Relații cu cetățeanul
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Vizite și informare
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Autorități și instituții statale > Curtea Supremă de Justiţie
Curtea Supremă de Justiţie

        Constituţia Republicii Moldova proclamă în art. 114 că justiţia se înfăptuieşte în numele legii de instanţele judecătoreşti. Curtea Supremă de Justiţie, ca instanţă judecătorească supremă în stat, are ca bază în activitatea sa principiile generale ale dreptului, iar scopul ei este purificarea actului de justiţie prin eliminarea erorilor de fapt, prin interpretare şi analiză, prin uniformizarea practicii judiciare. Astfel, instanţa jurisdicţională supremă are sarcina să asigure aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei de către toate instanţele judecătoreşti, să soluţioneze litigiile apărute în cadrul aplicării legilor, să garanteze responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat. În această instanţă evoluează şi se combină, după reguli specifice şi precise, munca corpului magistraţilor, a personalului de specialitate şi a celui auxiliar, cu legea şi procedurile ei, cu experienţa de viaţă, cu conştiinţa şi credinţa, în general, a angajaţilor care activează în acest domeniu.

       Curtea Supremă de Justiţie este organizată şi funcţionează în baza art. 114–121 din Constituţia Republicii Moldova, în baza Legii nr. 789–XIII cu privire la Curtea Supremă de Justiţie din 26.03.1996, a altor legi, precum şi a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Curţii Supreme de Justiţie, aprobat prin Hotărîrea Plenului acestei instanţe nr. 34 din 24.10.2003.

      Corpul magistraţilor instanţei superioare este constituit din Preşedinte, trei vicepreşedinţi, care sunt concomitent preşedinţi ai Colegiului civil şi de contencios administrativ, Colegiului economic şi, respectiv, Colegiului penal, 45 de judecători (dintre care trei judecători exercită concomitent şi funcţia de vicepreşedinte al colegiului) şi 7 judecători asistenţi. Fiecare judecător al Curţii este asistat de un referent.

      Sub aspect administrativ, activităţile Curţii sunt asigurate de aparatul Preşedintelui Curţii, direcţia de generalizare a practicii judiciare şi analiză a statisticii judiciare, direcţia de evidenţă a legislaţiei şi informatică, direcţia grefei, direcţia documentare şi direcţia economico-administrativă.

       Curtea Supremă de Justiţie îşi are sediul în municipiul Chişinău.

 

Contacte

Cancelaria Plenului : 223169
Cancelaria Colegiui penal : 218758

Cancelaria Colegiului economic : 221367

Cancelaria Colegiului civil  şi de contencios administrativ : 218764

Declaraţii
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
16 decembrie 2018
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"