Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Обращения граждан
Актуально > Публичные конкурсы
Concursuri Publice
Comisia juridică, numiri și imunități extinde termenul de depunere a dosarelor de concurs pentru funcția de Director al Centrului Național Anticorupție

Comisia juridică, numiri și imunități anunță extinderea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru funcția de Director al Centrului Național Anticorupție pînă vineri, 19 iulie a.c., ora 17-00. Anunțul este aprobat prin decizia CJ-6 nr.61 din 15 iulie 2019

ANUNȚ

privind extinderea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru funcția de Director al Centrului Național Anticorupție

Comisia juridică, numiri și imunități, întrunită în ședință astăzi, 15 iulie a.c., a decis extinderea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru funcția de Director al Centrului Național Anticorupție până vineri, 19 iulie a.c., ora 17-00.

Până la 19 iulie 2019, candidații depun personal, prin poștă sau prin e-mail dosarul de participare la concurs, care va conține:

a)    scrisoarea de motivare;

b)    formularul de participare/CV (anexă la prezentul Regulament);

c)    copia buletinului de identitate;

d)  copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

e)    certificatul medical/de sănătate F 086E;

f)     cazierul judiciar;

g)    declarația pe propria răspundere că nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;

h)   declarația pe propria răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

i)     3 scrisori de recomandare;

j)    conceptul de management și dezvoltare instituțională a Centrului Național Anticorupție (a se vedea pct.20 din Regulamentul cu privire la concursul pentru selectarea candidatului la funcția de Director al Centrului Național Anticorupție).

        Copiile documentelor prezentate de către candidați vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, copiile documentelor prezentate de către candidați autentificate notarial sau prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor se prezintă la data concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este Cristina Rotari, consultantul superior în Comisia juridică, numiri și imunități – relații la tel. (022) 82-05-24, 060003249; adresa electronică - cristina.rotari@parlament.md

 

D E C I Z I E

 


Back to all RU
Заявления
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы