrată la Ministerul Finanţelor, care răspunde solidar cu concurentul electoral ce l-a desemnat.
(3) Creditele primite de la stat se sting, complet sau parţial, de către stat, în funcţie de numărul total de voturi valabil exprimate pentru concurentul electoral în circumscripţia electorală respectivă. Suma de bani, determinată prin împărţirea sumei creditului la numărul de alegători care au participat la votare, apoi prin înmulţirea rezultatului obţinut cu numărul de voturi valabil exprimate pentru concurentul electoral respectiv, urmează a fi stinsă din contul statului.
(4) Concurenţii electorali care au obţinut mai puţin de trei la sută din voturile valabil exprimate pe întreaga ţară sau în circumscripţiile respective, inclusiv candidaţii independenţi care nu au fost aleşi, vor restitui creditele primite din bugetul de stat în termen de 2 luni de la data încheierii votării. Ceilalţi concurenţi electorali vor restitui creditele în termen de 4 luni.
(5) În cazul în care primarul ales şi validat refuză să exercite mandatul, el restituie cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
[Art.37 modificat prin Legea nr.176-XVI din 22.07.05, în vigoare 12.08.05]
[Art.37 completat prin Legea nr.31-XV din 13.02.03, în vigoare 28.02.03]
[Art.37 modificat prin Legea nr.796-XV din 25.01.2002, în vigoare 02.02.02]
[Art.37 modificat prin Legea nr.894-XIV din 23.03.2000, în vigoare 25.05.00]
 
Articolul 38. Condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale
(1) Finanţarea directă şi indirectă, susţinerea materială prin alte forme a campaniilor electorale ale concurenţilor electorali de către persoanele fizice şi persoanele juridice din ţară se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
a) mijloacele financiare şi alte forme de susţinere materială a activităţii concurenţilor electorali la alegeri vor fi declara