Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Comunicate de Presă
Mesajul Președintelui Parlamentului cu ocazia a 75 de ani de la eliberarea Moldovei de cotropitorii fasciști
Stimați compatrioți, dragi veterani!
 
Permiteți-mi să vă felicit cu ocazia a 75 de ani de la eliberarea Moldovei de cotropitorii fasciști! Vă doresc sănătate, pace și bunăstare în familii!
 
În această zi - 24 august 1944 în urma cunoscutei operațiuni Iași – Chișinău, de ocupația fascistă a fost eliberat Chișinăul. Cu prețul unor eforturi titanice, eroismului și sacrificiului participanților la evenimentele de atunci, s-a terminat o perioadă tragică în istoria poporului nostru. În trei ani Moldova a pierdut aproape o pătrime din populația sa de până la război.
 
Astăzi unii încearcă să rescrie istoria noastră și să ne lege de mâini și de picioare povara grea a înfrângerii. Ni se propune ca împreună cu suporterii de spirit ai lui Antonescu să celebrăm zi de doliu. Vă amintesc că operațiunea Iași-Chișinău a provocat o răscoală anti-guvernamentală în România la 23 august 1944 și căderea regimului lui Antonescu, aliat al naziștilor.
 
Nu vom permite rescrierea istoriei, retușarea simbolismului istoric al zilei de 24 august, nu vom admite uitarea importanței enorme pe care o poartă victoria, pentru apropierea căreia au luptat și compatrioții noștri. 300 de mii de locuitori ai Moldovei au luptat în rândul Armatei Roșie în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, 18 din ei au devenit Eroi ai Uniunii Sovietice. Mai mult de 60 de mii au căzut cu moarte de eroi.
 
Noi nu am uitat și vom onora eroismul compatrioților noștri. Noi trebuie să transmitem adevărul despre evenimentele din perioada ceia generațiilor viitoare, pentru ca ei să fie mândri de eroismul strămoșilor, care s-au jertfit în luptă pentru viitorul nostru, pentru dreptul nostru de a fi liberi. Ne închinăm cu gratitudine în fața eroilor Marelui Război pentru apărarea Patriei, celor care au rezistat și au lucrat în spatele frontului, generațiilor post-belice, care au ridicat din ruine orașele și satele țării noastre. 
Noi nu am uitat, Noi ne mândrim.
 
****
 
Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны! Позвольте мне сердечно поздравить Вас со знаменательной датой - 75-летием освобождения Молдовы от фашистских захватчиков! Желаю Вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия в семьях!
 
В этот день – 24 августа 1944 года - в результате проведения знаменитой Ясско-Кишиневской операции, от фашистской оккупации был освобожден Кишинев. Ценой огромных усилий, героизма и самоотверженности всех участников тех событий, завершился один из самых трагичных периодов в истории нашего народа. За три года Молдова потеряла практически четверть своего довоенного населения.
 
Сегодня кое-кто пытается переписать нашу историю и связать нас по рукам и ногам тяжелой памятью поражения. Нам предлагают вместе с духовными сторонниками Антонеску отмечать день скорби. Напомню, что стремительное проведение Ясско-Кишиневской операции спровоцировало антиправительственное восстание в соседней Румынии 23 августа 1944 года и падение нацистского режима Антонеску.
 
Мы не позволим переписать историю, смазать исторический смысл дня 24 августа, забыть о том великом значении, которое имеет для нас победа, в приближении которой участвовали и наши соотечественники. 300 тысяч жителей Молдавии сражались на фронтах Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии, 18 из них стали Героями Советского Союза. Более 60 тысяч из них пали смертью храбрых.
 
Мы помним и чтим подвиг наших соотечественников тех времен. Мы должны передать правду о тех событиях будущим поколениям, чтобы они гордились своими героическими предками, которые самоотверженно сражались за наше будущее, за наше право быть свободными. Наша благодарность героям Великой Отечественной войны, самоотверженным труженикам тыла, послевоенному поколению, возродившему из руин города сёла нашей страны, безмерна.
 
Мы помним. Мы гордимся.

Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Monday, February 24, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe