Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Comunicate de Presă
Mesaj de felicitare din partea Președintelui Parlamentului pentru Irina Vlah, bașcanul ales al UTA Găgăuzia
Stimată doamnă Bașcan,
 
Vă felicit cordial cu victoria categorică obținută din primul tur al alegerilor pentru funcția de bașcan al Unității Teritorial Autonomă Găgăuzia din 30 iunie curent.
 
Încrederea acordată repetat de oamenii din Găgăuzia probează calitățile de lider și de om pe care le-am apreciat dintotdeauna la DVS.
 
Vă urez succes și multe realizări importante pentru locuitorii din Găgăuzia. Știu că sunt încă multe lucruri de făcut și am certitudinea că veți reuși. Vă asigur de susținerea plenară a Parlamentului Republicii Moldova și a mea personală în activitatea DVS în beneficiul oamenilor din regiune și a țării.
 
Vă rog să primiți asigurarea celei mai înalte considerațiuni
 
Zinaida Greceanîi
Președintele Parlamentului Republicii Moldova
 
 
    ***********************************************************
 
 
Уважаемая госпожа Башкан!
 
Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой в первом туре выборов башкана Автономного территориального образования Гагаузия 30 июня текущего года.
 
Доверие, вновь выраженное народом Гагаузии, подтверждает качества лидера и человека, которые я всегда ценила в Вас. 
 
Желаю Вам успехов и важных для жителей Гагаузии достижений. Знаю, что предстоит еще немало сделать, и уверена, что Вы этого добьетесь. Заверяю Вас в полной поддержке Парламентом Республики Молдова и мною лично Вашей деятельности на благо людей региона и страны.
 
Прошу принять уверения в высочайшем к Вам уважении.
 
Зинаида Гречаный,
Председатель Парламента Республики Молдова
 

 


Back to all FR
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
lundi 16 décembre 2019
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe