Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Comunicate de Presă
Mesajul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi, cu ocazia Zilei scrisului și culturii slave

Consemnăm astăzi Ziua scrisului și culturii slave – în această zi sunt omagiați sfinții Chiril și Metodie, cei care au dăruit slavilor alfabetul și cuvântul scris. Datorită lor, astăzi în lume peste 400 de milioane de purtători ai limbilor slavone, inclusiv în țara noastră, pot scrie și citi în limba lor maternă.

Felicit toți cetățenii Republicii Moldova pentru care limba rusă, ucraineană, bulgară, poloneză, belarusă sau alte limbi slave sunt limbi materne.

Menționez cu mândrie că actuala conducere a țării acordă o atenție mare problemelor legate de păstrarea limbii și culturii reprezentanților popoarelor slave care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova.

Dreptul de a vorbi, citi sau scrie în limba maternă este unul din cele mai importante drepturi ale omului, în viața sa cotidiană, pe care un stat democratic și civilizat trebuie să-l garanteze și să-l respecte.

***

Сегодня отмечается великий праздник для всех славян - День славянской письменности и культуры, когда чествуются святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. Благодаря им более 400 миллионов носителей славянских языков по всему миру, в том числе в нашей стране, сегодня могут писать и излагать свои мысли на родном языке.

Искренне поздравляю всех граждан Молдовы, для которых русский, украинский, болгарский, польский, белорусский или другие славянские языки являются родными.

С нескрываемой гордостью хочу отметить тот факт, что нынешнее руководство страны с уважением и должным вниманием относится к вопросам сохранения языка и культуры славянских народов, проживающих на территории Республики Молдова.

Право разговаривать, читать и писать на родном языке – одно из главнейших прав, неотъемлемое в каждодневной жизни человека, которое цивилизованное демократическое государство обязано обеспечить.


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
17 ianuarie 2021
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"