Relații cu cetățeanul
Observator European

Integritatea este Libertate

Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Autorități și instituții statale > Avocaţii parlamentari

La data de 30 octombrie 2008 Parlamentul Republicii Moldova în temeiul art.4, art.5 alin (1) şi (2), art. 6 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea cu privire la avocaţii parlamentari nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997 a adoptat Hotărîrea nr.222-XVI prin care au fost numiţi în funcţia de Avocati parlamentari pentru un mandat de 5 ani: Munteanu Anatolie,  Grigoriu Aurelia, Plămădeală Tamara.

Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 134 din 01.07.2010 în funcţia de Avocat parlamentar a fost numit domnul Lazăr Tudor pentru un mandat de 5 ani.
 
 
Anatolie Munteanu,
Avocat parlamentar, în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 222¬XVI din 30.10.2008 privind numirea în funcţia de avocat parlamentar. 
Studii: superioare juridice; Magistru în drept.
Activitate profesională: Ajutor al procurorului raionului Floreşti; Ajutor superior al procurorului judeţului Chişinău; Procuror, Şef al secţiei judiciar-penale a Procuraturii Generale; Procuror, Şef-interimar al Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale.


Aurelia Grigoriu,
Avocat parlamentar, în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 222-XVI din 30.10.2008 privind numirea în funcţia de avocat Parlamentar. 
 
Studii: superioare juridice; Magistru în drept; Magistru al administraţiei publice; Aspirant. 

Activitate profesională
: Specialist în domeniul resurselor umane în transportul feroviar; Consilier, Comitetul executiv, sectorul Centru, mun. Chişinău; Director, Firma juridică ,,Vistarn’’; Colegiul avocaţilor din Republica Moldova, Avocat licenţiat, Biroul individual de avocaţi ,,Aurelia Grigoriu’’.


Tamara Plămădeală
 Avocat parlamentar, în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 222-XVI din 30.10.2008 privind numirea în funcţia de avocat Parlamentar. 

Studii: superioare juridice. 
Activitate profesională: Profesor istorie şi drept, Şcoala Profesională Tehnică nr.2, s.Cuhureştii de Sus, r-nul Camenca; Preşedinte, Cartelul Ţărănesc ,,Sfîntul Gheorghe’’, Filiala r-lui Şoldăneşti; Consultant juridic, Proiectul ,,Programul Naţional Pămînt’’; Consultant juridic, Programul asistenţă pentru fermieri privaţi (PAFP); Specialist marketing, Proiectul CFR Orhei; Consultant juridic, OO Agrodrept-Moldova; Consilier, Consiliul raional Orhei.


Tudor  Lazăr
Avocat parlamentar,  în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 134 din 01.07.2010 privind numirea în funcţie de avocat parlamentar.
Studii: superioare juridice,  Doctor în drept.
Activitate profesională: Executor judecătoresc, Judecătoria Cimişlia; Activitate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; Judecător, Judecătoria Cimişlia; Tribunalul Chişinău, Curtea de Apel a Republicii Moldova; Şef, Direcţia Juridică, Primăria mun. Chişinău; Prorector, Conferenţiar universitar, Universitatea de Studii Europene.
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
19 septembrie 2020
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"