Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Concursuri publice
Concursuri Publice
Concurs public pentru selectarea a 4 candidați la funcțiile de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din Partea Parlamentului.

Concurs public pentru selectarea a 4 candidați la funcțiile de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din Partea Parlamentului.

Comisia juridică, numiri și imunități anunță concurs public pentru selectarea candidaților la funcțiile de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea Parlamentului. Anunțul și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului sunt aprobate prin decizia CJ-06 nr. 13 din 05 februarie 2020.

 

ANUNȚ

privind organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea Parlamentului

 

Comisia juridică, numiri și imunități inițiază concursul pentru selectarea a patru candidați la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea Parlamentului Republicii Moldova.      Candidatul la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să întrunească următoarele cerințe:

  1. deține cetățenia Republicii Moldova;
  2. activează în învățământul superior în calitate de personal științifico-didactic titular (lector universitar, conferențiar universitar, profesor universitar);
  3. deține experiență științifico-didactică în învățământul superior de minimum 5 ani;
  4. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică;
  5. are reputație ireproșabilă și înaltă competenţă profesională.

 

Până la 19 februarie 2020 inclusiv, ora 17:00, candidații pot depune personal sau prin e-mail dosarul de participare la concurs, care va conține:

a)   scrisoarea de motivare;

b)  curriculum vitae;

c)   copia buletinului de identitate;

d)  copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare, indicate în CV, inclusiv documentele care atestă deținerea titlului științific, titlului stiințifico-didactic;

e)   2 scrisori de recomandare;

f)    certificat de la locul de muncă care demonstrează respectarea pct. 3 lit. c) din Regulament.

g)  cazierul judiciar;

h)  declarația pe propria răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

i)    declarația de avere și interese personale cu semnătura olografă, în formatul prevăzut la anexa nr. 1 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, completată în corespundere cu Instrucțiunea privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, aprobată prin ordinul nr. 2 din 13 ianuarie 2017 de către Autoritatea Națională de Integritate, cu indicarea veniturilor obținute pentru anul 2019;

j)    acordul privind publicarea informației prezentate de către candidat în condițiile pct. 10 din prezentul Regulament.

k)  proiectul privind principalele obiective pe care le va urmări în cazul alegerii în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

       

        Copiile documentelor prezentate de către candidați vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor sau vor fi autentificate notarial. În situația în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, copiile documentelor se depun la data interviului.

        Concursul se va desfășura în condițiile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea Parlamentului.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este Cristina Rotari, consultantul superior în Comisia juridică, numiri și imunități – relații la tel. (022) 82-05-24, 060003249; adresa electronică - cristina.rotari@parlament.md.

 

 

 

 D E C I Z I E

 


Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Saturday, April 04, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe