Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Comunicate de Presă
Mesajul Președintelui Parlamentului cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova
 Dragi compatrioți,

Vă felicit cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova! Vă doresc să fiți mîndri și demni de țara noastră, care anul acesta marchează 660 de ani!
 
În această zi de sărbătoare vreau să mulțumesc tuturor celor care au apărat și au consolidat statul nostru de-a lungul anilor, celor care au învățat, tratat, protejat și ajutat părinții și copiii noștri, în pofida tuturor greutăților. Doar grație credinței și rezistenței oamenilor care își desfășoară în fiecare zi cu onestitate meseria, astăzi sărbătorim a 28-a aniversare a independenței țării noastre.
 
Sunt convinsă că și în viitor vom putea răspunde tuturor provocărilor și vom depăși toate dificultățile. Este important pentru noi să fim uniți și să înțelegem că avem o istorie comună și un viitor pe care, prin efort conjugat, îl putem face frumos! Și sper că împreună vom oferi cetățenilor, copiilor și nepoților noștri o viață decentă și sigură acasă, în țara noastră!
 
Felicitări cu ocazia Zilei Independenței!

*****

Уважаемые соотечественники,
 
Поздравляю Вас с Днем Независимости Республики Молдова! Желаю Вам гордиться нашей страной, которой в этом году исполняется 660 лет, и оставаться ее достойными гражданами! 
 
В этот праздничный день я хочу поблагодарить всех, кто защищал и укреплял наше государство на протяжении многих лет, кто обучал, лечил, защищал и помогал нашим родителям и нашим детям, несмотря на все трудности. Только благодаря вере и выдержке  людей, которые каждый день добросовестно выполняют свою работу, сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину Независимости нашей страны.
 
Я уверена, что и в дальнейшем нам удастся ответить на все вызовы и преодолеть все трудности. Нам важно быть едиными и понимать, что у нас общая история и общее будущее, которое совместными усилиями мы можем сделать прекрасным! И я надеюсь, что вместе мы обеспечим для наших граждан, для наших детей и внуков достойную и безопасную жизнь дома, в нашей стране!
 
Поздравляю с Днем Независимости!

Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Monday, February 24, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe