Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Comunicate de Presă
Mesajul Președintelui Parlamentului Zinaida Greceanîi adresat cu prilejul aniversării a 28-a de la crearea Armatei Naționale a Republicii Moldova
Stimați generali, ofițeri, subofițeri, sergenți și soldați,
Dragi veterani și militari în rezervă,
 
Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez sincere felicitări cu prilejul aniversării a 28-a de la crearea Armatei Naționale a Republicii Moldova.
 
În această perioadă, Armata Națională, împreună cu poporul și statul Republica Moldova, a trecut prin multe transformări care au însoțit evoluțiile, uneori dificile, din anii de independență a țării noastre. Totodată, mereu ați rămas un exemplu de patriotism, curaj și devotament față de jurământul depus.
 
Procesul de reformare și perfecționare a Armatei Naționale continuă, dar putem spune cu încredere că suntem mândri de militarii noștri, adevărați ambasadori ai țării în cadrul exercițiilor și misiunilor cu mandat internațional. Prestația strălucită în misiunile internaționale de menținere a păcii, precum și în misiuni legate de eliminarea calamităților naturale în țară, probează înaltul simț al datoriei și profesionalismul DVS.
 
3 septembrie este ziua recunoștinței poporului Republicii Moldova pentru toți militarii care au servit și slujesc cu devotament și abnegație Patria, apărând liniștea, pacea, suveranitatea și neutralitatea țării.
 
De ziua Armatei Naționale doresc prosperitate și pace familiilor voastre, iar  întregului efectiv militar - sănătate, credință și realizări în nobila misiune de apărare a Republicii Moldova.
 
                                             ***   ***   ***
 
Уважаемые генералы, офицеры, субофицеры, сержанты и солдаты,
 
Дорогие ветераны и военные в запасе,
 
С особой радостью передаю Вам искренние поздравления по случаю 28-й годовщины создания Национальной армии Республики Молдова.
 
В этот период Национальная армия вместе с народом и государством Республика Молдова претерпела множество преобразований, которые сопровождали различные этапы, порой сложные и неоднозначные, имевшие место в годы независимости нашей страны. В то же время военные всегда оставались примером патриотизма, смелости и преданности принятой клятве.
 
Процесс реформирования и совершенствования Национальной армии продолжается, но мы можем с уверенностью сказать, что гордимся нашими военными, настоящими послами страны в учениях и миссиях с международным мандатом. Блестящая работа в международных миротворческих миссиях, а также в миссиях, связанных с ликвидацией стихийных бедствий в стране, подтверждает их высокое чувство долга и профессионализма.
 
3 сентября - день благодарности народа Республики Молдова всем военнослужащим, которые с преданностью и самоотверженностью служат Отечеству, защищая мир, суверенитет и нейтралитет страны.
 
В День Национальной армии желаю Вам и Вашим семьям процветания и мира, а всем военнослужащим - здоровья, веры и достижений в благородной миссии обороны Республики Молдова.  

Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Monday, February 24, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe