Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Comunicate de Presă
Mesajul Președintelui Parlamentului Zinaida Greceanîi cu ocazia Zilei Victoriei

Dragi concetățeni,

În numele Parlamentului Republicii Moldova și al meu personal vă adresez calde felicitări cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Victoriei în Marele război pentru apărarea Patriei.

Este o sărbătoare cu lacrimi în ochi și cu durere în suflet pentru zeci de milioane de victime, pentru faptul că rămân tot mai puțini veterani care pot mărturisi ororile războiului. Recunoștință și onoare veșnică – celor care au decedat pe câmpul de luptă sau în anii de după război, plecăciuni adânci și mulți ani celor care sunt în viață!

Victoria, la care au contribuit reprezentanți ai multor popoare, este celebrată și acum, după mai bine de șapte decenii, în tot spațiul CSI și în Europa. Eliberarea popoarelor europene de sub jugul fascist a stat la baza creării actualei comunități europene. Numeroase monumente în cinstea ostașilor eliberatori se înalțează în multe orașe europene.

Sunt profund emoționată că și poporul nostru, inclusiv tinerii, păstrează memoria istorică și venerația față de eroii Marelui război pentru apărarea Patriei, celebrând Ziua Victoriei, fie și într-un mod neobișnuit anul acesta. Faptele eroice continuă să servească o sursă puternică pentru educația patriotică. Este important să păstrăm cu sfințenie memoria și respectul profund față de cei care ne-au adus biruința. Doar așa putem merge înainte, într-un viitor pașnic și civilizat. Iar lecția Marei Victorii să ne fie călăuză mereu!

                                                      ***

Дорогие сограждане,

От имени Парламента Республики Молдова и себя лично сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне.

Этот праздник со слезами на глазах вызывает боль за десятки миллионов безвинных жертв и за то, что нас покидают последние очевидцы той страшной войны. Глубочайшая признательность и вечная память всем тем, кто пал в бою или в мирное время, низкий поклон и долгих лет – ветеранам, ныне живущим! 

Победа, в достижение которой внесли свой вклад представители разных народов, и сегодня, спустя более семи десятилетий, широко празднуется на пространстве СНГ и Европы. Освобождение европейских народов от фашистского ига стало основой для новой европейской конструкции - Европейского Союза. Неслучайно во многих европейских городах, больших и малых, воздвигнуты памятники в честь воинов-освободителей.

Я глубоко тронута тем, что и наш народ, в том числе молодежь, хранит историческую память, чествует героев Великой Отечественной Войны, празднует День Победы, пусть и в тех особых условиях, в которых мы все оказались в этом году.

Героический подвиг ветеранов остается мощным ресурсом для патриотического воспитания. Чрезвычайно важно свято хранить память и благодарность тем, кто подарил нам Победу. Только так можно двигаться вперед и строить мирное, цивилизованное будущее. И пусть Великая Победа навсегда останется нашей путеводной звездой! 


Back to all FR
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
lundi 10 août 2020
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe