Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Comunicate de Presă
Mesajul Președintelui Parlamentului cu ocazia sărbătorii naționale ”Limba noastră”
Dragi concetățeni, 
 
Vă felicit cu ocazia sărbătorii naționale ”Limba Noastră”, o sărbătoare care trebuie să ne unească și să ne facă mai puternici.
 
Numele acestei sărbători a fost ales cu multă înțelepciune, pentru ca fiecare locuitor al țării noastre, indiferent de etnie, să celebreze puterea și frumusețea proprii limbi și culturi. Sunt convinsă că anume diversitatea popoarelor care locuiesc alături de noi ne definește ca națiune și țară. 
 
Trăim de mai bine de două decenii într-o atmosferă de reproșuri reciproce și dispute legate de denumirea limbii. Deja a devenit axiomă faptul că societatea este divizată, iar gradul de intoleranță a atins în ultimii ani cote îngrijorătoare. Iată de ce, în această zi, vreau să vă rog să celebrăm fiecare, cu respect unii pentru ceilalți, limba pe care o vorbim. 
 
Am reușit imposibilul unind în plan politic stânga cu dreapta de dragul țării și al poporului nostru. Sunt sigură că dacă politicienii au învățat să treacă peste orgolii și ambiții, locuitorii țării, care mereu au dat dovadă de multă înțelepciune, vor reuși să lase deoparte disputele semantice.  
 
Vreau să vă îndemn, dragi moldoveni, români, ucraineni, ruși, găgăuzi, bulgari, evrei, romi, armeni, polonezi și toți ceilalți locuitori ai țării să păstrați limba, să o vorbiți corect și să transmiteți generațiilor viitoare o limbă îngrijită, demnă de strămoși și istoria noastră comună. 
 
Împreună putem transforma ”Limba noastră” într-o sărbătoare frumoasă care să unească și să inspire generații.

****
Уважаемые сограждане,

Поздравляю Вас с национальным праздником «Limba Noastră» - с праздником, который должен нас объединить и сделать сильнее!

Название этого праздника было выбрано очень мудро - чтобы каждый житель нашей страны, независимо от этнической принадлежности, отмечал силу и красоту своих языков и культур. Я убеждена, что разнообразие людей, живущих рядом с нами, определяет нас как нацию и как страну.

Мы живем почти три десятилетия в атмосфере взаимных упреков и споров, связанных с названием языка. Уже стало аксиомой, что общество разделено, и в последние годы степень нетерпимости достигла тревожного уровня. Вот почему в этот день я хочу, чтобы Вы с уважением относились к языку, на котором каждый из нас говорит.

Сегодня мы достигли невозможного, объединив правых и левых политиков ради нашей страны и нашего народа. Я уверена, что, если политики научатся преодолевать свою гордость и амбиции, жители страны, которые всегда проявляют большую мудрость и терпимость, смогут отложить в сторону семантические споры.

Я хочу призвать Вас, дорогие молдаване, румыны, украинцы, русские, гагаузы, болгары, евреи, армяне, поляки, дорогие жители нашей страны, сохранить свой язык, правильно говорить на нем и бережно передать будущим поколениям - как язык, так и нашу общую историю.

Вместе мы можем превратить «Limba Noastră» в прекрасный праздник, который объединяет и вдохновляет поколения!

Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Monday, February 24, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe